[TR] Top suggestions'a girmese de olur fakat,

Users who are viewing this thread

oyunun iyileşmesi adına aşağıda bahsedeceğim değişimleri görmek isterdim. Bu değişim önerileri bir modda ağırlık gösteriyor gibi görünse de başka yönleriyle genel olarak mpyi ilgilendirdiği için genel suggestion altında bunları, burada yazmak istedim. Ayrıca tek tek her birini ayırıp paylaşsam birbirlerinden kopuk olarak resmin bütününü bozabilirler diye bunu da yapmıyorum, bütün olarak ama kısa bir şekilde değişim önerilerimden burada bahsetmek istiyorum.. Buradaki değişim önerilerimin daha da iyileştirilerek yapılabileceğini ve oyunun çok daha eğlenceli olabileceğini düşünüyorum..

Aşağıdaki tüm öneriler birbiriyle bağlantılı niteliktedir, sıralama biraz dağınık olsa da tamamı okundukça resim belirginleşecektir:
BAZILARI TEKRAR İÇEREBİLİR

>Faction birimi seçmek de, faction içi 1 veya 3.slot(aşağıda bahsedilecek) içeriğini seçmek de ücrete tabi olmalı. (seçim yapımazsa, tasarrufa gidip para biriktirme mümkün olmalı)


>Aşağıdaki resimin solunda bulunan, faction içi birimlerin(inf/ran./cav. başlığı altındaki her bir tür) bulunduğu "grup içerisindeki(başlık içi) son birimler" hariç, kalan diğer birimlerin hepsi > öldükten sonra spawn sırasında ----- yahut sonraki el spawn sırasında; seçilebilir olması lazım. Yani, oyuncu her spawnda, ölmeden önce 0 parası olsa da, spawn ekranında bu EN SON BİRİMLER HARİÇ kalan diğer birimleri seçebilecek kadar miktarda bir parayı almalı, gruplandırmalar içindeki son birimler hariç(guard-veteran-memluke) kalan her birimi böylece seçebilmeli. (0 parası vardı, öldü ve SON BİRİMLER HARİÇ kalanları açacak kadar parası var diyelim, seçebileceği birimi seçip parasını öyle harcar ister, en ucuz birimi seçer bu paranın da bir kısmını biriktirir)
th-Hi.jpg

-Gruplandırma içindeki en iyi birimleri seçmek para biriktirmeyi gerektirmeli(düşman öldürerek/hedeflere ulaşarak vs). 1 ve 3ncü slot içerisindeki seçim(ana silah değişimi / tali silah eklemesi) de para gerektirir. Oyuncu isterse hepsinde tasarrufa gider, sonraki spawnları için.

>>>> 1.slot değişim veya eklemesi, 3.slot perkeleri ve faction içi gruplandırmaların son birimlerini seçmek, normal birim seçme parasına göre daha fazla para gerektirir, her bir para gerektiren unsurun bedeli de farklıdır..


> Mount & Blade II: Bannerlord - Tartışma Konusu | Page 186 | TaleWorlds Forums
Bu link, s186daki #3718 in ikinci görselindeki gibi 1.slot / 2.slot /3 slot ayrımına gidilmeli.

-Her bir faction biriminin ilk slotunda görünecek şekilde isteğe bağlı silah atamaları ayarlanabilmeli.(ana silah değiştirme veya tali silah ekleme)
-Birinci slotta, ana silahlar ücret karşılığı değiştirilebilir olmalı, yahut değiştirmeden para tasarrufuna(ya da başka bir birim/3.sınıf perki seçimi için) gidilebilmeli.
-Birinci slota tıklandığında, ana silah ve tali silah bölümlerini gösteren pencere açılmalı, sembolik ipucular olmalı.
-Ana silah olarak: -kılıç ve kalkan- yahut -yay ve kılıç- yahut -mızrak ve kılıç- olarak belirlenmeli. Oyuncu isterse bu ana silah kombinasyonlarından "birini" değiştirebilmeli. Yahut, karakterine, mevcut/standart ana silahlarını değiştirmeden; tali bir silah "ekleyebilmeli" Değişim yahut ekleme ; ücret gerektirmeli.

