Krallık Savaşları/Özel Bölüm

Users who are viewing this thread

aloNeDark

Banned
                                                                                                        KRALLIK SAVAŞLARI
                                                           
crusades_by_bowkl-d3jtv2n.jpg

Bu hikaye ilk hikayem.
Hikaye de ki olaylar tamamen hayal ürünüdür.Hikaye de  Kalradya da ki krallıkların kuruluşları anlatılıyor.Krallıkların yanı sıra Orta Asya'dan kaçan boylar da var.

NOT:Vikingler hikayede geçen yıllarda yaşamazlar(eğer soylarından gelenler varsa bilmiyorum).

                                                                                                        ÖZET
Avrupaya saldıran Vikingler,Avrupayı baya bir yağmalamışlardır.Buradan kaçan Lordlar Kalradya'ya gelip kendi krallıklarını kurmuşlardır.Bir yandan da Orta Asya karışıyordur.Orta Asya'nın büyük bir bölümünü Moğollar yönetiyordur.Ve bu baskıdan bunalan bazı isyancı Moğol komutanları da Kalradya'ya gelip kendi devletlerini kurmuşlardır.Bu isyancı komutanlarla birlikte Orta Asya boyları da Kalradya'ya gelmiştir.Daha sonra Moğolların başına Temur'un oğlu Kubilay Han geçer.Ve tahta geçtiği zaman şu sözleri söyler:''Ben Kubilay Han.Babam Temur'un yağmalama olayı bitmiştir.Ben o isyancı Moğol komutanlarını bulacağım.Ve onları yenip bazılarını öldürteceğim bazılarını ise komutanım yapacağım.Ben Kubilay Han.Onları bir çatı altına toplayacağım.''

Her yer karışacaktır.Kan dökülecek,ölümler olacaktır.Şan,şöhret ve şeref üzerine savaşlar olacaktır.

                                                                                                1.SEZON
1.BÖLÜM
Viking saldırısı Avrupada  büyük bir yankı uyandırmıştı.Bazı krallıklar bölünmüştü.Ve milletlerden oluşan yeni krallıklar kurulmuştu.Bu kurulan krallıklar Kalradya denilen topraklara gelmişlerdi.Ve buraya yerleşmişlerdi.Bu krallıklar sırasıyla şöyleydi:İlk kurulan Svadya Krallığı idi.Bu krallık Fransızlar, Almanlar ve İngilizlerden oluşuyordu.En güçlü krallık buydu.Başında Kral Harlus vardı.İkinci krallık Vaegir Krallığıydı.Karlık bölgelere yerleşmişlerdi.Bu krallık ise Ruslar ve diğer Slavlardan oluşuyorlardı.
Bu iki krallık Avrupadan kaçanlardı.Krallık sayısı iki idi.Şimdilik!
                                                                                                              ********
Vikingler öyle bir saldırmışlardı ki Avrupa'nın haritası değişmişti.Bu saldırıdan kurtulanlar vardı.Bunlardan biride Rodoklardı.Rodoklar bir bütün olup Vikinglere karşı büyük bir cesaret göstermiş ve kendilerini savunmuşlardı.24 Mayıs 1420 tarihinde Vikingler İtalyaya kadar gelmişlerdi.Bir saldırı daha yapmışlardı.Ve bu saldırıyıda her zamanki gibi kazanmışlardı.Ama Rodoklar öyle bir strateji uygulamışlardı ki Vikinglerin bir sürü asker kaybetmelerine sebeb olmuşlardı.Fakat yinede savunamayıp yenilmişlerdi.Bu savaştan sonra asker azlığından dolayı Vikinglerin Avrupada ilerleyişi 1 yıl kadar durmuştu.Yinede ilerlemesinin önüne geçilememişti.Bundan sonra da Rodoklar özgürlüğünü ilan etmiş ve yeni bir krallık kurup Kalradya topraklarına gitmişlerdi.Graveth Rodok Krallığını kurmuştur.Ve Kral Graveth adını almıştır.Ve topraklar feth etmiştir.

