Tarihi Rütbe Derlemesi / Yeni Alaylar İçin

Currently viewing this thread:

Status
Not open for further replies.

BerkayT

Knight at Arms
M&BWBWF&SNWVC
Best answers
0
Merhaba bu aralar ortamda yeni açılan çok fazla alay olmaya başladı bende alay açıcaklara yardım olsun diye bazı ülkelerin rütbelerini sizlerle paylaşmak istedim.Eklemek istediğiniz herhangi bir ülke yada eklenmesini istediğiniz herhangi bir rütbe varsa belirtebilirsiniz.


NOT;Sadece Avusturyayı koyacağım Prusya koyulmucak sebebi ise ikisininde aynı rütbeleri kullanması.
NOT;"????" Soru işaretleri Azınlıklarda ve Ana Ülkelerde  tam olarak ingilizcesi bilinmediği için konulmuştur.

Ana ÜlkelerIngiltere

    Piyade                                       

Colonel                                       
Lieutenant Colonel
Major
Captain
Lieutenant
Ensign
Regimental Sergeant Major
Seargent Major
Coulor Sergeant
Sergeant
Corporal
Private

Yager

Colonel
Lieutenant Colonel
Major
Captain
Lieutenant
Second Lieutenant
Regimental Sergeant Major
Sergeant Major
Coulor Sergeant
Sergeant
Corporal
Chosen Man
Private

Atlı

Colonel
Lieutenant Colonel
Major
Captain
Lieutenant
Cornett
Corporal of Horse
Corporal
Trooper

Topçu

-

Fransız

Piyade

Colonel/Colonel en Premiere [Colonel]
Major/Lieutenant Colonel/Colonel en Seconde [Lieutenant Colonel]
Chef de Bataillon [Major]
Capitaine [Captain]
Lieutenant [First Lieutenant]
Sous Lieutenant [Second Lieutenant]
Sergent-Major [Seargent Major]
Sergent [Seargent]
Caporal-Fourrier [Corporal First Class]
Caporal [Corporal]
Soldat [Private]

Yager

Colonel/Colonel en Premiere [Colonel]
Major/Lieutenant Colonel/Colonel en Seconde [Lieutenant Colonel]
Chef de Bataillon [Major]
Capitaine [Captain]
Lieutenant [First Lieutenant]
Sous Lieutenant [Second Lieutenant]
Sergent-Major [Seargent Major]
Sergent [Seargent]
Caporal-Fourrier [Corporal First Class]
Caporal [Corporal]
Soldat [Private]

Atlı

Colonel/Colonel en Premiere [Colonel]
Major/Lieutenant Colonel/Colonel en Seconde [Lieutenant Colonel]
Chef d'Eskadron [Major]
Capitaine [Captain]
Lieutenant [First Lieutenant]
Sous Lieutenant [Second Lieutenant]
Marechal-des-logis Chef[Seargent Major]
Marechal-des-logis [Seargent]
Brigadier-Fourrier [Corporal First Class]
Brigadier[Corporal]
Cavalier [Private]

Topçu

Colonel/Colonel en Premiere [Colonel]
Major/Lieutenant Colonel/Colonel en Seconde [Lieutenant Colonel]
Chef de Bataillon [Major]
Capitaine [Captain]
Lieutenant [First Lieutenant]
Sous Lieutenant [Second Lieutenant]
Sergent-Major [Seargent Major]
Sergent [Seargent]
Caporal-Fourrier [Corporal First Class]
Caporal [Corporal]
Canonnier de première classe
[Private First class]
Canonnier de deuxième classe[Private Second Class]

Avusturya

Piyade

Oberst [Colonel]
Oberstleutnant[Lieutenant Colonel]
Major [Major]
Hauptmann/Capitaine(Kapitän) [Captain]
Oberleutnant/Premierlieutenant [First Lieutenant]
Leutnant/Secondelieutenant [Second Lieutenant]
Fähnrich [Ensign/Colourseargent]
Feldwebel [Seargent]
Unteroffizier/Corporal [Corporal]
Gefreiter [Lance Corporal]
Musketier/Füsilier/Grenadier/Gemeiner (İstediğinizi seçebilirsiniz.)[Private]

Yager

Oberst [Colonel]
Oberstleutnant [Lieutenant Colonel]
Major [Major]
Hauptmann/Capitaine [Captain]
Oberleutnant/Premierlieutenant [First Lieutenant]
Leutnant/Secondelieutenant [Second Lieutenant]
Fähnrich [Ensign/Colourseargent]
Feldwebel [Seargent]
Oberjäger [Corporal]
Gefreiter [Lance Corporal]
Jäger [Private]

