[NEW] [Recruiting] Västerbottens Regemente

Users who are viewing this thread

lime535

Recruit
Västerbottens Regemente

PU1xGPR.jpg


[size=14pt]History[/size]

1500-1700-talet
Västerbottens regemente har sitt ursprung i de västerbottensfänikor från mitten av 1500-talet, vilka 1615 sammanslogs till Norrlands storregemente, vilket 1624, delades i tre regementen, varav det nordligaste blev Västerbottens regemente.[4] Från 1649 övades regementet på Gumboda hed sex mil nordost om Umeå.[6] Under den första perioden i Nasa silvergruvas historia, togs bergsknektar ut från Västerbottens regemente för att arbeta i gruvan - där hade man för första gången börjat spränga berget med svartkrut.

Officerarna, som under den här tiden vanligtvis var adelsmän, fick bland annat betalt med så kallad naturalön. De fick, efter att de flyttat till länet, gårdar som de själva skulle bo och bruka. Då gårdarna i regel var små i länet kom stora delar av räntorna i form av smör.[7]

Under stora nordiska kriget, då manskapet uppgick till över 1 100 man, blev regementet år 1700 överfört till Baltikum, deltog i slaget vid Düna 1701, Kliszów 1702, Fraustadt 1706, samt Holowczyn och Malatitze 1708. Nästan hela regementet stupade vid slaget vid Poltava varefter regementschefen Anders Lagercrona fråntogs sin titel. Regementet fick omedelbart sättas upp på nytt och rekrytera manskap, och deltog förgäves i försöket att rädda Reval 1710. År 1716 deltog regementet vid försvaret under anfallet mot Strömstad, och skickades till Västerbotten 1719 för att försvara det egna landskapet. Eftersom trakten hyst tusentals finländska flyktingar, vilka härjat och rövat mat och lämnat socknar utblottade, saknades proviant när ryssarna anföll 1720 - soldaterna levde på barkbröd. Rapporteringen om ryssarnas antågande kom för sent och regementet hade inte hunnit till Umeå när staden brändes ner 1720. I kraftigt numerärt underläge stupade flera i regementet vid slaget vid Villmanstrand.

Finska kriget[redigera
Västerbottens regemente deltog från krigets inledningsskede i Finska kriget. Norra bataljonen slogs med Finska arméns femte brigad under Johan August Sandels under hela året 1808 i Finland, och deltog därmed i slaget vid Virta bro och slaget vid Pulkkila. Major Wilhelm Lagerborg stupade vid Pulkkila. Från den 18 juni höll de stånd mot ryssarna utanför Kuopio, och deltog i strider där men tvingades vid flera slga att dra sig norrut. Under slutet av året 1808 förenades bataljonen med Karl Nathanael af Klercker i Uleåborg. När svenskarna kapitulerade i Kalix den 25 mars 1809 överlämnades bataljonen i ryssarnas händer.[9][10]

Överstelöjtnantens kompani, Lövångers kompani, Bygdeå kompani och Andra Majorens kompani (södra bataljonen) uppgick 1808 i den så kallade norra fördelningen som leddes av Johan Bergenstråhle (fältherre), och var förlagd i Umeå under början av år 1808. De stred med Jämtlands fältjägarregemente, Jämtlands hästjägare, och två ytterligare batterier. Slaget vid Vasa decimerade kompaniet med hälften. Därefter bytte fördelningen namn till svenska brigaden och ledningen övertogs av Odert Reinhold von Essen d.y.. Den 17 augusti stred fördelningen med finska armén i slaget vid Alavo, och därefter i slaget vid Oravais och slaget vid Ruona. Vid Alavo var Västerbottens regemente avgörande för den svenska segern. Kompaniet vägrade kapitulera i Kalix i mars 1809, men den 15 maj tillfångatogs soldaterna när de räddade svenska förråd vid Lejonströmsbron i Skellefteå. De svenska soldaterna var endast 600 mot 6000 ryssar, men de räddade förråden. Krigsfångarna släpptes 17 september 1809.[9][10]

1829-2000

Generalmajor Nils Rosenblad inspekterar Västerbottens regemente på Rådhustorget i Umeå 1942.
År 1829 ändrades regementets namn till Västerbottens fältjägarregemente. Regementet delades 1841 upp i två kårer; Norrbottens fältjägarkår och Västerbottens fältjägarkår. År 1892 års härordning gav regementet åter namnet Västerbottens regemente (I 20). År 1898 bytte regementet mötesplats från Gumboda hed till Vännäs läger innan man 1909 flyttade in i kaserner i Umeå.

År 1958 reducerades Norrlands dragonregemente (K 4) till bataljonsstorlek, och med det underställdes Västerbottens regemente. Dragonerna fick det nya namnet Norrlands dragoner, och bibehöll förbandsbeteckningen K 4, samt sin förläggning på Skolgatan i Umeå. År 1966 samlokaliserades det med Västerbottens regemente, dock så skedde en tillbyggnad för dragonerna.[4][11]

År 1973 fick regementet den nya beteckningen I 20/Fo 61, efter sammanslagningen med det lokala försvarsområdet Västerbottens försvarsområde (Fo 61).[12][13] I samband med försvarsbeslutet 1977 avskildes Norrlands dragoner från regementet, samt omlokaliserades till Arvidsjaur, där de bildade Norrlands dragonregemente.[14]

Genom försvarsbeslutet 1996 kom Västerbottens regemente från och med 1 januari 1998 att reduceras till att enbart omfatta en försvarsområdesstab (Fo 61), vilken senare avvecklades den 30 juni 2000, som ett resultat av försvarsbeslutet 2000.

[size=12pt][size=18pt]OBS^^^Will be translated to English later

Goals and rules of Västerbottens Regemente

The main goal of this regiment is to have FUN. I want to create a regiment wich can make its task, but at the same time have fun doing it.
I also want to create an atmosphere were everyone feels welcome. When i first joined some other regiments  i felt like i was not welcome. They were like "Hey......" then they started to talk to each other again, without inviting me to the discussion. So i want to avoid that.

Rules

1. Treat ppl as you want to get treated

2. Never insult other regiments or clans

3. Never be mean to someone, ignore them, you know you're better than them.

Roster:

Ov Lime535

Contact

Lime's steam: http://steamcommunity.com/profiles/76561198047716349/

Steam group: http://steamcommunity.com/groups/VSREG

Teamspeak: 52.18.230.96:4231  (You can find us in the Unitum Gaming channels)

This regiment is attached to the UG community, wich Lime leads: http://unitumgaming.weebly.com/
 
Top Bottom