2.BÖLÜM
Bu sefer Orta Asya'nın haritası değişmiştir.Moğollar büyük galibiyetler almışlardır.Ve aldıkları yerleri yağmalamışlardır.Bu saldırılardan kaçan Orta Asya Türkleri ve isyancı Moğol komutanları yeni bir devlet kurup Kalradyaya gelmişlerdir.Kurucusu Sancar Han olan Kergit Hanlığı Kalradyada etki yapacak olan devlettir.
                                                          ********
Moğol istilasından kaçan Türkler boylara ayrılmışlardır.Bu boylardan biride Dere Boyu idir.Dere Boyu önceden Dere Aşireti olarak anılıyordu.Fakat liderleri vefat edince başa oğlu Rıdvan geçmişti.Bundan sonrada Rıdvan ''Rıdvan Bey'' diye anılmıştı.Ve Aşiret boya dönüşmüştür.Göçebe hayat yaşarlar.Dere Boyu ile birkaç tane daha boy ve aşiret Kalradya topraklarına gelmişti.
                                                          ********
Tam 12 tane boy vardı.Bunlardan üçü (yani Dere Boyu,Acına Boyu ve Menük Boyu) Kergit Hanlığı'nın yanında 1422 yılında Rodok Krallığına karşı savaşmışlardır.Zaten Svadya Krallığı ile savaştan yeni çıkan krallık bu seferde yenilgilerini zafere dönüştürmek için Kergit Hanlığına saldırmıştır.Fakat daha ilk savaşta yenilmiştir.Bu savaştan sonra Rodok Krallığı yıkılma sürecine girmiştir.Savaş sonucunda en güçlü üç beylik belli olmuştur.Bu savaştan sonra boylar arası savaş başlamıştır.Acına ve Menük boyları diğer 9 boyu birkaç savaşla yenmiştir fakat tam olarak ortadan kaldıramamıştır.9 boyla savaşan diğer bir boyda Dere Boyu idi.Dere Boyu savaşlarda üstünlük sağlayarak 9 boyuda ortadan kaldırmıştır.Ve en güçlü boy olmuştur.Bu olaydan sonra Acına Boyu,Menük Boyu ve Sancar Han korkuya kapılmıştır.Acına ve Menük boylarının korkusu diğer boylar gibi kendilerininde ortadan kaldırılmasıdır.Sancar Han'ın korkusu ise Rıdvan Bey tarafından tahttan indirilmektir.Bunu fırsat bilen Acına Boyu devreye girmiş ve Sancar Han'a yardım etmiştir.Bunun sonucunda Sancar Han Dere Boy'unu sınırlar içerisinden atmıştır.
                                                        ********
Bu olayların üzerinden 2 yıl geçmişti.Acına Boyu artık Kergit Hanlığının köylerini yağmalıyordu.Buna son vermek isteyen Sancar Han en kötü komutanını yani Ahmed-Bin- Zeyd'i Acına Boy'una karşı savaşa göndermiştir fakat yenilmiştir.Acına Boy'unu ortadan kaldıracak olan kişinin Rıdvan Bey olduğunu anlamıştır ve bir mektup ile Dere Boy'unu sınırlar içerisine geri getirmiştir.Rıdvan Bey bir savaş yaparak Acına Boy'una da son vermiştir.Sancar Han da Dere Boy'una istedikleri kadar sınırlarda kalabiceklerini söylemiştir.Bu savaş sonucunda Ahmed-Bin-Zeyd Dere Boy'unun tarafına geçmiştir.
                                                        ********
Menük Boyu dahada korkuya kapılmıştı.Bunun üzerine Dere Boyu beyine yani Rıdvan Bey'e bir mektup göndermiştir.Mektupta şunlar yazılıdır:
''Ben Menük Boy'unun beyi II.Menük Gazi.Sizin gücünüzden etkilendik.Bu nedenle sizinle barış imzalamak istiyoruz.Böylelikle birlik olup o Avrupalıları Allah'ın izniyle Kalradyadan atabiliriz.Hatta yeni bir devlet bile kurabiliriz.Bizimle barış yaparsanız çok seviniriz.''
Bu mektubu okuyan Rıdvan Bey hemen cevap yazmıştır II.Menük Gazi'ye.Mektupta:
''Ben Dere Boy'unun beyi Rıdvan Bey.Mektup'unuzu aldım.Sevindim.Amma velakin yeni bir devlet kurma fikrinde bir olamam.Yinede dediğiniz gibi birlik olup Allah'ın izniyle Avrupalıları Kalradya'dan atabiliriz.24 Temmuz günü Dere Oba'sına geliniz.'',diye yazılıydı.
Bu mektubu alan II.Menük Gazi çok sevinmiştir.Korkusu kalmamıştır.Çünkü Rıdvan Bey'in ne kadar genç bile olsa adil olduğunu biliyordu.Bunun üzerine 1 hafta sonra yani 24 Temmuz 1424 tarihinde bir grup asker ve birkaç yoldaşı ile Dere Obasına gelmiş ve barış anlaşması yapmıştır.

