[WT5T] Grup Aşaması - Son Gün 21.08.2017!

Users who are viewing this thread

Status
Not open for further replies.

Black Dead

BAnz2V.png

3q55m0.png


pWAA7o.png

 • Grup maçları, istenilen günde yapılabilir.
 • Maçlarınızı Ağustos'un 21'ne kadar tamamlamanız gerek.
 • Maçlarınızı Ağustos'un 21'ne kadar istediğiniz sıra ile yapabilirsiniz.
 • Maçların her birinin set resimleri ve ID ssleri eksiksiz olmalıdır.
 • Her maçın tarihi konudan tanıtılması zorunludur.
 • Maçınız da hakem olması zorunlu değildir.
 • Maçlar streamlenmesi için maç tarihlerini yazmanız önemlidir.
 • Takım Kadroları'na buradan ulaşabilirsiniz.
 • Kurallar'a buradan ulaşabilirsiniz.
 • Canlı Yayınlar & Videolar'a buradan ulaşabilirsiniz.


aGvQJ2.png


A Grubu

Yenilmezler G G G
PrgW96.png

Gondor G G Y
PrgW96.png

North of Justice Berserkers Y Y Y
29b3DN.png

The Kingsguard Y G Y
29b3DN.png


B Grubu

Lord's Grills, Boys and Trannies G G G
PrgW96.png

Belediye Şövalyeleri Y Y Y
29b3DN.png

Şampiyonlar G Y Y
29b3DN.png

6OK Anadolu Y G G
PrgW96.png


C Grubu

Brutal Team Y G G
PrgW96.png

North of Justice Huscarls G G G
PrgW96.png

Scciro İmparatorluğu Y Y G
29b3DN.png

Brazdnt'ın Osttruppen Piyadeleri Y Y Y
29b3DN.png


D Grubu

Victorious Secret G Y Y
29b3DN.png

Civilization of Turkey Y Y
29b3DN.png

Baş Dadaş B G G
PrgW96.png

God's Warriors B G G
PrgW96.png


4MAomq.png

1. Hafta
                                               

Fort of Honour      -    Reveran Village
7NJL2v.png
 
LnM6dG.jpg

pWADYm.png
   
gWgGLR.png
ERL0z8.png
   
ZE6qAZ.png

Svadya vs Rodok -  Sarranid vs Vaegir


2. Hafta
                                               

San'di'Boush    -    River Village
LnM6ao.jpg
 
y3WDRk.png

pWADYm.png
   
gWgGLR.png
VMO7VZ.png
   
Jl9G4Q.png

Svadya vs Rodok - Vaegir vs Nord


3. Hafta


Mountain Fortress  -  Frosthaven
Q75nYy.png
 
ZE6qk3.png

ZE6qd3.png
   
LnM630.png
PrdVM8.png
   
5Q0vYd.png

Nord vs Sarranid - Svadya vs Vaegir


gWg0lN.png

Hafta 1 - Fikstürleri

A Grubu


nW628R.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
(Hükmen) Yenilmezler 12

[td]
-

[td]
0 North of Justice Berserkers
[/td]


aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
[/td]

[td]
kbYPYy.png
[/td]
DdA21y.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Gondor 12

[td]
-

[td]
2 The Kingsguard
[/td]


6XLv4P.jpg
WQLplY.jpg
RPlpa1.jpg
pWpN70.jpg
[/td]

[td]
aGA6d2.png
[/td]

B Grubu


XXjPn7.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Lord's Grills, Boys and Trannies 9

[td]
-

[td]
5 Belediye Şövalyeleri
[/td]


0BJYPo.jpg
G0MdqV.jpg
YNZn2j.jpg
29zLmN.jpg
[/td]

[td]
LyB7XV.png
[/td]
RMH0M.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Şampiyonlar 5

[td]
-

[td]
9 6OK Anadolu
[/td]


aGmpoO.jpg
lWmp7k.jpg
aGb5rd.png
aGb5rd.png
[/td]

[td]
ldnZnE.png
[/td]
C Grubuuhuha7dje.jpg

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Brutal Team 2

[td]
-

[td]
12 North of Justice Huscarls
[/td]


1glkpA.jpg
okRZdb.jpg
nW3gyV.jpg
7NrbQY.jpg
[/td]

[td]
kbYPYy.png
[/td]
lW84kp.jpg

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Scciro İmparatorluğu 8

[td]
-

[td]
7 Brazdnt'ın Osttruppen Piyadeleri
[/td]


