• The forum has been updated. For an explanation of some of the changes, head over here.

Warband Kodlamalar ve Dersler

Currently viewing this thread:

Öncelikle bu dersleri ekleyebilmeniz için modul system gereklidir, modul system kurulumuna burdan bakabilirsiniz.
https://forums.taleworlds.com/index.php/topic,68175.0.html

Başlıklar
Kontrol Yetersizliğinden Doğan vergi kaybını değiştirme
Sığır Sürüsünü Peşimize Takmak
Şehir yada kale ele geçirdiğinizde otomatik asker yerleştirme
Şehir ve Kalelerde Kışla İnşa Etmek
Şehir ve Köylerdeki dolaşan insan sayısını arttırmak.
Turnuvalara Yeni Savaşçılar Eklemek
Kral ve Lordların paralı asker toplaması
Tarafların Renklerini Değiştirme
Sahnelere Sandık Ekleme (İçinden eşya çıkan sandıklardan)


Kontrol Yetersizliğinden Doğan vergi kaybını değiştirme
module_presentationda şu kısmı bulun
(val_mul, ":ratio_lost", ":tax_efficiency_loss_ratio_per_center"),
        (val_min, ":ratio_lost", 65),
               
        #(store_mul, ":tax_lost", ":all_centers_accumulated_total", ":ratio_lost"),
        (store_mul, ":tax_lost", ":all_centers_accumulated_taxes_and_rents", ":ratio_lost"),
        (val_div, ":tax_lost", 100),
        (val_sub, ":net_change", ":tax_lost"),
Burda 65 ve 100 kısımlarında değişiklik yapacağız.
Eğer kontrol yeterizliğinden doğan vergi kaybını sıfırlamak istiyorsanız. 65 sayısını 0 yapın.
Eğer kontrol yeterizliğinden doğan vergi kaybını azaltmak istiyorsanız 100 sayısını arttırın.
Örneğin 100 sayısını 1000 yaparsanız ve elinizde 10 civarı yerleşim varsa kontrol yetersizliğinden doğan vergi kaybı 500 dinar civarı olur.Sayıyı 10000 yaparsanız kayıp 50 dinar civarı olur.

Sığır Sürüsünü Peşimize Takmak
module_game_menus de şı kısmı bulun.
("cattle_drive_away",[],"Drive the cattle onward.",
      [
        (party_set_slot, "$g_encountered_party", slot_cattle_driven_by_player, 1),
        (party_set_ai_behavior, "$g_encountered_party", ai_bhvr_driven_by_party),
        (party_set_ai_object,"$g_encountered_party", "p_main_party"),
        (change_screen_return),
Kırmızı yeri silip yerine şunu ekleyin ai_bhvr_escort_party

Şehir yada kale ele geçirdiğinizde otomatik asker yerleştirme
Oyuncu bir yer ele geçirdiğinde normalde asker yerleşmez bu şekilde otomatik asker yerleşir.
module_game_menus de şu kısmı bulun.
Code:
("continue",[],"Continue...",
      [        
        (assign, "$auto_enter_town", "$g_encountered_party"),                  
        (change_screen_return),
O kısmı şu şekilde değiştirin.
Code:
("continue",[],"Continue...",
      [        
        (assign, "$auto_enter_town", "$g_encountered_party"),                  
        (change_screen_return),
		            (call_script, "script_cf_reinforce_party", "$g_encountered_party"),
		            (call_script, "script_cf_reinforce_party", "$g_encountered_party"),
		            (call_script, "script_cf_reinforce_party", "$g_encountered_party"),
Oraya (call_script, "script_cf_reinforce_party", "$g_encountered_party"), kodundan ne kadar çok eklerseniz o kadar çok asker yerleşir.

Şehir ve Kalelerde Kışla İnşa Etmek
Bu kodu eklediğinizde kışla inşa edince 3 günde 150 dinar karşılığında kale yada şehirinize asker gelir.
module_constan ı açın
slot_center_has_manor diye başlayan kısmı ve alttaki kısımları alttaki gibi değiştirin.
Code:
slot_center_has_manor            = 127 #village
slot_center_has_fish_pond        = 128 #village
slot_center_has_watch_tower      = 129 #village
slot_center_has_school          = 130 #village
slot_center_has_barracks      = 131
slot_center_has_messenger_post  = 132 #town, castle, village
slot_center_has_prisoner_tower  = 133 #town, castle
slot_center_has_barracks_2      = 134

village_improvements_begin = slot_center_has_manor
village_improvements_end          = 132

