Tarihteki Tüm Türk Devletleri

Currently viewing this thread:

TurkicKhan

Grandmaster Knight
WBWF&S
Toplam 133 Bağımsız 38 Özerk olmak üzere 171 Devlet


Hsiung-nu İmparatorluğu (Asya Hunları)
Göktürk Kağanlığı
Doğu Göktürk Kağanlığı
Batı Göktürk Kağanlığı
İkinci Göktürk Kağanlığı
Seyanto Kağanlığı (Xueyantuo)

Hun İmparatrluğu
Avar Kağanlığı
Eflak Prensliği
İlk Bulgar İmparatorluğu
İkinci Bulgar İmparatorluğu
Basarab Hanedanı

İhşit Hanedanı
Tolunoğulları Hanedanı
Celayiri Sultanlığı
Şam Burid Hanedanı
Zengi Atabeyliği
Mısır Memlük Sultanlığı
Irak Selçuklu Devleti
Suriye Selçuklu Devletleri
Begnteginli Beyliği

Gazne İmparatorluğu
Delhi Sultanlığı
Hindistan Memlük Sultanlığı
Halaciler Hanedanı
Tuğlak Hanedanı
Babür İmparatorluğu (Mughal)
Kutub Şah Hanedanı
Malwa Sultanlığı

Geç Jin Hanedanı( Shatou Türkleri)
Geç Han Hanedanı (Shatou Türkleri)
Geç Tang Hanedanı (Shatou Türkleri)
Wei Hanedanı

Rum Selçuklu Devleti
Osmanlı İmparatorluğu
Mengücekli Beyliği
Danişmendli Beyliği
Çubukoğulları Beyliği
Dilmaç Beyliği
Saltuklu Beyliği
İnaloğulları Beyliği
Çobanoğulları Beyliği
Artuklu Beyliği
Karamanlı Beyliği
İnançoğulları Beyliği
Sahib Ataoğulları Beyliği
Pervaneoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Beyliği
Menteşeoğulları Beyliği
Karesioğulları Beyliği
Candaroğulları Beyliği
Germiyanoğulları Beyliği
Hamitoğulları Beyliği
Saruhanlı Beyliği
Taceddinoğulları Beyliği
Erzincan Beyliği
Aydınoğulları Beyliği
Tekeoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Erena Beyliği
Dulkadiroğulları Beyliği
Taşanoğulları Beyliği
Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti

Akhun İmparatorluğu
Kangar Birliği
Türgeş Kağanlığı
Uygur Kağanlığı
Karluk Yabgu Devleti
Karahanlılar Devleti
Batı Karahanlı Devleti
Doğu Karahanlı Devleti
Gansu Uygur Krallığı
Karak Hoca Uyghur Krallığı
Hazar İmparatorluğu
Danube Bulgar Hanlığı
Volga Bulgar Hanlığı
Pecheneg Kağanlığı
Kimek Kağanlığı
Cuman-Kipchak İmparatorluğu
Oğuz Yabgu Devleti
Altın Orda İmparatorluğu
Çağatay Kağanlığı
Nogay Orda Hanlığı
Şeybani Hanlığı
Kazan Hanlığı
Kırım Hanlığı
Kırgız Kağanlığı
Astırhan Kağanlığı
Kasım Hanlığı
Sibir Hanlığı
Kazak Kağanlığı
Buhara Hanlığı
Yarkand Hanlığı
Hive Hanlığı
Hokand Hanlığı
Buhara Emirliği
Sabir Hanlığı

Büyük Selçuklu Devleti
Kirman Selçuklu Devleti (Fars)
Harzemşahlar Devleti
Bakü Hanlığı
Şaharmen Devleti
İldenizli Hanlığı
Şirvanşahlar Devleti
Salgurlu Hanedanı
Timur İmparatorluğu
Ak Koyunlu İmparatorluğu
Kara Koyunlu İmparatorluğu
Safevi İmparatorluğu
Afşar Hanedanı
Kaçar Hanedanı

Aras Cumhuriyeti
Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükûmeti
Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti
Türkistan Milli Devleti
Alaş Orda
İdil Ural Devleti
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
Azadistan
Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti
Hatay Cumhuriyeti
Doğu Türkistan Cumhuriyeti
Azerbaycan Milli Hükûmeti
Kırım Halk Cumhuriyeti
Kıbrıs Türk Federe Devleti

Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti
Yakutistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Kabardin-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Karaçay-Çerkez Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Dağlık-Altay Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Hakas Özerk Oblastı
Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Tatar-Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti
Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti
Azerbaycan Cumhuriyeti
Türkmenistan Cumhuriyeti
Özbekistan Cumhuriyeti
Kazakistan Cumhuriyeti
Kırgızistan Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Sincan Özerk Cumhuriyeti /Çin
Altay Cumhuriyeti /Rusya
Balkar Cumhuriyeti /Rusya
Başkurtistan Cumhuriyeti /Rusya
Çuvaşistan Cumhuriyeti /Rusya
Dağıstan Cumhuriyeti /Rusya
Hakasya Cumhuriyeti /Rusya
Karaçay Cumhuriyeti /Rusya
Tataristan Cumhuriyeti /Rusya
Tuva Cumhuriyeti /Rusya
Yakutistan Cumhuriyeti /Rusya
Kırım Cumhuriyeti /Ukrayna
Gagavuzya /Moldova
Karakalpakistan /Özbekistan
Nahçıvan Cumhuriyeti /Azerbaycan

Aynı zamanda İran'ın Güney Azebaycan adında bir eyaleti bulunmakta ve bu eyalette 25-27 milyon Azeri yaşamaktadır.