3.BÖLÜM
Orta Asya da ''Temur Yağma'' olayı bitmişti.Çünkü Temur ölmüştü.Yerine oğlu Kubilay geçmişti.Kubilay tahta çıktığı zaman ''Kubilay Han'' olmuştur.Kubilay Han tahta çıktığı zaman şu sözleri söylemiştir:
''Ben Kubilay Han.Babam Temur'un yağmalama olayı bitmiştir.Ben o isyancı Moğol komutanlarını bulacağım.Ve onları yenip bazılarını öldürteceğim bazılarını ise komutanım yapacağım.Ben Kubilay Han.Onları bir çatı altına toplayacağım.''
                                            *****
Kubilay Han'ın tahta çıktığını ve bu söylediklerini duyan Sancar Han büyük bir korkuya kapılmıştı.Dere Boyu ve Menük Boyu'nun beylerini Tulga Şehri'ne yani yanına çağırmıştı.
Sancar Han:
-Hoşgeldiniz boyların beyleri.Sefa getirdiniz.Sizi buraya çağırmamın sebebi Temur Han öldü ve yerine oğlu Kubilay Han geçti.Bilirsinizki Kubilay Han Temur gibi olmasada en az onun kadar güçlü.Yani demem odur ki birlik olalalım.Çünkü Kubilay Han buraya gelecek ve bizi zorla Orta Asyaya götürecek.Nedersiniz beyler?
II.Menük Gazi:
-Ben her zaman sizin yanınızdayım Hanım.Siz emredin yeter!
Rıdvan Bey:
-Bende sizin yanınızdayım,yanınızda da olacağım!
Sancar Han:
-Çok güzel.O zaman tez ordularınızı hazırlayın.Savaşıcağız!
                                            *****
Boylar ve Sancar Han ordu hazırlarken Kubilay Han da ordusunu hazırlıyordu.26 Eylül 1424 tarihinde Kubilay Han büyük bir orduyla Kalradyaya gelmişti.Bunu duyan beyler ve Sancar Han hemen yola çıkmışlardır.Ve Pelikan Ovasında karşı karşıya gelmiştirler.Sancar Han      VurKaç taktiği yapıyordu.Ardından II.Menük Gazi arkadan saldırdı.Yinede kendisiyle birlikte askerleride şehit olmuşlardı.Daha sonra hemen Rıdvan Bey Turan Taktiğini uygulayarak savaşı bitirmiştir.Kubilay Han ve vezirleri Pelikan Ovasından kaçmışlardır.Moğolistana giderken Dustum Han'ı da götürmüşlerdir.(Dustum Han,Sancar Han'ın kardeşidir.)
Savaşın Sonuçları:
-Kesin Kergit Hanlığı zaferi
-II.Menük Gazi savaşta şehit düştü.Onun yerine oğlu Süleyman geçti.Bundan sonra da ''Süleyman Bey'' diye anıldı.
-Menük Boyu çöküş dönemine girmiştir.
-Kubilay Han,Dustum Han'ı yanında götürmüştür.
-Kubilay Han'ın yoldaşlarından biri olan Cengaver Murad esir düşmüştür.(Cengaver Murad Türktür)
                                            *****
Kubilay Han Moğolistan'a dönünce komutanlarına eziyet etti.Çok şaşırmıştı yenildiklerine.İş işten geçmişti ama bu isyancıların kolay yem olmadığını anlamıştı.Derhal savaş hazırlıklarına başlamıştı.Pelikan Ovasın da ki ordunun iki katını hazırlatıyordu.Bu sefer yenilgi istemiyordu.Bir yenilgi daha hazmedemezdi.Bu yüzden öncelikle Dustum Han'ı hazırlıyordu.Öncü olarak o ve onun ordusunu göndericekti.Dustum Han önce istemedi.Fakat Kubilay Han ona ''tahtı onun hak ettiğini,eğer o isyancıların hepsini bir çatı altına toplamıyı başarırlarsa Kergit Hanlığının başına onun geçeceğini''söyleyerek Dustum Han'ı kışkırtmıştır.
                                            *****
Bu arada Sancar Han boş durmayıp ordusunu hazırlatıyordur.Aynı zamanda ziyafetler de veriyordur.Bu ziyafetlere Cengaver Murad'ı da çağırıyordur.Amacı Murad'ı kendi tarafına çekmekti.Fakat Murad,ziyafetlerden etkilenen birisi değildi.Bundan dolayı Sancar Han anlamıştır ki bunun çözümü Rıdvan Bey'dir.Murad'ı Rıdvan'ın yanına göndermiştir.Ve onun yanında kaldığı süre boyunca onlardan etkilenip taraf değiştirmiştir.Rıdvan Bey de Cengaver Murad'dan etkilenmiştir ve Sancar Han'dan Murad'ın Rıdvan'ın komutanlarından olmasını istemiştir.Sancar Han da bunu seve seve kabul etmiştir.Artık Dere Boyu daha güçlenmiştir.
                                            *****
Tüm bu olanlar yaşanırken bir de Svadya Krallığı ve Vaegir Krallığı arasında ki savaş patlak vermişti.Bu savaşı başlatan olay kız meselesiydi.Svadya Krallığı Kont'u Vaegir Krallığından kız istiyordu.Babası kızı vermeyince Kont lordu öldürdü ve savaş başladı.12 Aralık 1424 yılında karşı karşıya geldiler.Svadya Krallığı 40.000 kişiyken,Vaegir Krallığı 50.000 kişiydi.Bir anda çok sert bir rüzgar esti ve iki ordu birbirlerine hücum etmeye başladı.İki orduda birbirine karışınca neredeyse kimse birbirini görmüyordu.Kral Harlaus savaşı tepeden izliyordu.Tepeden bakılınca askerler çok küçük gözüküyordu.
Savaş kızışmıştı.Birçok kişi savaşta ölmüştü.Vaegir Krallığı kaçarken Rodoklar geldi ve Vaegirlere yardım ettiler.Böylece savaş tam tersine döndü.Kral Harlaus bu duruma çok şaşırmıştı.Aynı zamanda çok sinirlenmişti.Bir anda bozguna uğratılmışlardı.Kral Harlaus ve adamları kaçmışlardı.Saraya döndüğü zaman yanındakilere:
-Demek Kral Graveth akıllanmamış.Onlarada savaş ilan ediyorum.Görsünler bakalım savaş nasıl oluyormuş.

4.BÖLÜM(SEZON FİNALİ)
Bir hafta sonra Kral Harlaus savaşa katılmayan kontlardan iki tanesini Etrosk Kalesini almaya göndermiş.Yanlarında 30.000 asker götürüyorlarmış.Kale önlerine geldikten bir gün sonra top atışları başlamış.Kale duvarları dövülmüş.Surlara çok zarar verilmiş.İkinci gün ise Svadya Krallığı kayıplar vermiş.Kont Frank kuşatmanın üçüncü gününde arkadan kale duvarlarına top atışları yapmış.Rodoklar daha fazla kuvvet geldiğini zannetmişler fakat halbuki aynı ordunun bir kısmıydı.Rodoklar hem arkadan hem önden top atışlarına maruz kalmışlardı.Fakat yinede savunmayı başarmışlardı.Beş gün sonra Kont Frank ve Kont Jack kaleye yürüyen merdivenlerle saldırı yapmışlar.Fakat başarılı olamamışlar.Bu böyle bir ay sürmüş.Artık zamanının geldiğini düşünen Svadyalılar büyük topla saldırmışlar.Ve kalenin içine kadar girmişler.Kaleyi almışlar almasına fakat 30.000 askerden geriye 9.548 askerleri kalmıştı.Kont Jack bu duruma yakınıyordu.Fakat Kont Frank şu sözü söyleyerek onu bu durumdan kurtarmıştır:
-Bu bir savaş.Ölmekte var ölmemekte,gitmek var dönmek yok.Bize düşen savaşı yönetmek.Onlara düşen ülkelerine hizmet etmek.Savaşı biz kazandık.Dahasını düşünme.
                      ********
Dustum Han sonunda Kalradya'ya yeniden gelmişti. yanında 35.000 asker vardı.Bunu haber alan Sancar Han,Süleyman Bey'i Dustum Han'ın üzerine yollamış.Süleyman Bey'in ilk savaşıydı.İki ordu karşı karşıya geldiği zaman yağmur yağıyordu.Bir şimşek çaktı ve savaş başladı.Savaş Süleyman Bey tarafına iyi gidiyordu.Turan Taktiğini uyguluyordu.Dustum Han bunu önceden tahmin etmişti.Tahmininde de yanılmamıştı.Bu yüzden en yakın dostu olan Battal'ı arkadan ordusuyla göndermişti.Süleyman Bey savaşı kazanırken bir bozgunla yenilmişti.Güç bela kaçabilmişti.Dustum Han ve adamları birçok esir almışlardı.Menüklerin silahlarınıda yanlarına almışlardı.Amaçları yarısını yolda satmak,yarısını ise Moğolistan da satmaktı.Sevinçli sevinçli giderken bir kaç saat sonra karşılarına Vaegirler çıktı ve onlara esir düştüler.Bu haberler Moğolistan'ı hem sevindirmiş hem de üzmüştü.Fakat Kubilay Han Dustum Han'ı kale bile almıyordu.Onun tek derdi Sancar Han'ı ve onun adamlarını yakalamaktı.
                    *********
Sancar Han çok sinirliydi.Her yere öfke saçıyordu.Önüne geleni deviriyordu.Arada bir Süleyman Bey'i dövüyordu.Süleyman Bey'in yüzü hep kan oldu.Daha sonra Sancar Han ona ''Yıkıl karşımdan!'' diyerek bağırdı.Süleyman Bey gittikten birkaç dakika sonra bir elçi  Dustum Han'ın yolda esir düştüğünün haberini getirdi.Elçi haberi verirken şunları söylüyordu:
-Hakanım,Dustum Han Moğolistan'a dönerken Vaegir Kralı Kral Yaroglek'e esir düştü.Aldıkları esirler,silahlar zırhlar yani Dustum Han'ın bizden aldığı herşey şuan Kral Yaroglek'in elinde.
Bu haber Sancar Han'ı çok mutlu etmişti.Hemen Kral Yaroglek ile iletişime geçti.Sonunda esirleri ve Dustum Han'ı Svadya Krallığı savaşında Kral Yaroglek'in yanında olmak şartıyla eline geçirdi.Ve Dustum Han'ın ağzından bilgiler almaya çalıştı.Fakat Dustum Han'ın tek yaptığı şey Sancar Han'ın yüzüne tükürmek oldu.Sancar Han bunun karşılınğa ona eziyetler ettirdi.Su,yemek hiçbirşey vermedi.En sonunda Dustum Han'ı idam ettirdi.
                                                                                             
