TR_Pandoria_RP

Currently viewing this thread:

Gameshero

Anti Cheat
Grandmaster Knight
WBWF&SNWVC
A0XzJv.png

Sunucu Bilgileri

Sunucunun adı: TR_Pandoria_RP
Sunucu Türü: Hard Role Play (İstisnasız.)
Sunucu TS3: pandoras.klants.com
Sunucu Durumu: Aktif
Sunucunun Açılacağı Tarih: 19.08.2016 / 20.08.2016​
Forum Adresi: http://pandoraspw.boards.net​


Bilgilendirme.


Amacımız:
Artık cidden "Role Play" arıyan oyuncular için bir umut kapısı olmayı hedefliyoruz. Çoğu sunucu gibi 1 ay açılıp kapanmayacacak , Gerçekten emek verilecek bir sunucu olmasını planlıyoruz.

Hakkımızda:
Pandoras Gaming topluluğu 2012'den beri çeşitli oyunlarda kendini göstermeyi başardı. Topluluğumuzda rol bilgisi gerçekten hat safada olan üyelerimiz mevcut bu kişilerde sizlere oyun içerisinde yardımcı olacaktır.


Sunucu hakkında:
 • • Sunucumuz üzerinde testler aşamasında bazı sorunlar ile karşılaştığımız için. "Whitelist" olayı olmayacaktır.
  • Sunucu içerisinde Hard Role Play olacağı için adminler "Town Watch" tarafına katılıp rol üzerinden ceza verecektir. (İstisna durumlar hariç.)
  • Oyun içerisinde sadece bir bölgede ağır zırh , ekipman vs. Satışı olacaktır. Diğer bölgelerde sadece normal gündelik kıyafetler vs. olacaktır.
  • Oyun içerisinde oluşumlar Forum üzerinden başvuru ile değil , Role-Play üzerinden seçilecektir. Bu seçicek kişide diyarın kralıdır.
  • Oyun içerisinde "Rehber" olarak seçilen oyuncular "Traveller" class üzerinden diyarda gezerek oyunculara rehberlik edecektir. Tabii ki Admi Help Chat'ten de yardım edeceklerdir.
  • Oyun içerisinde bir ordu toplanıp başıboş şekilde gezemez , devriye SADECE Kendi toprakları içerisinde gezebilir.  Sunucu Kuralları.

      1. Oluşum Kuralları
  1.1 Yukarıda da belirtildiği gibi , Oluşumları Diyarın Kralı seçicektir.
  * Diyarın kralı istediği toprağı verebilir köy yada kale farketmez.
  * Kral , bu oluşumları verdiği topraklardan sürgün edebilir ve topraklarını geri alabilir.
  * Sürgün edilen oluşum isterse Krala savaş açabilir ve onu tahtından indirip , oluşum lideri yeni Kral olabilir.
  1.2 Oluşumlar hiçbir şekilde Gerçek isim , film içi isimler vb. gibi isimleri alamazlar. (Örn. Kingdom of England , Lannisters v.b)
  1.3 Gene yukarıda belirtildiği gibi oluşumlardaki askerler Han veyahut Ticaret merkezine gitmek harici başıboş gezemezler. Her yolculuk eden bir birliğin yanında öncü lider yada birlik lideri olmalıdır.
  1.4 Oluşum içerisi toplu hareket edildiği zaman Ordunun 1 tane sancak taşıması zorunludur. Bu kişi Sancaktar veyahut Lordun en güvendiği kişi olabilir. Siz artık RP'de nasıl uygun görürseniz.
  1.5 Oluşumlar sebepsiz veyahut çok saçma nedenlerden ötürü savaş açamaz. Savaş açmak içinde Kralın onayını almasa gereklidir.
  1.6 Oluşumlarda herzaman Kale , köy veya şehirinde kapıda muhafız durmalı.
  1.7 Hiçbir şekilde oluşumlar birbirine gönderilen politikacıları öldüremez. Tabii ki rol gidişatına göre bu durum değişebilir.
  1.8 Vergi sistemi tamami ile Krala bağlı birşeydir. Lordlar topraklarında vergi toplayabilir (Max 500 dinar.) ve kralın istediği miktarda vergi payını krala öderler.