>Oyuncu 1. slotta istediği seçimi(değişim veya ekleme) ücret karşılığı yaptıktan sonra, 3. slotta istediği bir perki gene parası varsa ücret karşılığı seçebilmeli.>>>>> 1.slotta ana silah değişim kararı, yahut 1.slotta tali silah ekleme kararı[ikisinden biri] seçilebilir/SEÇİLMEYE DE BİLİR(tasarruf için standartla devam edilebilmeli), gene 3. slottaki pasif nitelikteki perklerin "biri" seçebilir/SEÇİLMEYE DE BİLİR(tasarruf; para biriktirip diğer spawnlarda çok daha iyi silah veya perkleri açmak için). Parası yetmiyorsa hiçbirini seçemez, sadece EN SON BİRİMLER HARİÇ diğer birimlerden birini seçecek kadar her el başında eklenen parayla, birim seçebilir, veya en ucuz birim + ucuz 1-2 seçim... Yetiyorsa, 1.slottan "bir" seçim, 3. slottan da "bir" seçim yapar. Her türlü seçim, farklı ücretlere tabidir. /// karakter/fonksiyonellik/nitelik bazında her bir seçimin ücreti vardır, farklı düzeyde avantajlar sağlanır ve bunlar faction içi birimlere dağıtılmıştır. ///
>Spdaki silah yığını kültür filtresinden geçilirmeli ve uygun sayı ile nitelikte ana/tali silah belirlenip faction birimlerine dagıtılmalı. nitelik/fonksiyonellik/karakter odaklı olarak faction birimlerinin silah donanımlarının zenginleştirilmesi gerek.(kültür filtresi sonrasında seçilecek 15 silah varsa [ana-tali] bunlar niteliklerine göre ücretlendirilip o faction birimlerine dagıtılmalı)
-Çok ama çok uzun bir mızrak(pike?) türü örneğin, uzunluk konusunda oldukça fonksiyonel/nitelikli/karakterli bir silah olarak her factionda ilgili birimlere seçenek olarak konmalı. Ama böyle yüksek fonksiyonellikteki bir mızrağı(?) almak yüksek miktarda para gerektirmeli(ya düşman öldürülecek bir sürü/ya görevler çokça yapılacak/yahut birkaç el harcama yapılmadan tasarrufa gidilecek ki bu mızrak alınabilsin).


>Her faction, birtakım silah ve perklerde en üstün unsurlara sahip olmalı diğerler factionlara göre. Fakat bu üstünlük, yüksek ücretli alım koşulunu da beraberinde getirmeli. Ayrıca üstün niteliklerin, kendi aralarında dengelemesi lazım, fakat diğer derecelerdeki niteliksel unsurlarla benzerliğe gidilmemeli( normalde mızrak uzunluğu şu, biz uzun mızragı fazla uzun yapmayalım denmemeli; her factionda normal mızrakların 2 katı uzunlukta mızrak var, biz bu uzunları kendi aralarında dengeleyelim, birisi de en uzun mızrak olmalı tüm factionlar içinde; denmeli)
-Uzun mızrak X factionında en uzun boyuttayken, ayrıca en pahallı olan olmalı.


>Kalkanlar, küçük/orta/çok büyüklük VE az dayanıklılık/normal dayanıklılık/aşırı dayanıklılık gibi nitelikleriyle(kalkanlarda 2 niteliksel/karakteristik/fonksiyonel alan: boyut ve dayanıklılık) kültürel izler de taşıyarak, her bir kültüre ANA SİLAH KATAGORİSİ ALTINDA SEÇENEKLER olarak eklenmeli, ancak sadece bir kültür en yüksek kalkan dayanımını sunabilmeli(ücreti de en yüksek olan olmalı vs).
-Her kültür büyük boyutlu kalkana sahip olacakken, yalnızca biri en büyük boyuta sahip olmalı.


