calradgyr

  1. buz

    SP Native Calradgyr (v2.2 - Jun 30, 2020)

    Calradgyr, the ruler of all Calradia... This title was used for the emperor of Calradia during the period of peace and prosperity, the first and last time. The seven gemstones on his crown were made by the most skilled craftsmen of the seven tribes of Calradia and presented to him. Each of the...
  2. buz

    [WB][SP] Calradgyr (v2.2 - 30.06.2020)

    Calradgyr, tüm Kalradyanın hakimi... Bu unvanı ilk ve son kez Kalradya'nın barış ve refah içinde yaşadığı dönemdeki imparatoru kullanmıştı. Tacındaki 7 değerli taş, imparatorluğu oluşturan 7 kabilenin en usta zanaatkârları tarafından yapılıp ona sunulmuştu. Her taş bir erdemi temsil ediyordu...
Top Bottom