                                                       
                                                                            2.SEZON ÖZETİ
Avrupa da ki zaferler Vikingler'e yetmemiştir.Ve Kalradya topraklarına gelmişlerdir.Herşey karışacaktır.Acaba Kubilay Han,Sancar Han'ı durdurabilecek midir?Svadya Krallığı yıkılacak mı?Dere Boyuna ne olacak?Hepsi 2.Sezon da.
                                                   
   
                                                                                              2.SEZON
                                                                                                                                                                                                             
5.BÖLÜM(2.SEZON 1.BÖLÜM)
Bu olayların üzerinden 1 yıl geçmişti.Çok kanlar dökülmüştü.Svadya Krallığı Rodok Krallığı'nın yarısını feth etmişti.Kergitler Svadyalıları bozguna uğratmışlardı.Vaegirler Svadya Krallığı'nın birçok yerini feth etmişti.Bu savaşlarda yıpranan Svadya Krallığı Rodoklarla barış imzalamıştı.Ve artık Rodok Krallığı da savaşın içindeydi.Bunu fırsat bilen Kergit Hanlığı Rodokların üzerine yürümüş ve kalan yerlerini feth etmiştir.Bir yer hariç:Jelkala Şehri.
Artık oranında feth edilmesinin gerektiğini düşünen Sancar Han büyük bir orduyla Jelkala önlerine gelmiştir.Ve derhal top atışları başlamıştır.Sancar Han'ın askerleri kaleye saldırıya geçmişlerdir.Bu aylar sürmüştür.3 ay'ın sonunda  Sancar Han ve askerleri kaleye girmişler.Derebeyleri serbest bıraktılar.Bundan faydalanan Derebeyler şan ve şöhret için macera peşine koştular.Önlerine gelen lordlarla savaştılar.Kimi zaman galip çıktılar,kimi zaman mağlup.Kimi zaman kurtuldular,kimi zaman esir düştüler.Ama yılmadılar şöhret için,kaybettikleri onurları için savaştılar.
          *****
Yıl 24 Mart 1425.Yağışlı bir hava.Kubilay Han ve ordusu büyük bir ihtişamla Kalradya topraklarına geldiler.Sancar Han bunu öğrenince bütün ordusunu hazırladı.İki ordu Açıkgöz Ovasın da karşılaştılar.Tam olarak yarım saat durdular.Ve yarım saatin sonunda iki ordu birbirlerine hücum ettiler.At kişnemeleri,yakarışlar,bağırışlar birbirine karışmıştı.Cengaver Murad öyle bir savaşıyordu ki görenler hayret içerisinde kalıyorlardı.İki asker onun üzerine gelince ikisini de yere sermeyi başarıyordu.Ahmed-Bin-Zeyd de bu savaşta yer alıyordu.Oda görenleri hayret içerisinde bırakıyordu.Fakat bir şeyler ters gitti.Ahmed bir devirdi iki devirdi hatta üç bile devirdi fakat ardından dördüncü kişiyi deviremedi.Vücuduna mızrak darbesi almıştı.O darbeyle yere yığılmıştı.Bunu gören Cengaver Murad hemen Ahmed'in yanına koşarak düşmanı anında yere serdi.Daha sonra Ahmed'e yardım etti.Yinede Ahmed-Bin-Zeyd şehit oldu.Murad çok sinirlemişti.O sinirle daha da kuvvetli olmuştu.Karşısında adam duramıyordu.Daha sonra savaş alanına Rıdvan Bey de geldi.Ve o da savaştı.Dere Boyu yiğitleri bir sürü Moğol askerini yere sermişti.Ne var ki Sancar Han ve ordusu savaştan mağlup ayrıldılar.Ve Rodok topraklarında ki yerlerini kaybettiler.Bu zaferle Kubilay Han gücüne güç katmıştı.Önce ki savaşın intikamını almıştı.Hatta baya bir askeri de artmıştı.Bu nedenle Kalradya topraklarında kaldı.
        *****
Sancar Han bu savaşın yenilgisini hazmedememişti.Derhal yeni bir savaş hazırlıklarına başladı.Ve Kral Yaroglek'ten yardım istedi.Yaroglek de kabul etti.Bir ay sonra Sancar Han,öncü kuvvet olarak Rıdvan Bey ve Süleyman Bey'i Kubilay Han'ın üzerine gönderdi.Bunu öğrenen Kubilay Han eş değerde bir ordu gönderdi.Fakat Kubilay Han'ın ordusu yenildi.Rıdvan Bey ve Süleyman Bey,Sancar Han'ın yanına zaferle dönmüşlerdi.Bu zafer tüm orduya moral olmuştu.Sancar Han,Kral Yaroglek'in desteği sayesinde büyük bir ordu ile Kubilay Han'ın üzerine yürüdü.Savaşta Rıdvan Bey ve Cengaver Murad ve yiğitleri bir yandan Kergit Hanlığı için bir yandan da Ahmed-Bin Zeyd'in intikamı için savaşıyorlardı.Lord Belive de büyük bir cesaretle savaşıyordu(Lord Belive önceden Rodok lordu idi.Fakat Rodok Krallığı yıkılınca şan ve şöhret için savaşıyordu.Daha sonra Vaegir Krallığı'nın lordu oldu.)
Böylelikle Sancar Han ve Kral Yaroglek'in orduları,Kubilay Han'ı yenmişti.Ve Kubilay Han kaçamayıp Sancar Han'a esir düştü.Ve Sancar Han başkente dönünce ona eziyetler yapıp idam ettirdi. Kral Yaroglek'e teşekkür amaçlı 4 sandık dinar verdi.Savaşın sonuçları:
-Bu savaş tüm Kalradya da duyulmuştur.Kral Harlaus korkmaya başlamıştır.
-Kubily Han esir düşüp idam edilmiştir.Yerine amcası geçmiştir.
-Vaegir-Kergit dostluğu artmıştır.
-Kral Yaroglek,Rıdvan Bey ve yiğitlerinin savaşından etkilenmiştir.Bu Dere Boyuna kazanç sağlayacaktır.