Atlı

Oberst [Colonel]
Oberstleutnant [Lieutenant Colonel]
Major [Major]
Rittmeister [Captain]
Oberleutnant/Premierlieutenant [First Lieutenant]
Leutnant/Secondelieutenant [Second Lieutenant]
Fähnrich/Kornett [Ensign/Colourseargent]
Wachtmeister [Seargent]
Unteroffizier/Corporal [Corporal]
Gefreiter [Lance Corporal]
Reiter [Private]

Topçu

Oberst [Colonel]
Oberstleutnant [Lieutenant Colonel]
Feuerwerksmeister [Major]
Feuerwerkshauptmann/Rittmeister [Captain]
Oberfeuerwerksleutnant/Premierlieutenant [First Lieutenant]
Feruerwerksleutnant/Secondelieutenant [Second Lieutenant]
Stückjunker [Ensign/Colourseargent]
Oberfeuerwerker/ [Seargent]
Unteroffizier/Corporal [Corporal]
Bombardier [Lance Corporal]
Kanonier [Private]

Rusya

Piyade

Полковник - Polkovnik[Colonel]
Подполковник - Podpolkovnik[Lieutenant Colonel]
Майор - Mayor [Major]
Капитан - Kapitan [Captain]
Штабс-капитан - Shtabs-Kapitan["Staffcaptain"]
Поручик - Poruchik [First Lieutenant]
Подпоручик - Podporuchik [Second Lieutenant]
Прапорщик - Praporshchik [Propably Ensign]
Фельдфебель - Feldfebel [Seargent First Class]
Портупей-прапорщик - Portupey-praporshchik [Seargent Second Class]
Подпрапорщик - Podpraporshchik [Seargent Third Class]
Младший унтер-офицер - Mladshiy Unter-ofitser [Corporal]
Рядовой - Ryadovoy [Private]

Yager

Полковник - Polkovnik[Colonel]
Подполковник - Podpolkovnik[Lieutenant Colonel]
Майор - Mayor [Major]
Капитан - Kapitan [Captain]
Штабс-капитан - Shtabs-Kapitan["Staffcaptain"]
Поручик - Poruchik [First Lieutenant]
Подпоручик - Podporuchik [Second Lieutenant]
Прапорщик - Praporshchik [Propably Ensign)]
Фельдфебель - Feldfebel [Seargent First Class]
Портупей-прапорщик - Portupey-praporshchik [Seargent Second Class]
Подпрапорщик - Podpraporshchik [Seargent Third Class]
Младший унтер-офицер - Mladshiy Unter-ofitser [Corporal]
Рядовой - Ryadovoy [Private]

Atlı

Полковник - Polkovnik[Colonel]
Подполковник - Podpolkovnik[Lieutenant Colonel]
Майор - Mayor [Major]
Ротмистр - Rotmistr [Captain]
Штаб-ротмистр - Shtab-Rotmistr ["Staffcaptain"]
Поручик - Poruchik [First Lieutenant]
Подпоручик - Podporuchik [Second Lieutenant]
Корнет - Kornet [Kornett]
Вахмистр - Vakhmistr [Seargent First Class]
Эстандарт-юнкер - Estandart-yunker [Colour Seargent (?)]
Подпрапорщик - Podpraporshchik [Seargent Third Class]
Младший унтер-офицер - Mladshiy Unter-ofitser [Corporal]
Рядовой - Ryadovoy [Private]

Topçu

Полковник - Polkovnik[Colonel]
Подполковник - Podpolkovnik[Lieutenant Colonel]
Майор - Mayor [Major]
Капитан - Kapitan [Captain]
Штабс-капитан - Shtabs-Kapitan["Staffcaptain"]
Поручик - Poruchik [First Lieutenant]
Подпоручик - Podporuchik [Second Lieutenant]
Прапорщик - Praporshchik [Ensign]
Фельдфебель - Feldfebel [Seargent First Class]
Портупей-юнкер - Portupey-yunker [Seargent Second Class]
Подпрапорщик - Podpraporshchik [Seargent Third Class]
Младший унтер-офицер - Mladshiy Unter-ofitser [Corporal]
Рядовой - Ryadovoy [Private]
Azınlıklarİsveç