2vjddm9.png

 

Alves

Bu Türk devletleri hakkında çok kısa bilgiler yazsaydın daha yararlı ve akılda kalıcı olabilirdi bence. Yine de tebrik etmek lazım, araştırmışsın. Eline sağlık. Meraklısı için faydalı bir konu.
 

Khaganate

Recruit
WF&SWBNWVC
Bu şekilde sıralarsan Türklerin kurduğu devletlerin kısa ömürlü olduğu ortaya çıkar. Oysa ki Osmanlı, İlhanlı, Selçuklu sadece Türkiye'yi yönetmiş hanedanlar, kendi başlarına devlet olarak sayılmaları yersiz bana göre. Aynı şekilde Aşına-Göktürk, Hun, Uygur, Cengiz ve Timur'un Türkelinde bir hanedan olması gibi. İngiltere'de Anju, Tudor, Stuard veya Fransa'da Bourbon, Napoleon gibi hanedanlar devlet sayılmıyorsa Türklerde de öyle sayılmalı. Nihal Atsız'ın "Türk Tarihinde Meseleler" adlı kitabının başlarında bu konudan bahsediliyor. Hatta şöyle bir liste çıkarmış Anayurttaki Türk çağları için:
Sakalar: MÖ VII - MÖ III
Kunlar: MÖ II - MS 216
Siyenpiler: 216-394
Aparlar: 394-552
Göktürkler: 552-745
Uygurlar: 840-940

Bu böyle devam ediyor 1920'ye, Özbeklere kadar.
 

TurkicKhan

Grandmaster Knight
WBWF&S
O öneriden haberim var fakat bizdeki durum Avrupadaki gibi değil. Bir hanedan yönetimi ele geçirince Türkistan Hakanı olmuyor Selçuklu , Osmanlı , İlhanlı Hakanı oluyor ülkenin adı değişiyor bu yüzden bizde bu şekilde sınıflandırmak çok zor.  Birde  Sakalar ve Siyenpiler Türk değiller
 

erennuman_mb

Grandmaster Knight
WF&SWBNWVC
-Skywalker- said:
Dostum yanlış anlamazsan bir şey soracağım, daha önce Türkler'in sadece 2 devlet kurmuş olduğu hakkında bir şeyler duydun mu? Zira 170, 200, 250 ya da 500 devlet kurduğumuz falan yok da o yüzden diyorum. Orta Asya'daki Türk Hakanlığı (ya da Türkistan İmparatorluğu) tektir mesela ve zaman içinde Göktürk, Uygur, Karahanlı gibi farklı hanedanlar tarafından yönetilmiştir sadece o kadar, bunlar ayrı devlet değil. Zaman zaman Osmanlı'da olduğu gibi hanedan içinde Fetret dönemleri olmuştur sadece o kadar. "Devlet" tanımını yaptığımız zaman bu böyledir olur zira Tarih Bilimi literatüre göre işler. Burada adı yazan hanedanların çoğu kendini ayrı devlet olarak görmüyor ki biz görelim?

Fransa, Rusya, İran, Çin, vs. tarih boyunca tektir, peki Türkler niye bilmem kaç tanedir? Hiç düşündünüz mü?
Rusya bir tane değil. Moskova Knezliği var Rus Çarlığı var SSCB var Rusya var.
Fransa var ihtilalden sonraki Fransa var. O aynı sayılabilir gerçi.
 

JusdWeR

Banned
arkadaşlar atsızın o tezinde tezatlıklar var. Avrupadaki gibi değil Hun'un dediği gibi. Bizde işin içinde boylar var boy ayrılıkları var
 

erennuman_mb

Grandmaster Knight
WF&SWBNWVC
-Skywalker- said:
erennuman_mb said:
Rusya bir tane değil. Moskova Knezliği var Rus Çarlığı var SSCB var Rusya var.
Fransa var ihtilalden sonraki Fransa var. O aynı sayılabilir gerçi.

Bu saydıkların ayrı devlet sayılmıyor ki, tarihte 1 tane Rusya var. Ona bakarsan İran'da, Fransa'da ve Çin'de 10 kere hanedan değişiyor belki ama bunlar bir devlet mesela. Hanedan ya da rejim değişikliği devletin adını değiştirmez, işleyişini değiştirir. Hele ki Türkler'de Afrasyab diye bir olay da var, o ayrı bir konu.