walled_center_improvements_begin = slot_center_has_messenger_post
walled_center_improvements_end              = 137
module_game_menus de şunun altına barracks_2 diye olan kodu ekleyin.
"Build a prisoner tower.",[(assign, "$g_improvement_type", slot_center_has_prisoner_tower),
                                  (jump_to_menu, "mnu_center_improve"),]),
Code:
("center_build_barracks_2",
        [(eq, reg6, 0),
 (this_or_next|party_slot_eq, "$g_encountered_party", slot_party_type, spt_town),
    (party_slot_eq, "$g_encountered_party", slot_party_type, spt_castle),
	(party_slot_eq, "$g_encountered_party", slot_center_has_barracks_2, 0),
          ],
    "Build a Militia Barracks.",[(assign, "$g_improvement_type", slot_center_has_barracks_2),
                      (jump_to_menu, "mnu_center_improve"),]),
module_scripste şu kısmı bulun ve kırmızı kısmı ekleyin. (assign, reg0, 8000 burdaki 8000 sayısını düşürürseniz fiyat ve inşa olma zamanıda düşecektir.
(else_try),
      (eq, ":improvement_no", slot_center_has_prisoner_tower),
      (str_store_string, s0, "@Prison Tower"),
      (str_store_string, s1, "@A prison tower reduces the chance of captives held here running away successfully."),
      (assign, reg0, 7000),
  (else_try),
      (eq, ":improvement_no", slot_center_has_barracks_2),
      (str_store_string, s0, "@Militia Barracks"),
      (str_store_string, s1, "@Kisla yerlesim yerinizde asker egitmenizi saglar.Askerler 3 gunde 150 dinar karsiliginda egitilir."),
      (assign, reg0, 8000),

    (try_end),
    ]),
module_triggerse alttaki kırmızı yeri ekleyin.
(0.1, 0, ti_once, [(map_free,0)], [(dialog_box,"str_tutorial_map1")]),
  (0.0, 0, 72.0, [
], [(try_for_range, ":sehir_kale", walled_centers_begin, walled_centers_end),(store_troop_gold,":money","trp_player"),
     
(try_begin),
(ge,":money",150),
(party_slot_eq, ":sehir_kale", slot_center_has_barracks_2, 1),
(party_slot_eq, ":sehir_kale", slot_town_lord, "trp_player"),
(store_faction_of_party, ":center_faction", ":sehir_kale"),
(faction_get_slot, ":reinforcements_a", ":center_faction", slot_faction_reinforcements_a),
(party_add_template, ":sehir_kale", ":reinforcements_a"),
(display_message,"@Kislada yeni asklerler yetisti"),
(troop_remove_gold,"trp_player",150),
(else_try),
(party_slot_eq, ":sehir_kale", slot_center_has_barracks_2, 1),
(party_slot_eq, ":sehir_kale", slot_town_lord, "trp_player"),
(display_message,"@Kislada asker yetistirmek icin yeterli altin yok!"),
(try_end),
(try_end),