6.BÖLÜM(2.SEZON 2.BÖLÜM)
Günlerden bir gün Svadya Krallığı'ndan bir kont Vaegir Krallığı'nın köyüne saldırdı.Yağmalama bir kaç saat sürdü.O sırada yeni bir yurt arayan Rıdvan Bey ve cengaverleri oradan geçiyordu.Hemen köy ahalisinin yardımına koştular.Ve galip ayrıldılar.Bir hafta sonra bu olay Kral Yaroglek'in kulağına gitmiş.Daha sonra Yaroglek Rıdvan Bey'i Reyvadin Şehri'ne çağırmış.Ona 2 sandık altın vermiş.Rıdvan Bey önce kabul etmese de Kral Yaroglek ısrar edince kabul etmek zorunda kalmış.Kral Yaroglek Rıdvan Bey'e onun adına bir ziyafet vereceğini ve kendisinin de Reyvadin Şehri'nde bulunmasını istemiş.Rıdvan Bey de bunu kabul etmiş.Bir hafta sonra Reyvadin Şehrinde ki ziyafet başlamış.Rıdvan Bey yanında yiğitlerinden can dostu olan Ali ile birlikte gitmiştir.Ziyafet çok iyi geçmiştir.Kral Yaroglek Rıdvan Bey'e ve Ali'ye geldikleri için teşekkür etmiştir.
******
Ziyafet dönüşünde Rıdvan Bey ve Ali,tam 15 Kergit okçusu,5 Kergit kargıcısı tarafından saldırıya uğramışlardır.Ali bir öldürmüş,ikincisinide öldürmüş sonrasında bir ok darbesi almış.Ama oku kırmış ve savaşmaya devam etmiş.5 kargıcının dördünü Rıdvan Bey birini ise Ali öldürmüştür.Geri kalan 10 okçuyuda öldürmüşlerdir.Kergitlerin hepsi ölünce Rıdvan Bey Ali'nin yardımına gitmiştir.Okun saplandığı yeri yanında bulunan bir şeyle sarmıştır.Orada daha fazla bir şey yapılamayacağını anlayınca derhal obaya dönmüşlerdir.
*****
Rıdvan Bey Ali'yi obanın hekimine bıraktıktan sonra Cengaver Murad'ı yanına alıp Tulga Şehri'ne yola çıkmıştır.Tulga Şehri'ne vardıktan 2 gün sonra Sancar Han ile görüşebilmişlerdir:


-Sancar Han,bir kaç gün önce yiğidim Ali ve ben Reyvadin Şehrin de ki ziyafetten dönerken Kergit askerlerinin saldırısına uğradık.Bu nedemek oluyor Sancar Han?Bu saldırıyı sen mi düzenledin yoksa artık adamlarına sahip çıkamıyor musun?


-Sen kim olursun da Hakanınla böyle konuşursun be adam!


-Ben kiminle neyi nasıl konuşacağımı bilirim!Yiğidim,can dostum Ali şehit oluyordu.Bunun açıklaması nedir Sancar Han!Eğer Hakan isen adamlarına sahip çıkmayı bilmelisin.


-Sen.Sen.Sen Hakanınla nasıl konuşacağını bilmezsin be adam.Bana ne cürredle hesap sorarsın?Küstah.Ben sizi sınırlarıma alıp korudum.Ama görüyorum ki hata etmişim.Derhal Kergit Hanlığı topraklarından gideceksiniz.Size tam bir ay müddet.Bir ay sonra buralardan gideceksiniz.Artık size burada yurt verecek kimse yok.Şimdi yıkılın karşımdan!

