Users who are viewing this thread

Valahi, dați goană la Curtea Domnescă unde șade Măria Sa, înscăunatul Vlad Voievod Țăpeș, numet dupe tac-so: Drakulya - adecă Drăculea!
Atențiune la toți viteajii carea iaște cu scaun la cap că de-te Vodă de vestire ca la Curtea Sa să vie aceștia carea se simte străluciți la capilară și vreie să întocmească legămînt la Acesta ca să se colinde cu paloșu-n mînă în numele Acestuia și să se facă cinstere în fața la oștire cu victorii.
Aceștia are să deie buluc în Cetațuia lui Vodă (adecă pe discord) unde le vor aduce de știre la Vătăhii că vre să jure în fața la Dumnezeu că se va ție de cuvîntul Domnului (adecă să completeze identificarea). Dupe care va fi Maziliți și li se va dea oștire ca să se dovedescă, în mai puțin de-o jumară de meseță (adecă una înspre doauă săptămîni), în lupta cu tîlharii pagîni (adecă vor face parte în clan dupe ce vedem ce și-n carea măsură, că doară nu ie să se primească pre orișice netrevnici).
A se baga de seamă că pre la Curtea lui Vodă nu se are cu tocmeală, astfel, fiece ins carea sunt maziliți de vătăhii are ca îndatorie să cerceteaze și să bage bie la cap ce le întipăriră mai marii divanului (adecă să nu se deslege de la reguli) - astea le zic ca să le hie de bine și nu să se ajunge cu picioarele pre înainte la Biserică (adecă să nu se scoată țeapele lui Vodă).
Acmu atît avusei să vă zîc, atît că vă veți întreba de unde ajungeți la Curte? Taina nu iaște de fără răspuns, hop călări aci:
I bog te veselit. Amin!
 
Last edited:
Back
Top Bottom