Bu konu hakkında uzun bir yazı yazdığımı söylemiştim başka bir konuda. O yazı için bu başlık altından da bir şeyler çıkar belki, tartışmamız iyi olur.

Bana devletin tanımını yapabilir misiniz?

Jusdwer said:
arkadaşlar atsızın o tezinde tezatlıklar var. Avrupadaki gibi değil Hun'un dediği gibi. Bizde işin içinde boylar var boy ayrılıkları var

Atsız'ın o tezini biliyorum, ben ona göre konuşmuyorum zira dediğin gibi o tezde eksiklikler ve hatalar var.
O olay bana çok saçma geldiği için ilgimi çekmişti o yüzden merak etmiştim :grin: Senin yazın interaktif ortamda varsa paylaşabilirsin.
EDIT: Çok saçma bir yazım hatası yapmışım :facepalm:
 

İşbara Alp

Master Knight
WBNWVCWF&SM&B
yararlı bi konu Anda keşke bayraklarıda koysaydın daha önce başka bi sitede görmüştüm ama seninki daha düzenli olmuş.
 

TurkicKhan

Grandmaster Knight
WBWF&S
Rusya Federasyonuda bir Federasyon, onlar nasıl Rus oluyorsa Xiongnu da o şekilde Türk oluyor. Bir devletin kimliğini onu yöneten unsurlar belirler, Türklerin kurduğu devletler genellikle Türklerin çoğunluk olduğu devletler değil yanlızca hanedan ve ordu Türk oluyor. Halkın etnisitesine bakıcak olursak Selçuklu Fars , Babürler Hint, Geç Tang - Çinli olur.  Xiong-nu zaten Brezilyalılar - Hintililer - Çinliler arası bir federasyon gibi çok uluslu bir yapı değil. Aynı dili konuşan  Türk-Moğol yani Altay boylarının birleşmesiyle kurulan bir federasyon, Göktürklerde aynı şekilde.
 

Sly

Ben bunları bulabildim.Umarım yardımcı olur.

http://www.historyfiles.co.uk/FeaturesEurope/BarbarianHuns.htm

http://www.kroraina.com/huns/mh/
Otto J. Maenchen-Helfen, Hunların dilleriyle ilgili olarak sadece bazı kabilelerin adlarının bilindiğini belirterek bu kabilelerin adlarının Türk diline benzediğini ileri sürdü. Hunların bilinen kişi isimlerinin bir kısmının kaynağı bulunamazken, bulunanlar ise Türk, Pers, Cermen dilleri kökenine aitti. Hunların, Pers ve Cermen dili ile Kafkasya ve Avrupa'da karşılaştığı bilinmektedir. Otto Maenchen-Helfen, "Hunların Dünyası" adlı çalışmasında elindeki verilerden hareketle Hunların yöneticilerinin ve halkının büyük çoğunluğunun Türk dili konuştuğunu savundu

 

TurkicKhan

Grandmaster Knight
WBWF&S
Redstone Knight said:
Peki Eflak Prensliği'ni niye aldınız? Ulus millet düşüncesine alışınca tuhaf geliyor bunlar bana.

Çünkü Basarab Hanedanı tarafından yönetiliyorlar. Bu arada Vlad Dracula olarak bilinen III.Vlad'ta bu aileye mensuptur. Yani Dracula'da Türktür demek istemiyorum ülkücüler gibi fakat böyle bir sonuç çıkıyor malesef..

https://tr.wikipedia.org/wiki/Basarab_Hanedan%C4%B1

https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Basarab#Name_and_origins

https://en.wikipedia.org/wiki/Vlad_the_Impaler
 

Massive Stroke

Sergeant
Manna(M.Ö IX-590)
Şirvanşahlar(861-153:cool:
Saciler (879-941)
Salariler (941-983)
Revvadiler (983-1054)
Azerbaycan Hanlıkları (1747-1813)
İldenizliler (1136-1230)
 

Roffron

Archduke
WBWF&SNWVC
Buraya atsam daha güzel olur sanırım. Kazakistan televizyonunda bir program. Türk tarihini anlatıyorlar. Baya izledim. Farklı farklı Türk devletleri anlatılıyor. İngilizceniz varsa oldukça güzel bilgiler içeriyor. Bilmediğim şeyler vardı. Hatalı şeyler de vardı ara ara.

İzlemek isteyenler TIKLASIN.

A world of eternal blue sky.
 

CrueL

Banned
WBWF&S
En büyük ortak noktaları kana susamışlık ve yağma olduğu için, müstehaktır ki, sağda solda, spoiler köşelerinde kaldılar. Kimsecikler ağzına bile almaz bunları  :roll:
 

Kara Bey

Sergeant Knight at Arms
Wieczny said:
En büyük ortak noktaları kana susamışlık ve yağma olduğu için, müstehaktır ki, sağda solda, spoiler köşelerinde kaldılar. Kimsecikler ağzına bile almaz bunları  :roll:
Lütfen kesiniz zirzop karın ağrılı bey. Aa pardon susturmuşlar zaten ahahdjfk.
 
Top Bottom