]),
Teşekürler
Litdum
Tüfekçibaşı
=MaveRick=
frozenpainter


Şehir ve Köylerdeki dolaşan insan sayısını arttırmak.
module_scripste alttaki kısmı bulun ve sizdeki satırı burda kırmızı olan satırdaki gibi yapın.
# script_init_town_walkers
          # Input: none
          # Output: none
          ("init_town_walkers",
            [
              (try_begin),
                (eq, "$town_nighttime", 0),
                (try_for_range, ":walker_no", 0, num_town_walkers),
                  (store_add, ":troop_slot", slot_center_walker_0_troop, ":walker_no"),
                  (party_get_slot, ":walker_troop_id", "$current_town", ":troop_slot"),
                  (gt, ":walker_troop_id", 0),
                  (store_add, ":entry_no", town_walker_entries_start, ":walker_no"),
  (set_visitors,":entry_no", ":walker_troop_id",5),
                (try_end),
              (try_end),
          ]),
Şimdi orda kırmızı lan satırdaki 5 sayısı şehir ve köyde 8x5=40 tane insan demek, o 5 i arttırıp azaltabilirsiniz.
Sonraki adım, şu kodu bulup silin ve alttakini ekleyin.
("set_town_walker_destination",
    [(store_script_param_1, ":agent_no"),
    (assign, reg0, 9),
    (assign, reg1, 10),
    (assign, reg2, 12),
    (assign, reg3, 32),
    (assign, reg4, 33),
    (assign, reg5, 34),
    (assign, reg6, 35),
    (assign, reg7, 36),
    (assign, reg8, 37),
    (assign, reg9, 3:cool:,
    (assign, reg10, 39),
    (try_for_agents, ":cur_agent"),
      (agent_get_troop_id, ":cur_troop", ":cur_agent"),
      (is_between, ":cur_troop", walkers_begin, walkers_end),
      (agent_get_slot, ":target_entry_point", ":cur_agent", 0),
      (try_begin),
        (eq, ":target_entry_point", 9),
        (assign, reg0, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 10),
        (assign, reg1, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 12),
        (assign, reg2, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 32),
        (assign, reg3, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 33),
        (assign, reg4, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 34),
        (assign, reg5, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 35),
        (assign, reg6, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 36),
        (assign, reg7, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 37),
        (assign, reg8, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 3:cool:,
        (assign, reg9, 0),
      (else_try),
        (eq, ":target_entry_point", 39),
        (assign, reg10, 0),
      (try_end),
    (try_end),
    (assign, ":try_limit", 100),
    (assign, ":target_entry_point", 0),
    (try_for_range, ":unused", 0, ":try_limit"),
      (shuffle_range, 0, 11),
      (gt, reg0, 0),
      (assign, ":target_entry_point", reg0),
      (assign, ":try_limit", 0),
    (try_end),
    (try_begin),
      (gt, ":target_entry_point", 0),
      (agent_set_slot, ":agent_no", 0, ":target_entry_point"),
      (entry_point_get_position, pos1, ":target_entry_point"),
      (try_begin),
        (lt, ":target_entry_point", 32),
        (init_position, pos2),
        (position_set_y, pos2, 250),
        (position_transform_position_to_parent, pos1, pos1, pos2),
      (try_end),
      (agent_set_scripted_destination, ":agent_no", pos1, 0),
      (agent_set_speed_limit, ":agent_no", 5),
    (try_end),
  ]),
Code:
          # script_set_town_walker_destination
          # Input: arg1 = agent_no
          # Output: none
          ("set_town_walker_destination",
            [(store_script_param_1, ":agent_no"),	  
			(store_random_in_range, ":rand_dest", 1 ,12),
			
            (try_begin),
				(eq, ":rand_dest", 1),
				(assign, ":target_entry_point", 9),
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 2),
				(assign, ":target_entry_point", 10),
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 3),
				(assign, ":target_entry_point", 12),	
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 4),
				(assign, ":target_entry_point", 32),	
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 2),
				(assign, ":target_entry_point", 33),	
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 5),
				(assign, ":target_entry_point", 34),	
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 6),
				(assign, ":target_entry_point", 35),	
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 7),
				(assign, ":target_entry_point", 36),	
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 8),
				(assign, ":target_entry_point", 37),	
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 9),
				(assign, ":target_entry_point", 38),	
			(else_try),	
				(eq, ":rand_dest", 10),
				(assign, ":target_entry_point", 39),	
			(else_try),	
				(assign, ":target_entry_point", 10),					
			(try_end),
			  
              (try_begin),
                (agent_set_slot, ":agent_no", 0, ":target_entry_point"),
                (entry_point_get_position, pos1, ":target_entry_point"),
                (try_begin),
                  (init_position, pos2),
                  (position_set_y, pos2, 250),
                  (position_transform_position_to_parent, pos1, pos1, pos2),
                (try_end),
                (agent_set_scripted_destination, ":agent_no", pos1, 0),
                (agent_set_speed_limit, ":agent_no", 5),
              (try_end),
          ]),
Teşekürler
xenoargh
Konunun asıl linki: https://forums.taleworlds.com/index.php/topic,112143.msg4104008.html#msg4104008Turnuvalara Yeni Savaşçılar Eklemek
module_scripste şu kodu bulun, her yeni asker eklediğinizde kırmızı yazıyla olan 6 sayısını 1 arttırıyorsunuz.Yeni savaşçı oalrak svadyalı şövalye, rodok çauvuşu vs hangisini istiyorsanız alttaki gibi ekleyeceksiniz.
(try_for_range, ":cur_slot", ":begin_slot", 64),
      (store_random_in_range, ":random_no", 0, 6),
      (try_begin),
        (eq, ":random_no", 0),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_regular_fighter"),
      (else_try),
        (eq, ":random_no", 1),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_veteran_fighter"),
      (else_try),
        (eq, ":random_no", 2),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_champion_fighter"),
      (else_try),
        (eq, ":random_no", 3),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_sword_sister"),
      (else_try),
        (eq, ":random_no", 4),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_hired_blade"),
      (else_try),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_mercenary_swordsman"),
      (try_end),
    (try_end),
    ]),
Örnek oalrak ben svadlyalı şövalyeyi ekliyorum.
(try_for_range, ":cur_slot", ":begin_slot", 64),
      (store_random_in_range, ":random_no", 0, 7),
      (try_begin),
        (eq, ":random_no", 0),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_regular_fighter"),
      (else_try),
        (eq, ":random_no", 1),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_veteran_fighter"),
      (else_try),
        (eq, ":random_no", 2),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_champion_fighter"),
      (else_try),
        (eq, ":random_no", 3),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_sword_sister"),
      (else_try),
        (eq, ":random_no", 4),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_hired_blade"),
(else_try),
        (eq, ":random_no", 5),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_swadian_knight"),