29zLOL.jpg
9dZMG5.jpg
JlbR3Q.jpg
RPzmQR.jpg
[/td]

[td]
pWA6lz.png
[/td]


D Grubu7NJRol.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Victorious Secret 12

[td]
-

[td]
1 Civilization Of Turkey
[/td]


CEB272AA917B48E202E210C901B3A8FE6646E9EE
931305C24023EC7F2DD1EF0A671CCD98B3548A69
D58161C81792E7B82D67BA0D2B5BAAD1B8EB8E1D
1837A2025158A5CB55E9D89613EFE31D7DB0DCD9
[/td]

[td]
l78qll.png
[/td]
D2q8l6.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Baş Dadaş 7

[td]
-

[td]
7 God's Warriors
[/td]


4MvVq0.jpg
VM1zXq.jpg
dGANkZ.jpg
9dPAno.jpg
[/td]

[td]
0BZD4L.png
[/td]

Hafta 2 - Fikstürleri

A GrubunW628R.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Yenilmezler 12

[td]
-

[td]
0 Gondor (Hükmen)
[/td]


aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
[/td]

[td]
DdA21y.png
[/td]
kbYPYy.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
North of Justice - Berserkers 8

[td]
-

[td]
9 The Kingsguard
[/td]


MvjMk9.jpg
Q7jd2r.png
aG7ZXg.jpg
y3kOE9.jpg
[/td]

[td]
aGA6d2.png
[/td]


B GrubuXXjPn7.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Lord's Grills, Boys and Trannies 12

[td]
-

[td]
(Hükmen) 0 Şampiyonlar
[/td]


aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
[/td]

[td]
RMH0M.png
[/td]
LyB7XV.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Belediye Şövalyeleri 0

[td]
-

[td]
12 6OK Anadolu (Hükmen)
[/td]


aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
[/td]

[td]
ldnZnE.png
[/td]


C Grubuuhuha7dje.jpg

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Brutal Team 11

[td]
-

[td]
8 Scciro İmparatorluğu
[/td]


Mvrg8N.jpg
XX5qlR.jpg
r278oa.jpg
ZE0QzZ.jpg
[/td]

[td]
lW84kp.jpg
[/td]
kbYPYy.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
North of Justice Huscarls 12

[td]
-

[td]
1 Brazdnt Osttruppen  Piyadeleri
[/td]


4MyE34.jpg
ok4bmm.jpg
Q7O6nk.jpg
G0Md72.jpg
[/td]

[td]
pWA6lz.png
[/td]


D Grubu7NJRol.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Victorious Secret 2

[td]
-

[td]
12 Baş Dadaş
[/td]


3qkk42.jpg
N1jjj5.jpg
aG7775.jpg
r2GGGN.jpg
[/td]

[td]
D2q8l6.png
[/td]
0BZD4L.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
God's Warriors 12

[td]
-

[td]
2 Civilization Of Turkey
[/td]


0BogJB.jpg
aGbprQ.jpg
BA5N7p.jpg
LnWNWo.jpg
[/td]

[td]
l78qll.png
[/td]
Hafta 3 - Fikstürleri

A GrubunW628R.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
(Hükmen) Yenilmezler 12

[td]
-

[td]
0 The Kingsguard
[/td]


aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
[/td]

[td]
aGA6d2.png
[/td]
kbYPYy.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
North of Justice - Berserkers 0

[td]
-

[td]
12 Gondor
[/td]


8dvMjr.jpg
1gWLR1.jpg
XX1056.jpg
[/td]

[td]
DdA21y.png
[/td]


B GrubuXXjPn7.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Lord's Grills, Boys and Trannies 12

[td]
-

[td]
3 6OK Anadolu
[/td]


ZEoVG3.jpg
ok4ZBX.jpg
lW5ynQ.jpg
VMWL4B.jpg
[/td]

[td]
ldnZnE.png
[/td]RMH0M.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Şampiyonlar 10

[td]
-

[td]
6 Belediye Şövalyeleri
[/td]


aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
aGb5rd.png
[/td]

[td]
LyB7XV.png
[/td]


C Grubuuhuha7dje.jpg

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Brutal Team 12

[td]
-

[td]
1 Brazdnt Osttruppen  Piyadeleri
[/td]


aGZvA7.png
lWgXXB.png
LnqMMb.png
5QO0PR.png
[/td]

[td]
pWA6lz.png
[/td]kbYPYy.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
North of Justice Huscarls 12