      2. Kral ve Kralın ordusu
  2.1 İlk seçilecek kral adminlerin ve diğer yetkililerin ortak kararı ile seçilecektir. İlk başta sadece 5 aday üzerinden değerlendirilecektir. Sonrasında Kral , RP'nin gidişatına göre değişebilir. Tabii ki bu değişimlere adminler hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir.
  2.2 Kral olmaya aday olacak kişiler oyunda kesinlikle aktif olması gereklidir çünkü çoğu iş kendisinde bitecektir. Bu aktifliğe sahipseniz şansınızı deneyin.
  2.3 Gene kral olmaya aday olacak kişinin rol bilgisi gerçekten de hat safada olması gereklidir.
  2.4 Kral ordusunu kendi toplar. Rol gereği kralın ordusuna katılan askerler ayrı biz özeldir. (KONU DIŞI: Yani mantıken normal asker olmak farklı , Kralın askeri olmak farklı.)
  2.5 Oyun içerisinde herkes krala saygı göstermek zorundadır. Tabii rol gereği durumlar değişebilir , entrikalar dönebilir bu tamami ile role kalmış birşey fakat genel anlamda oyun dışında hiç sevmediğiniz biri olsa bile saygı göstermek zorundasınız çünkü o diyarın kralı.
  2.6 Town Watch krala bağlı bir birliktir. Fakat Town Watch'i kral yönetmez , Kumandan yönetir.
  2.7 Hiçbir şekilde kral kafasına güzel hareket edemez.
  2.8 Kralın toprağı Ana şehirdir. Ticaret merkezi (Zırhlar , kılıçlar vs.) orada bulunur. Güvenliğinden kral sorumludur.

      3. Outlaw (Haydut) Kuralları.
  3.1 Outlawlar kendi kampındaki zırhlar hariç başka zırh giyemezler , kılıç vb. eşya kuşanamazlar.
  3.2 Soylu veyahut Şövalye (Oluşumdaki mevkii neyse artık) gördüğünde Fear-RP yapmak zorundadır. Rol karakteri gereği atarlı olabilir ama o soylu orada kellenizi alabilir dikkatli olun.
  3.3 Haydutlar her önüne gelenden haraç kesemezler.
  3.4 En fazla 500 dinar altın alabilirler. At veya Cart'ın tamamını çalabilirler fakat bunu Emote veya RP dışı yapamazlar. Eğer ki karşı taraf yardım isterse , Yardım eden kişi Outlaw olan kişiye saldırabilir.
  3.5 En fazla 5 kişilik grup halinde gezebilirler.
  3.6 Köy yağmalama , Kale yağmalama v.b olayları için Haydut lideri tarafından onay alması gerekmektedir. Fakat 3.5'te belirtildiği gibi en fazla 5 kişi yağmalayabilir.
  *Yağmalanan köy veyahut kale 3 gün boyunca saldırılamaz
  *Toplanan ganimet Haydut liderine teslim edilir. (Sözü geçen haydut lideri o 5 kişilik grubun lideridir. Tek bir lider yönetmeyecek Outlaw'ı)
  3.7 Eğer ki başlarına ödül koyulmuş ise , Belirtildiği profile uyuyorsa tutuklanabilir , karşı koyuyorsa öldürülebilir.

      4. Ticaret Birliği Kuralları.
  4.1 Ticaret birliğinin lideri kral tarafından seçilir.
  4.2 Ticaret birliği hiçbir şekilde savaşta taraf alamaz.
  4.3 Ticaret birliği başlangıçta stokları 0 (Sıfır) olarak başlayacaktır. Kendi stoğunu kendisi üretecektir.
  4.4 İstedikleri kadar işçi toplayabilirler fakat Gardiyan sayısı maksimum 8 (Sekiz) dir.
  4.5 Ticaret birliği kervan oluşturup kale - kale , köy - köy , şehir - şehir gezip eşya satabilirler.
  4.6 Tüccar birliği kendi işçilerine yemek verebilir fakat kesinlikle satamaz.

      5. Han Kuralları.
  5.1 Han içerisinde ne olursa olsun hiçbir şekilde savaşılamaz.
  5.2 İçki ve yemek fiyatını han sahibi belirler , oda fiyatını o toprağın sahibi belirler.
  5.3 Handa maksimum 4 işçi , 2 gardiyan çalışabilir.
  5.4 Han lideri o toprağın sahibi tarafından seçilir. (Eğer sahibi yoksa admin tarafından belirlenir.)
  5.5 Han çalışanları ve üyeleri hiçbir şekilde savaşta taraf alamazlar.