>>>>>>>>> Seçimlerde kullanılacak ekipmanların (spdeki bazı silahların alınmasıyla /veya yeni silah oluşturarak) önce factionlara dağıtılması, sonra factionlarda niteliklerine/ücretlerine göre faction içi birimlere dağıtılmaları gerek > en son da; factionlar arası dengeleyici hesapların yapılması gerek..
(En uzun türdeki mızraklar(pike?) sağa sola döndürmede bir yavaşlık dezavantajına sahip şekilde ayarlanabilir. Ayrıca üst kısımlarına uzaktan belli olan bannerlar takılabilir, rakip yaklaştığında ne olacağını bilsin diye. Gene "sabit durup(X ?) gelen atı öldürme özelliği" bu mızraklara verilebilir.. Ama asla, çok uzun mızrak yapmayacaz, dengelemeyi bozar bu, denmemeli. Bu benimsenmemeli asla. )


> Spden kültürellere dağıtım için seçilecek özel silahlarda yeterince karakter/nitelik/fonksiyonellik yoksa, yenileri yapılmalı. Yeni silahlar/kalkanlar(değiştim-ekleme için) yahut; eklenebilir diğer silahlar(fırlatılabilirler, tokmak vs vs) yapılmalı >> eğer spde uygun silah yoksa.
>Bir faction bazı şeylerde en iyi değerlere sahip olmalı. Ama en iyilerin arasında bir denge de bulunmalı. 100, 103, 108, 98 gibi dengelemeler, en iyiler/normaller/kötüler gibi tüm silahlar grupları için; hepsi kendi arasında olacak şekilde(ör farklı factionlardaki her bir en uzun mızrak tipi, en uzun mızrak gurubu içerisinde dengelenmeli, tüm mızrakları ele alıp "bu çok uzun oldu bunu baya kısaltıp dengeleyelim" denmemeli) ve ancak güzelce factionlara yedilirdikten sonra yapılmalı..
>Her türlü silah ve birimin olabildiğince birbirine yakınlaştırıldığı benzetici bir dengeleme ve zayıf çeşitlendirilmeden kaçılmamalı. Çeşitlendirmeye gidilmeli, çeşitlerin kendi arasında dengesi olmalı, ücretlendirme sistemi de bunu sağlayacak eğlenceli bir şekilde tasarlanmalı.
<Bunların haricinde, yakın bölgede duyulabilen ve tekrarı için zaman kısıtı olacak bir "ıslık çalma" lazım. Düşmanı çağırmak/kışkırtmak için gerekli.
<Kıyafet ve silah özelleştirmeleri(2.slotta olabilir) de lazım.
<Siege ve battle modları için iki aşamalı(yetenek ve mesleki ekipman) ustalık sistemi getirilmeli. Bu sistemin ayarlamaları/tercihleri mp ana menusunde yapılmalı ve onaylanmalı. Oyun içinde birim seçme ekranında değil, direk oynarken bir tuşa basarak mesleki ekipmanı kuşanmalı veya kurmalı-kullanmalıyız. Pasifler de zaten direk oyuna girdiğimizde çoktan işlenmiş, işler halde olmalı, ana menüde hangilerini seçtiysek.

<<< Max karakter boyutunu %50 artırabilmeliyiz Min karakter boyutu da %30 azalabilmeli. Boyut-ağırlık-hareket hızı etkisi de gelmeli. Hitbox sorunu olur diyen olursa, hitboxlar da büyüsün/küçülsün, bence sorun yok. Yeterki karakteri daha da özelleştirip kişiselleştirebilelim.


Yazım hataları olabilir.. İçerik olarak ise bence yeteri.
Umarım değer katar.
Düzenleme *Sona bir sarı öneri daha eklendi.
Düzenleme2 : Anlam kaymaları/yazım hataları azaltıldı, berraklaştırıcı cümleler eklendi YEŞİL RENK ile göründüğü haliyle.
 
Last edited:
Geliştiricileri fazla işaretlemem mesajlarımda ama bugün mp için şansımı denemek istiyorum..

@AVRC , yazdığım öneriler sizce nasıl gözüküyor? Bilgisiz şahısen dile getirdiklerimin, mevcut ana tasarım kararlarını pek değiştirmeyeceğini ve belki de bu tarz geliştirmelerin hayata geçebileceğini düşünüyorum, ama sormak istedim, belki mümkün değildir bunlar.. Önerilerimin kısmen de olsa hayata geçebilme şansı var mı? Yani, belki geri dönüşü olmayan tasarım kararları/yahut limitler vardır, bazı şeyleri beklememem gerekiyordur vs. Mümkünse biraz bahsi geçen önerilerle ilgili konularla biraz bilgilenmek isterim.

Yanıt gelmese de olur. Ama gelirse tabi güzel olur.
Ana mesaj 2. düzenlemesini aldı.
 
Last edited:
Back
Top Bottom