[td]
-

[td]
1 Scciro İmparatorluğu
[/td]


5Ql065.jpg
zBkZ7R.jpg
aGQvb2.jpg

[/td]

[td]
lW84kp.jpg
[/td]


D Grubu7NJRol.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Victorious Secret 8

[td]
-

[td]
10 God's Warriors
[/td]


VMbOzv.jpg
G0l74r.jpg
YNAy82.jpg
XX5G83.jpg
[/td]

[td]
0BZD4L.png
[/td]l78qll.png

5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
5620582193_07207bc789_o.png
5621140148_36b6ed98d2_o.png
Civilization Of Turkey 0

[td]
-

[td]
12 Baş Dadaş
[/td]


zB9AGY.jpg
dGm5NX.jpg
vprEPv.jpg
1gqyEA.jpg
[/td]

[td]
D2q8l6.png
[/td]Tasarım için Robin War'a teşekkürler.​
 
Jl9JAB.png

Code:
[b]Rakip takım ve kendi takımınız:[/b]
[b]Tarih ve Saat:[/b]
[b]Tercih ettiğiniz Sunucu:[/b]
[b]Resmi/Antrenman:[/b]

N1XB8g.png

Resmi said:
 • Scciro İmparatorluğu - Brazdnt'ın Osttruppen Piyadeleri / 11.08.2017 20:00 / TR_WT5T_2 Kayzer Franz
 • North of Justice Berserkers - Gondor / 08.08.2017 21:45 /TR_WT5T_2 Kayzer Franz
 • Scciro İmparatorluğu vs North Of Justice Huscarls / 09.08.2017 - 16.30 (14.30 BST) / TR_WT5T_2 Nexoner
 • Lord's Grills, Boys and Trannies vs 6OK Anadolu / 10.08.2017 - 16.00 (14.00 BST) / TR_WT5T_2 Kayzer Franz
 • North of Justice Huscarls vs Brutal Team / 12.08.2017 / 21:00 / TR_WT5T_2 Greedalicious
 • Cıvılızation Of Turkey - Victorious Secret / 13.08.2017 19:00 / TR_WT5T_2 Greedalicious
 • Belediye Şövalyeleri - Lord's Grills, Boys and Trannies / 11.08.2017 22.00 / TR_WT5T_2 Irsman
 • God's Warriors - Baş Dadaş / 13.08.2017 20.00 /TR_WT5T_1 Nexoner
 • Cıvılızation Of Turkey - God's Warriors / 13.08.2017 17:00 / TR_WT5T_2 Greedalicious
 • North of Justice Huscarls vs Brazdnt'ın Osttruppen Piyadeleri / 11.08.2017 - 21.30 / TR_WT5T_2 Irsman
 • Şampiyonlar vs LGBT / 12.08.2017 - 22.00 /TR_WT5T_2  Irsman
 • Gondor vs The Kingsguard / 13.08.2017 21.15 / TR_WT5T_2 Kayzer Franz
 • Brutal Team vs Brazdnt'ın Osttruppen Piyadeleri / 15.08.2017 21.00 / TR_WT5T_2 Greedalicious
 • Belediye Şövalyeleri vs Şampiyonlar / 17.08.2017 21.30 / TR_WT5T_1
 • Victorious Secret vs Baş Dadaş / 18.08.2017 21.30 /TR_WT5T_2
 • Brutal Team vs Scciro İmparatorluğu / 19.08.17 21.00 / TR_WT5T_2
 • The Kingsguard vs North of Justice Berserkers / 18.08.17 20.00 / TR_WT5T_2 Irsman
 • God's Warriors vs Victorious Secret / 20.08.2017  21.30 / TR_WT5T_1
 • Baş Dadaş vs Civilazation of Turkey / 21.08.2017 21:45 / TR_WT5T_1
 • 6OK Anadolu vs Şampiyonlar / 22.08.2017 21:50 / TR_WT5T_1
Antrenman said:
 • Brazdnt'ın Osttruppen Piyadeleri / 07.08.2017 21:00 / TR_WT5T_2 (Bireysel)
 
Tüm takımlara başarılar.Umarım eğlenceli,saygılı ve gönüllerin kırılmadığı bir turnuva olur.
 