Piyade

Överste [Colonel]
Överstelöjtnant [Lieutenant Colonel]
Major [Major]
Kapten [Captain]
Kaptenlöjtnant [Captain-Lieutenant]
Löjtnant [Lieutenant]
Fänrik [Ensign]
Fältväbel[Seargent Major]
Fanjunkare [Colour Seargent]
Sergeant [Seargent]
(Rustmästare) [?]
Korpral [Corporal]
Vicekorpral [Lance Corporal]
Menig[Private]

Yager

Överste [Colonel]
Överstelöjtnant [Lieutenant Colonel]
Major [Major]
Kapten [Captain]
Kaptenlöjtnant [Captain-Lieutenant]
Löjtnant [Lieutenant]
Fänrik [Ensign]
Fältväbel[Seargent Major]
Fanjunkare [Colour Seargent]
Sergeant [Seargent]
(Rustmästare) [?]
Korpral [Corporal]
Vicekorpral [Lance Corporal]
Menig[Private]

Atlı

Överste [Colonel]
Överstelöjtnant [Lieutenant Colonel]
Major [Major]
Ryttmästare [Cavalry Captain]
Ryttmästarelöjtnant [Captain-Lieutenant]
Löjtnant [Lieutenant]
Fänrik [Ensign]
Fältväbel[Seargent Major]
Fanjunkare [Colour Seargent]
Sergeant [Seargent]
Korpral [Corporal]
Vicekorpral [Lance Corporal]
Menig[Private]

Topçu

Översten vid artilleriet [Colonel of the Artillery]   
Överstelöjtnant [Lieutenant Colonel]
Major [Major]
Kapten [Captain]
Löjtnant [Lieutenant]
Fänrik [Ensign]
Fältväbel [Sergeant Major]
Styckjunkare [Color Sergeant]
Sergeant [Sergeant]
Konstapel    [Corporal]
Lärkonstapel [Lance Corporal]
Hantlangare [Private]

Hollanda

Piyade

Kolonel - Colonel
Luitenant-Kolonel - Lieutenant Colonel
Majoor - Major
Kapitein - Captain
Adjudant-Majoor - ???
Luitenant - Lieutenant
Onder-Luitenant - Sub Lieutenant
Adjudant - ???
Sergeant-Majoor - Staff Sergeant
Sergeant - Sergeant
Fourrier - Corporal
Korporaal - Lance Corporal
Soldaat/Fusilier/Grenadier - Private

Yager

Kolonel - Colonel
Luitenant-Kolonel - Lieutenant Colonel
Majoor - Major
Kapitein - Captain
Adjudant-Majoor - ???
Luitenant - Lieutenant
Onder-Luitenant - Sub Lieutenant
Adjudant - ???
Sergeant-Majoor - Staff Sergeant
Sergeant - Sergeant
Fourrier - Corporal
Korporaal - Lance Corporal
Jager - Private

Atlı

Kolonel - Colonel
Luitenant-Kolonel - Lieutenant Colonel
Majoor - Major
Ritmeester - Captain
Adjudant-Majoor - ???
Luitenant - Lieutenant
Onder-Luitenant - Sub Lieutenant
Adjudant - ???
Opper-Wachtmeester - Staff Sergeant
Wachtmeester - Sergeant
Korporaal - Corporal
Huzaar/Karabinier/Kurrasier/Lancier- Private

Topçu

Kolonel - Colonel
Luitenant-Kolonel - Lieutenant Colonel
Majoor - Major
Kapitein - Captain
Adjudant-Majoor - ???
Luitenant - Lieutenant
Onder-Luitenant - Sub Lieutenant
Adjudant - ???
Opper-Wachtmeester - Staff Sergeant
Wachtmeester - Sergeant
Korporaal - Corporal
Kannonier - Private

Portekiz

Piyade

Coronel [Colonel]
Tenente-Coronel [Lieutenant Colonel]
Major [Major]
Capitão [Captain]
Tenente [Lieutenant]
Alferes [Ensign]
Sargento-mor [Sergeant-Major]
Sargento-Chefe [Chief Sergeant]
Sargento-Ajudante [Staff Sergeant]
Primeiro-Sargento [First Sergeant]
Segundo-Sargento [2nd Sergeant]
Furriel [Quartermaster]
Segundo-Furriel [2nd Quartermaster]
Cabo-ajudante [Staff Corporal]
Primeiro Cabo [1st Corporal]
Segundo Cabo [2nd Corporal]
Soldado/Praça [Private]

