Tyrant

Users who are viewing this thread

23541-tyrant-1408184761-392-640x480.jpg
Bassam "Barry" Al-Fayeed,meşhur Orta doğulu tiranın küçük oğlu geçmişinden yirmi yıldır kaçmaktadır.Şimdi bir çocuk doktoru olarak Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamakta,Amerikan bir eşi,oğlu ve kızı bulunmakta ve ailesel kökenini hiç ziyaret istememektedir.Ancak,kendisi vatanına (uydurma Abbudin) yeğeninin düğünü için dönmeye isteksizken,babasının ölümü ile politik bir krizin içine çekilir.Bassam şimdi başa geçen zalim ve dengesiz kardeşine rehberlik etmeli ve kanlı bir anlaşmazlığa yol açacak durumları politik olarak çözmeye çalışmaktadır.
 
Top Bottom