      (else_try),
        (troop_set_slot, "trp_tournament_participants", ":cur_slot", "trp_mercenary_swordsman"),
      (try_end),
    (try_end),
    ]),
Yukardaki kodu örnek alıp daha fazla savaşçı ekleyebilirsiniz.


Kral ve Lordların paralı asker toplaması
module_scripste alttaki kodu bulun ve kırmızı satırı ekleyin.
#Recruit volunteers
    (try_begin),
(this_or_next|is_between, ":center_no", towns_begin, towns_end),
(is_between, ":center_no", villages_begin, villages_end),

        (party_get_slot, ":troop_type", ":center_no", slot_center_npc_volunteer_troop_type),
        (party_get_slot, ":troop_amount", ":center_no", slot_center_npc_volunteer_troop_amount),
        (party_set_slot, ":center_no", slot_center_npc_volunteer_troop_amount, -1),
        (party_add_members, ":led_party", ":troop_type", ":troop_amount"),
    (try_end),


Tarafların Renklerini Değiştirme
module_factionu açıyorsunuz, orda taraflar var, örneğin kingdom_1 Svadya krallığı
  ("kingdom_1",  "Kingdom of Swadia", 0, 0.9, [("outlaws",-0.05),("peasant_rebels", -0.1),("deserters", -0.02),("mountain_bandits", -0.05),("forest_bandits", -0.05)], [], 0xEE7744),
Burda 0x dan sonraki kırmızı yeri değiştiriyorsunuz.Oraya rastgele harf yada sayı yazmıyorsunuz alttaki siteye giriyorsunuz, orda bir renk seçiyorsunuz ve sağ tarafta bir kod çıkyor, onu burdaki kırmızı yer ile değiştiriyorsunuz.Aynı şekilde diğer krallıkları ve haydutların renklerinide değiştirebilirsiniz.
http://html-color-codes.info/


Sahnelere Sandık Ekleme (İçinden eşya çıkan sandıklardan)
module_troopsda şunu aratın # Chests
Orada herhangi bir bnus_chest_ kopyalayıp ismini değiştirin alttaki gibi.
["tutorial_chest_1","{!}Melee Weapons Chest","{!}Melee Weapons Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_tutorial_sword, itm_tutorial_axe, itm_tutorial_spear, itm_tutorial_club, itm_tutorial_battle_axe],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["tutorial_chest_2","{!}Ranged Weapons Chest","{!}Ranged Weapons Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_tutorial_short_bow, itm_tutorial_arrows, itm_tutorial_crossbow, itm_tutorial_bolts, itm_tutorial_throwing_daggers],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["bonus_chest_1","{!}Bonus Chest","{!}Bonus Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_strange_armor,itm_strange_short_sword],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["bonus_chest_2","{!}Bonus Chest","{!}Bonus Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_strange_boots,itm_strange_sword],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["bonus_chest_3","{!}Bonus Chest","{!}Bonus Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_strange_helmet,itm_strange_great_sword],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["zindan_sandik","{!}Bonus Chest","{!}Bonus Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_seljuk_helmet1,itm_seljuk_helmet2,itm_seljuk_helmet3,itm_seljuk_kaftan1,itm_seljuk_kaftan2,itm_seljuk_boots_a,itm_saracin_shield_a,itm_saracin_shield_b,itm_saracin_shield_f,itm_saracin_shield_m,itm_saracin_shield_n,itm_turkish_axe_b,itm_persian_broadsword,itm_mongol_pike_4,itm_saracen_mace],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
Sandıkta çıkacak olan itemleride üstteki gibi zindan_sandik troobuna ekliyoruz.

module_scenes i açıyoruz.
Sandığın nerde çalışmasını istiyorsak o sahnenin kodunu buluyoruz, örnek olarak sargoth hanında bu sandıktan eşya çıkmasını istiyorsak.
sargotun hanının olduğu sahnenin kodunu buluyoruz,
("town_1_tavern",sf_indoors,"none", "none", (-100,-100),(100,100),-100,"0",
    ["exit"],["bonus_chest_3"]),
Bulduktan sonra üstteki gibi 2. köseli paranteze module_troopsa eklediğimiz sandğın idsini yazıyoruz, dikkat başında trp_ olmadan yazıyoruz.