Yager

-

Atlı

-

Topçu

-

Osmanlı

Piyade

Nefer

Onbaşı

Çavuş

Mülazım-ı Sani  (Asteğmen)

Mülazım-ı Evvel (Üsteğmen)

Yüzbaşı

Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı)

Binbaşı

Kaymakam (Yarbay)

Miralay (Albay)

Mirliva (Tuğgeneral ile Tümgeneral arası)

Ferik (Tümgeneral ile Korgeneral arası)

I. Ferik (Orgeneral)

Müşir (Mareşal)

Yager

-

Atlı

-

Topçu

-

İtalya

Piyade

Soldato=Private
Caporale=??
Caporalmaggiore=Private first class
Primo Caporalmaggiore=Corporal/Lance corporal
Caporale Maggiore Scelto=Corporal
Caporalmaggiore Capo=Master Corporal
Caporalmaggiore Capo Scelto=Lance Sergeant
Sergente=Sergeant
Sergente Maggiore=??
Sergente Maggiore Capo=Staff Sergeant
Maresciallo=Master Sergeant
Maresciallo Ordinario=First Sergeant
Maresciallo Capo=???
Primo Maresciallo=Command Sergeant Major
Primo Maresciallo Luogotenente=Warrant Officer
Sottotenente=Second Lieutenant
Tenente=Lieutenant
Capitano=Captain
Primo Capitano=First Captain
Maggiore=Major
Tenente Colonnello=Lieutenant colonel
Colonnello=Colonel

Yager

-

Atlı

-

Topçu

-

Iconlar için ise "Lorassy"nin hazirlamiş olduğu ilgili konuya gidebilirsiniz.

https://forums.taleworlds.com/index.php/topic,339876.0.html
 

BerkayT

Knight at Arms
M&BWBWF&SNWVC
Best answers
0
YusufKAYA said:
Harika olmuş,ellerine sağlık.Devamı içinde başarılar...
Teşekkür ederim

NoirGasthof said:
Emeğine sağlık  (Klan arıyorum)
Forum'da oyuncu arayan klanlar kısmından veyahut, klan arıyan oyuncular kısmına yazsaydın daha güzel olabilirdi.Teşekkürler.
 

Hemre

Master Knight
Best answers
0
Türkiye

Piyade
1-Orgeneral
2-Korgeneral
3-Tümgeneral
4-Tuğgeneral
5-Albay
6-Yarbay
7-Binbaşı
8-Yüzbaşı
9-Üsteğmen
10-Teğmen
11-Asteğmen
12-Astsubay Kıdemli Başçavuş
13-Astsubay Başçavuş
14-Astsubay Kıdemli Üstçavuş
15-Astsubay Üstçavuş
16-Astsubay Kıdemli Çavuş
17-Astsubay Çavuş
18-Uzman çavuş
19-Uzman onbaşı
20-Çavuş
21-Sözleşmeli Çavuş
22-Onbaşı
23-Sözleşmeli Onbaşı
24-Er
25-Sözleşmeli Er
 

Lucon

Count
WBWF&SNWVC
Best answers
0
Hemre said:
Türkiye

Piyade
1-Orgeneral
2-Korgeneral
3-Tümgeneral
4-Tuğgeneral
5-Albay
6-Yarbay
7-Binbaşı
8-Yüzbaşı
9-Üsteğmen
10-Teğmen
11-Asteğmen
12-Astsubay Kıdemli Başçavuş
13-Astsubay Başçavuş
14-Astsubay Kıdemli Üstçavuş
15-Astsubay Üstçavuş
16-Astsubay Kıdemli Çavuş
17-Astsubay Çavuş
18-Uzman çavuş
19-Uzman onbaşı
20-Çavuş
21-Sözleşmeli Çavuş
22-Onbaşı
23-Sözleşmeli Onbaşı
24-Er
25-Sözleşmeli Er


Kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri rütbelerinin bu ortamda kullanılmasını doğru bulmuyorum, Napolyon Savaşları 1780-1825 dönemini kapsayan rütbe sistemi her zaman daha günceldir, veya buna zamanımızın da kullanmış olduğu ABD İç savaşı esnasında kullandıkları rütbe sistemi, düşüncemi bir lider olarak belirttim çünkü bu TSK sisteminin bu ortamda ki hatasını yaşadığım için biliyorum.​
 
Status
Not open for further replies.