7.BÖLÜM(2.SEZON 3.BÖLÜM)
Kral Harlaus ve Kral Yaroglek'in ordusu karşı karşıya geldi.İki orduda da baya bir asker vardı.Bir kaç dakika sonra savaş başladı.İki ordu birbirine karıştı.Vuran vuranaydı.Biri öldürürken ölüyor diğeri ayakta kalıyordu.Askerleri şaşırtan olay Kral Yaroglek'in de savaşmasıydı.Çünkü:Kalradya da kralların savaştıkları pek görülmemiştir.Krallar savaşı yönetenler diye biliniyordu.Ama Kral Yaroglek cesaretini göstererek savaş meydanına çıktı ve savaştı.Öldürdükçe öldürdü.Öldürdükçe öldürdü.Yıkılmadı.Kral Harlaus'un ordusu bir anda dağıldı.Ve Yaroglek'in ordusu daha da avantajlı oldu.Böylelikle kısa sürede savaşı Vaegir Krallığı kazandı.
************
Oba da bir telaş vardı.Rıdvan Bey ve Cengaver Murad Tulga Şehri'nden dönünce Oba beylerine herşeyi anlattılar.Ve kimseye söylememeleri gerektiğini de hatırlattılar.Fakat Kurt Ahmed toydan sonra tüm oba halkına gizli gizli olanları anlattı.Bunu duyan Rıdvan Bey çok öfkelenmişti.Kurt Ahmed'i hemen bey çadırına çağırdı.Ve onu azarladı:
-Ne vakittir beyin sözü geçmez oldu Kurt Ahmed!


-Bir yanlış mı yaptım beyim?


-Daha ne yapacaksın bre gafil.Ben ve Murad demedik mi oba halkının haberi olmayacak diye?


-Dediniz beyim ama...


-Ama ne Kurt Ahmed?Ama ne?


-Nereye kadar bilmeyeceklerdi beyim?


-Yeni bir yurt bulana kadar!Biz halen yurt arayışlarındayken senin bu yaptığın çok yanlış.Hele de bey sözünü çiğnemen daha da büyük bir yanlış!


-Affedin beni beyim.Bir cahillik yaptım.


-Bunun cahillikle alakası yok bey.Seni Allah affetsin.Şimdi çekilebirsin.
***********
Lord Belive 3 aydan beri Svadya fethindeydi.Şimdi bir kale daha feth etmeye gelmişti.Savaşın ilk günü toplarla surlar dövüldü,toprak kazılıp yer altından gidilmeye başlandı.İkinci gün askerler karşı karşıya geldiler ve Lord Belive'nin ordusu kale askerlerini,kaleye kadar kovaladılar.Fakat kaleye giremediler.Üçüncü gün yine top atışları oldu.Dördüncü gün yürüyen merdivenlerin hazırlıklarına başlandı.Beşinci gün Lord Belive destek kuvvet ile kaleye arkadan saldırdıysa da bir sonuç alamadı.İki hafta sonra yürüyen merdivenler hazırdı.Sonra ki gün merdivenlerle saldırıya geçtilerse de yine bir sonuç alamadılar.Bu kuşatma böyle iki ay sürdü.Sonunda bir meydan savaşı yapılarak Lord Belive ve askerleri kaleye girdiler.Bu kuşatma sürerken iki Vaegir Lordu 3 tane kale feth etmişlerdi.

8.BÖLÜM(2.SEZON 4.BÖLÜM)
Gözü doymayan Vikingler artık Kalradyadaydılar.Kalradya da boş olan bölgede denize kıyısı olan bölgeye yerleştiler.Ve Nord Krallığı'nı kurdular.Şehirler feth ettiler.Kral Harlaus korkuyordu fakat buradanda gitmek istemiyordu.Hemde Vikingler yüzüne!O yüzden korkarak ama kendinden emin bir şekilde Vikinglere savaş ilan etti.Vikingler de ilk meydan savaşlarını yaptılar.Savaşı büyük bir farkla Svayda Krallığı kazandı.Bu bütün Kalradya'yı şaşırtı.O çok güçlü bildikleri Vikingler yenilmişlerdi.Kral Harlaus bunun şerefine tüm şehirlerinde ziyafet verdi.Fakat bu sevinci kotü bir mektupla kursağında kaldı.Mektup Kont Jules'den geliyordu.Mektupta şunlar yazılıydı:

-Efendim,bu mektubu aldığınızda ben ölmüş olacağım.Çünkü Derçiyos Kalesi düştü!Çok ağır kayıplar verdik kalede yalnız ben ve korumalarım kaldık.Lord Belive'nin askerleri üzerimize ateş kusuyordu.Yüzlerce askerimle birlikte kadim dostum Lord Jason da öldü.Ve yakındır bana da sıra gelecek.Son cümlemi yazarken size şunu belirtmek istiyorum:Efendim,sizin adınıza savaşmak benim için bir onurdu!
                                                                                                                                                                                                                    Lord Jules
*********************

Rıdvan Bey ve cengaverleri yeni bir yurt bulmak amacıyla yeniden yollara düşmüşlerdi.1 hafta boyunca at üstünde yeni yurt aradılar.Sonunda Vikinglerin topraklarına girdiler.Dinlenmek için bir han aradılar ve buldular.Orada 3 gün boyunca kaldılar.Gidecekleri gün bir Viking lordu askerleriyle birlikte hanı bastı.Rıdvan Bey ve cengaverlerini bulup kalesine götürdü.Orada onlara türlü işgenceler yaptırdı.Viking Lordu işkence yaparken de sorular soruyordu:

-Vikinglerin topraklarında ne arıyordunuz?

-Bunu neden merak ediyorsun?,dedi Rıdvan Bey.

-Çünkü daha çok işgence görüceksiniz ve ölmek için yalvarıcaksınız.
Rıdvan Bey güldü.Bunun üzerine Lord ona bir tane daha kırbaçla vurdu ve sordu:

-Siz kimsiniz?

-Senin ecelin!
Lord bir kaç kırbaç daha vurur:

-Şu durumdayken bile böyle konuşuyorsun ya hayret ediyorum.

-Neden korkuyor musun?
Lord bağırır ve işgencelerine devam edip oradan ayrılır.Rıdvan Bey'in yanında Cengaver Murad,Ali Bey ve bir kaç cengaver daha vardı.Rıdvan Bey:

-Direnin garındaşlarım,direnin.Allah yanımızdadır.