Scciro İmparatorluğu - Brazdnt'ın Osttruppen Piyadeleri

11.08.2017 20:00

TR_WT5T_2
 
Brazdnt said:
Scciro İmparatorluğu - Brazdnt'ın Osttruppen Piyadeleri

11.08.2017 20:00

TR_WT5T_2
Onaylandı, başarılar.
Horac-Conquistadör said:
Maç sonu foruma İD ss'i ve maç ss lerini atmayı unutmayınız

~Mikail said:
Tüm takımlara başarılar.Umarım eğlenceli,saygılı ve gönüllerin kırılmadığı bir turnuva olur.
Umarız öyle olur.Elimizden geleni yapacağız.
 
Ahmerrad said:
North of Justice Berserkers - Gondor
08.08.2017 21:45
TR_WT5T_2
Resmi
Onaylandı, başarılar.

Franz tarafından streamlenecek.

Rakip takım ve kendi takımınız: North of Justice Huscarls vs Brutal Team
Tarih ve Saat: 11.08.2017 - 21.30 (19.30 BST)
Tercih ettiğiniz Sunucu: TR_WT5T_1
Resmi/Antrenman: Resmi


Maç greed tarafından çekilecek.

Brazdnt said:
Scciro İmparatorluğu - Brazdnt'ın Osttruppen Piyadeleri

11.08.2017 20:00

TR_WT5T_2

Maç Irsman tarafından çekilecek.

Gondor 12 - 0 North of Justice Berserkers

okWjo2.jpg

8dvMjr.jpg
1gWLR1.jpg
XX1056.jpgtebrikler.Franz'a yayın için teşekkürler.

Rakip takım ve kendi takımınız:North of Justice Huscarls vs Brutal Team
Tarih ve Saat: 12.08.2017 / 21:00
Tercih ettiğiniz Sunucu: TR_WT5T_2
Resmi/Antrenman: Resmi

#tarih değişti.
 
Rakip takım ve kendi takımınız: Scciro İmparatorluğu vs North of Justice Huscarls
Tarih ve Saat: 09.08.2017 - 16.30
Tercih ettiğiniz Sunucu: TR_WT5T_2
Resmi/Antrenman: Resmi

North of Justice Huscarls 12 - 1 Scciro İmparatorluğu

resim eksikliği için kusura bakmayın.Sıkıntı çıkarsa,
09.08.2017'nin loglarına bakılacak.

5Ql065.jpg
zBkZ7R.jpg
aGQvb2.jpg
karşı takım çekildiği için 3-0
Rakip takım ve kendi takımınız: LGBT vs 6OK
Tarih ve Saat: 10.08.2017 - 16.00
Tercih ettiğiniz Sunucu: TR_WT5T_2
Resmi/Antrenman: Resmi
 
Turnuvada bol şans herkese. Konunun ilk mesajı bayağı kalablaık duruyor. Bazı kısımları spoiler içine alabilirsen veya başka bir mesaja eklersen çok güzel olabilir bence konunun tasarımı.
 
BoromirCaptain said:
LGBT: 12 - 3 :6OK
ZEoVG3.jpg
ok4ZBX.jpg
lW5ynQ.jpg
VMWL4B.jpg
4MyLJJ.jpg

0BJ75o.jpg
Eklendi, ayrıca 6OK 'un istediği ss'ler.

ok4992.jpg
ss'ine baktım, her hangi bir şey yoktu.SS'i Boromir, maçı geç attığı için silindi ve buraya yazamadım.

Hile kullandığından şüphe ettiğiniz oyunculardan ss isterseniz, düzgün bir üslup ile istemeyi unutmayın.Ayrıca, ss'i atan kişilerin,
"SS'in istenildiği mesaj" gözükerek anında F12 kısayolu ile çekmesi gerekmektedir.Ayrıca kendisinden başka diğer oyuncular da gözükmesi gerekmektedir.

M.ArdA said:
Turnuvada bol şans herkese. Konunun ilk mesajı bayağı kalablaık duruyor. Bazı kısımları spoiler içine alabilirsen veya başka bir mesaja eklersen çok güzel olabilir bence konunun tasarımı.
Spoiler'a aldım haftaları.


Ayrıca, FrozenRanger ve ZaferBey adlı iki oyuncu uyarıldı.Maçta kadroda kaydedilen isim ve tag ile oynanması zorunludur.


 
Leonardoo said:
God's Warriors - Baş Dadaş

13.08.2017 20.00

TR_WT5T_1
Eklendi, başarılar.

Rezervasyonlar bölümünden maçlara atanan streamerları görebilirsiniz, ayrıca livestreams konusundan da streamerların canlı yayın linklerini görebilirsiniz.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top Bottom