      6. Genel Sunucu Kuralları.
  EN ÖNEMLİSİ Hiçbir Şekilde "xXKralXx - Hunharca_Gulen_Adam" vb. isimlerle sunucuya giriş yapılamaz. Tespit edilenler anında sunucudan atılır. İsminiz gerçek bir isime uyarlı olmalıdır. (Örn. Michael , John , Henry vb.)
  6.1 Oyun içerisinde T kanalından sadece Ulaklar yazabilir. Bu ulakları Town Watch , elçiler yada kral işe alır.
  *Lordlar kendileri için ulak işe alabilirler.
  6.2 Commoners class , yerel halkı temsil edecektir.
  * SADECE Doctor , Engineer olmak için eğitimini almış olmanız gerekmektedir.
  * Hunters , Craftsman v.b classlar için eğitim almanız gerekmez.
  6.3 Commoners'lar hiçbir şekilde savaşa katılamaz veya taraf alamaz. Yanlarına isterlerse koruma tutabilirler.
  * Eğer ki Kral uygun görürse Count (Kont) ünvanına ulaşıp soylu birliğinde yer alabilir.
  * Kont olmadan önce Köylü sıfatından Asil sıfatına ulaşması gerekmektedir. Bunu tabii ki gene kral belirler.
  6.4 Random , CombatLog tarzı şeylere kesinlikle izin verilmeyecektir ve bunun cezası sorgusuz Permanent ban'dır. (Kanıtlarla gelindiği taktirde.)
  6.5 Adminler olağanüstü bir durum olmadığı sürece rolden çıkmayacaklardır ve zaten yukarıda belirtildiği gibi Town Watch oluşumunun geneli adminlerden oluşacaktır.
  6.6 Oyun içerisinde "Real Time" olayı geçecektir. Adminler saat başı günümüzün saatini anons olarak geçecekler. Bu diyarın gece mi gündüz mü olduğunu gösterecektir.
  6.7 Kilise oluşumları toplam 2 tane olacaktır. Bunlar birbirlerine zıt dinler olacaklardır.
  *Kilise rahipleri isterlerse kendilerine yoldaş toplayabilirler. Bu yoldaşlar sadece kiliseler arası savaşabilirler.
  *Adı üzerinde Kilisler dediğim için Müslümanlık dini olmayacaktır. Kilise Baş Rahipleri kendi dinini oluşturabilirler.
  6.8 Oyunda para kasması gerçekten zor olacağı için herkesin bir gelir kaynağı olması gerekir ve bu yüzden Köylüler burada büyük bir iş üstleniyor. Sadece madende demir kazıp , satarak para kazanamayacaksınız. Bu demirleri direkt olarak ticaret birliğine satmanız gereklidir ve Ticaret birliği o gün ne kadar değer biçtiyse o fiyata satmak zorundasınız , yada takas ta teklif edebilirsiniz. Aksi taktirde demirleriniz v.b şeyleriniz elinizde patlar.  Teşekkürler:​
  •Fox Mulder (Hakany)'a vermiş olduğu tüm akıl , ve destekten ötürü çok teşekkür ediyorum.
  •Lorassy (Berat)'e forum üzerinden tasarımından yardım ettirdiği için çok teşekkür ediyorum.
  •TÜM OYUNCULARA hard role-play yapacakları için teşekkür ediyorum.​
 

stayla27

Banned
Güzel bir sunucuya benziyor ortaklar ailesi olarak iyi roller dönmesi dileğiyle  :smile:  (Para bugu var dimi :d)
 

LitiuM

Marquis
WB
Levent hayırlı olsun, hosting firması tercihini merakla bekliyorum.  :shifty:

stayla27 said:
Güzel bir sunucuya benziyor ortaklar ailesi olarak iyi roller dönmesi dileğiyle  :smile:  (Para bugu var dimi :d)

Eğer sunucu benden alınırsa ilk ıp banları size atacağım, benden bütün ortaklara gelsin  :fruity: :lol:
 

Harlek

Grandmaster Knight
M&BWBWF&SNWVC
Aranılan bir tema üzerine açılıyor sunucu, başarılı olması dileğiyle.
Tatilden döndüğüm vakitlerde sunucu açık olursa mutlaka girip rol ortamını denemek istiyorum.
 

Gameshero

Anti Cheat
Grandmaster Knight
WBWF&SNWVC
Yorumlar için çok teşekkür ederim.  :party:

Hard-RP sunucusu TR_Pandoria_RP En geç pazartesiye açılıyor! Hemen diyarın kralı olmak için foruma başvuru yapmayı unutma! http://pandoraspw.boards.net
 

Gameshero

Anti Cheat
Grandmaster Knight
WBWF&SNWVC
Black Dead said:
A LhéWéNTt AhAB| BhAŞaR1LaR KhARdHéS1m

Teşekkür  ederim  :party:

Yild said:

Oğlum bi git artık.


http://pandoraspw.boards.net/ - Diyarı yönetmek için hemen "Kral başvurusu" formunu doldur yada kralın askeri ol! Başvurular Pazartesiye kadar bitmesi gerekiyor. Oluşumlarınızın , hanelerinizin , topluluklarınızın tanıtım sayfasını açabilirsiniz. Sonra rol içerisinde Büyük kral size onay verene kadar beklemeniz gerekmektedir.

Haydi durma Pandoria Krallığına doğru yola çık!
 

Gameshero

Anti Cheat
Grandmaster Knight
WBWF&SNWVC
İlk Kral başvurumuz "varol42" adlı oyuncudan geldi! Durma hemen sende başvurunu yap ve kral olmak için bir şans kazan!
 

Black Dead

Little John said:
İlk Kral başvurumuz "varol42" adlı oyuncudan geldi! Durma hemen sende başvurunu yap ve kral olmak için bir şans kazan!
Ne kadarda teklifçi bir erqeq
 

Yild

Başarılar. Server hepmi açık olacak, yoksa diğer tr serverleri gibimi olacak
 
Top Bottom