9.BÖLÜM(2.SEZON 5.BÖLÜM)
Viking Lordu,Rıdvan Bey ve cengaverlerine hala işgence yapıyordu.Bir gün...:


-Hala konuşmamakta ısrarcı mısınız?


-Evet,dedi cengaverlerden biri


-Aaa,demek öyle he?Çözün şu adamı,diye emir verdi muhafızlara.Muhafızlar cengaveri alıp götürdüler.


-Ona ne olacağını merak ediyor musunuz?O zaman sizde gelin ve görün,diyerek diğer muhafızlara Rıdvan Bey dahil olmak üzere esirleri çözme emri verdi.Ve şehrin meydanına gittiler.Tüm halk ve cengaverlerin önünde silah arkadaşları olan Orhan Alp'e Vikingler'in bir idam şekli olan Kan Kartalı'nı yaptılar.Kan Kartalı öyle bir idam şekliydiki insanın aklı şaşar.Orhan Alp bu şekilde idam edilirken Rıdvan Bey ve cengaverlerinin içi sızladı ve intikam almaya yemin ettiler.Lord acımasızca gülüyordu.Herkesin içinde Rıdvan Bey'e:


-Eğer neden burada olduğunuzu söylemesseniz her geçen gün içinizden birinin sonu bu olacak!
***************************************************************************
Bu olanlar oba halkının kulağına gitmişti.Halk,cengaverler ve obanın beyleri çok sinirliydi.Özellikle Cengaver Murad ve Ali.Oba bir yandan intikam ateşiyle tutuşuyor bir yandan da Rıdvan Bey ve yanındaki cengaverleri kurtarmak istiyorlardı.Bu yüzden Cengaver Murad oba beylerini toyda topladı:


-Bir şeyler yapmamız şart,dedi Ali


-Evet.Beyimizi ve yiğitlerimizi o kalleşlerin elinden kurtarmamız gerekiyor,diye ekledi beylerden biri.


-Beyler.Bilirim öfkelisiniz.Hepiniz intikam almak istersiniz.Beyimizi ve yiğitlerimizi kurtarmak ta istersiniz.Bunları bende isterim.Zaten bu yüzden sizi toy da topladım.Derhal yiğitleri alıp Beyimizi ve yanındaki yiğitleri kurtarmalıyız.Yarından tezi yok hazırlıklara başlansın.Gidiyoruz!