Son aşama olarak, modu açıp sargoth hanına giriyoruz, edit modu açıyoruz, objelerden container_chest ile başlayan herhangi bir sandığı ekliyoruz bu kadar.
 

efebozkurt2

Banned
Eline sağlık, güzel olmuş. Spam yapma #rez diye sonra modaretör dayılar uyarı yapar.

Örnek;

Bir daha spam yaparsan 5 ay boyunca sana pastırma yok.

-----------------------------------------------------------------------------------

Neyse, devam et iyi gidiyorsun.
 
Tarafların Renklerini Değiştirme
module_factionu açıyorsunuz, orda taraflar var, örneğin kingdom_1 Svadya krallığı
  ("kingdom_1",  "Kingdom of Swadia", 0, 0.9, [("outlaws",-0.05),("peasant_rebels", -0.1),("deserters", -0.02),("mountain_bandits", -0.05),("forest_bandits", -0.05)], [], 0xEE7744),
Burda 0x dan sonraki kırmızı yeri değiştiriyorsunuz.Oraya rastgele harf yada sayı yazmıyorsunuz alttaki siteye giriyorsunuz, orda bir renk seçiyorsunuz ve sağ tarafta bir kod çıkyor, onu burdaki kırmızı yer ile değiştiriyorsunuz.Aynı şekilde diğer krallıkları ve haydutların renklerinide değiştirebilirsiniz.
http://html-color-codes.info/
 
Merhaba bu barış antlaşmalarını kolaylaştırmak için bir kod yok mu?
Mesela esir aldığımız kralı barış karşılığı serbest bıraksak. Şehirde öyle kös kös oturuyorlar bir de ikide bir para teklif ediyorlar. Ya benim hiç paraya ihtiyacım yok ki? Barış yapsınlar yeter.
 
Sahnelere Sandık Ekleme (İçinden eşya çıkan sandıklardan)
module_troopsda şunu aratın # Chests
Orada herhangi bir bnus_chest_ kopyalayıp ismini değiştirin alttaki gibi.
["tutorial_chest_1","{!}Melee Weapons Chest","{!}Melee Weapons Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_tutorial_sword, itm_tutorial_axe, itm_tutorial_spear, itm_tutorial_club, itm_tutorial_battle_axe],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["tutorial_chest_2","{!}Ranged Weapons Chest","{!}Ranged Weapons Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_tutorial_short_bow, itm_tutorial_arrows, itm_tutorial_crossbow, itm_tutorial_bolts, itm_tutorial_throwing_daggers],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["bonus_chest_1","{!}Bonus Chest","{!}Bonus Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_strange_armor,itm_strange_short_sword],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["bonus_chest_2","{!}Bonus Chest","{!}Bonus Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_strange_boots,itm_strange_sword],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["bonus_chest_3","{!}Bonus Chest","{!}Bonus Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_strange_helmet,itm_strange_great_sword],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
["zindan_sandik","{!}Bonus Chest","{!}Bonus Chest",tf_hero|tf_inactive, 0,reserved,  fac_neutral,[itm_seljuk_helmet1,itm_seljuk_helmet2,itm_seljuk_helmet3,itm_seljuk_kaftan1,itm_seljuk_kaftan2,itm_seljuk_boots_a,itm_saracin_shield_a,itm_saracin_shield_b,itm_saracin_shield_f,itm_saracin_shield_m,itm_saracin_shield_n,itm_turkish_axe_b,itm_persian_broadsword,itm_mongol_pike_4,itm_saracen_mace],def_attrib|level(1:cool:,wp(60),knows_common, 0],
Sandıkta çıkacak olan itemleride üstteki gibi zindan_sandik troobuna ekliyoruz.

module_scenes i açıyoruz.
Sandığın nerde çalışmasını istiyorsak o sahnenin kodunu buluyoruz, örnek olarak sargoth hanında bu sandıktan eşya çıkmasını istiyorsak.
sargotun hanının olduğu sahnenin kodunu buluyoruz,
("town_1_tavern",sf_indoors,"none", "none", (-100,-100),(100,100),-100,"0",
    ["exit"],["bonus_chest_3"]),
Bulduktan sonra üstteki gibi 2. köseli paranteze module_troopsa eklediğimiz sandğın idsini yazıyoruz, dikkat başında trp_ olmadan yazıyoruz.

Son aşama olarak, modu açıp sargoth hanına giriyoruz, edit modu açıyoruz, objelerden container_chest ile başlayan herhangi bir sandığı ekliyoruz bu kadar.
 
Top Bottom