Özel Bölüm
Bu olayların üzerinden 1 yıl geçmişti.Çok kanlar dökülmüştü.Svadya Krallığı Rodok Krallığı'nın yarısını feth etmişti.Kergitler Svadyalıları bozguna uğratmışlardı.Vaegirler Svadya Krallığı'nın birçok yerini feth etmişti.Bu savaşlarda yıpranan Svadya Krallığı Rodoklarla barış imzalamıştı.Ve artık Rodok Krallığı da savaşın içindeydi.Bunu fırsat bilen Kergit Hanlığı Rodokların üzerine yürümüş ve kalan yerlerini feth etmiştir.Bir yer hariç:Jelkala Şehri.
Artık oranında feth edilmesinin gerektiğini düşünen Sancar Han büyük bir orduyla Jelkala önlerine gelmiştir.Ve derhal top atışları başlamıştır.Sancar Han'ın askerleri kaleye saldırıya geçmişlerdir.Bu aylar sürmüştür.3 ay'ın sonunda  Sancar Han ve askerleri kaleye girmişler.Derebeyleri serbest bıraktılar.Bundan faydalanan Derebeyler şan ve şöhret için macera peşine koştular.Önlerine gelen lordlarla savaştılar.Kimi zaman galip çıktılar,kimi zaman mağlup.Kimi zaman kurtuldular,kimi zaman esir düştüler.Ama yılmadılar şöhret için,kaybettikleri onurları için savaştılar.
Sancar Han bu savaşın yenilgisini hazmedememişti.Derhal yeni bir savaş hazırlıklarına başladı.Ve Kral Yaroglek'ten yardım istedi.Yaroglek de kabul etti.Bir ay sonra Sancar Han,öncü kuvvet olarak Rıdvan Bey ve Süleyman Bey'i Kubilay Han'ın üzerine gönderdi.Bunu öğrenen Kubilay Han eş değerde bir ordu gönderdi.Fakat Kubilay Han'ın ordusu yenildi.Rıdvan Bey ve Süleyman Bey,Sancar Han'ın yanına zaferle dönmüşlerdi.Bu zafer  tüm orduya moral olmuştu.Sancar Han,Kral Yaroglek'in desteği sayesinde büyük bir ordu ile Kubilay Han'ın üzerine yürüdü.Savaşta Rıdvan Bey,Cengaver Murad ve yiğitleri bir yandan Kergit Hanlığı için bir yandan da Ahmed-Bin-Zeyd'in intikamı için savaşıyorlardı.Lord Belive de büyük bir cesaretle savaşıyordu(Lord Belive önceden Rodok lordu idi.Fakat Rodok Krallığı yıkılınca şan ve şöhret için savaşıyordu.Daha sonra Vaegir Krallığı'nın lordu oldu.)
Böylelikle Sancar Han ve Kral Yaroglek'in orduları,Kubilay Han'ı yenmişti.Ve Kubilay Han kaçamayıp Sancar Han'a esir düştü.Ve Sancar Han başkente dönünce ona eziyetler yapıp idam ettirdi. Kral Yaroglek'e teşekkür amaçlı 4 sandık dinar verdi.Savaşın sonuçları:
-Bu savaş tüm Kalradya da duyulmuştur.Kral Harlaus korkmaya başlamıştır.
-Kubily Han esir düşüp idam edilmiştir.Yerine amcası geçmiştir.
-Vaegir-Kergit dostluğu artmıştır.
-Kral Yaroglek,Rıdvan Bey ve yiğitlerinin savaşından etkilenmiştir.Bu Dere Boyuna kazanç sağlayacaktır.
Ziyafet dönüşünde Rıdvan Bey ve Ali,tam 15 Kergit okçusu,5 Kergit kargıcısı tarafından saldırıya uğramışlardır.Ali bir öldürmüş,ikincisinide öldürmüş sonrasında bir ok darbesi almış.Ama oku kırmış ve savaşmaya devam etmiş.5 kargıcının dördünü Rıdvan Bey birini ise Ali öldürmüştür.Geri kalan 10 okçuyuda öldürmüşlerdir.Kergitlerin hepsi ölünce Rıdvan Bey Ali'nin yardımına gitmiştir.Okun saplandığı yeri yanında bulunan bir şeyle sarmıştır.Orada daha fazla bir şey yapılamayacağını anlayınca derhal obaya dönmüşlerdir.
Rıdvan Bey Ali'yi obanın hekimine bıraktıktan sonra Cengaver Murad'ı yanına alıp Tulga Şehri'ne yola çıkmıştır.Tulga Şehri'ne vardıktan 2 gün sonra Sancar Han ile görüşebilmişlerdir:
-Sancar Han,bir kaç gün önce yiğidim Ali ve ben Reyvadin Şehrin de ki ziyafetten dönerken Kergit askerlerinin saldırısına uğradık.Bu nedemek oluyor Sancar Han?Bu saldırıyı sen mi düzenledin yoksa artık adamlarına sahip çıkamıyor musun?
-Sen kim olursun da Hakanınla böyle konuşursun be adam!
-Ben kiminle neyi nasıl konuşacağımı bilirim!Yiğidim,can dostum Ali şehit oluyordu.Bunun açıklaması nedir Sancar Han!Eğer Hakan isen adamlarına sahip çıkmayı bilmelisin.
-Sen.Sen.Sen Hakanınla nasıl konuşacağını bilmezsin be adam.Bana ne cürredle hesap sorarsın?Küstah.Ben sizi sınırlarıma alıp korudum.Ama görüyorum ki hata etmişim.Derhal Kergit Hanlığı topraklarından gideceksiniz.Size tam bir ay müddet.Bir ay sonra buralardan gideceksiniz.Artık size burada yurt verecek kimse yok.Şimdi yıkılın karşımdan!
Oba da bir telaş vardı.Rıdvan Bey ve Cengaver Murad Tulga Şehri'nden dönünce Oba beylerine herşeyi anlattılar.Ve kimseye söylememeleri gerektiğini de hatırlattılar.Fakat Kurt Ahmed toydan sonra tüm oba halkına gizli gizli olanları anlattı.Bunu duyan Rıdvan Bey çok öfkelenmişti.Kurt Ahmed'i hemen bey çadırına çağırdı.Ve onu azarladı:
-Ne vakittir beyin sözü geçmez oldu Kurt Ahmed!
-Bir yanlış mı yaptım beyim?
-Daha ne yapacaksın bre gafil.Ben ve Murad demedik mi oba halkının haberi olmayacak diye?
-Dediniz beyim ama...
-Ama ne Kurt Ahmed?Ama ne?
-Nereye kadar bilmeyeceklerdi beyim?
-Yeni bir yurt bulana kadar!Biz halen yurt arayışlarındayken senin bu yaptığın çok yanlış.Hele de bey sözünü çiğnemen daha da büyük bir yanlış!
-Affetin beni beyim.Bir cahillik yaptım.
-Bunun cahillikle alakası yok bey.Seni Allah affetsin.Çekilebirsin.
Rıdvan Bey ve cengaverleri yeni bir yurt bulmak amacıyla yeniden yollara düşmüşlerdi.1 hafta boyunca at üstünde yeni yurt aradılar.Sonunda Vikinglerin topraklarına girdiler.Dinlenmek için bir han aradılar ve buldular.Orada 3 gün boyunca kaldılar.Gidecekleri gün bir Viking lordu askerleriyle birlikte hanı bastı.Rıdvan Bey ve cengaverlerini bulup kalesine götürdü.Orada onlara türlü işgenceler yaptırdı.Viking Lordu işkence yaparken de sorular soruyordu:
-Vikinglerin topraklarında ne arıyordunuz?
-Bunu neden merak ediyorsun?,dedi Rıdvan Bey.
-Çünkü daha çok işgence görüceksiniz ve ölmek için yalvarıcaksınız.
Rıdvan Bey güldü.Bunun üzerine Lord ona bir tane daha kırbaçla vurdu ve sordu:
-Siz kimsiniz?
-Senin ecelin!
Lord bir kaç kırbaç daha vurur:
-Şu durumdayken bile böyle konuşuyorsun ya hayret ediyorum.
-Neden korkuyormusun?
Lord bağırır ve işgencelerine devam edip oradan ayrılır.Rıdvan Bey'in yanında Cengaver Murad,Ali Bey ve bir kaç cengaver daha vardı.Rıdvan Bey:
-Direnin garındaşlarım,direnin.Allah yanımızdadır.
Viking Lordu,Rıdvan Bey ve cengaverlerine hala işgence yapıyordu.Bir gün...:
-Hala konuşmamakta ısrarcı mısınız?
-Evet,dedi cengaverlerden biri
-Aaa,demek öyle he?Çözün şu adamı,diye emir verdi muhafızlara.Muhafızlar cengaveri alıp götürdüler.
-Onaa ne olacağını merak ediyor musunuz?O zaman sizde gelin ve görün,diyerek diğer muhafızlara Rıdvan Bey dahil olmak üzere esirleri çözme emri verdi.Ve şehrin meydanına gittiler.Tüm halk ve cengaverlerin önünde silah arkadaşları olan Orhan Alp'e Vikingler'in bir idam şekli olan Kan Kartalı'nı yaptılar.Kan Kartalı öyle bir idam şekliydiki insanın aklı şaşar.Orhan Alp bu şekilde idam edilirken Rıdvan Bey ve cengaverlerinin içi sızladı ve intikam almaya yemin ettiler.Lord acımasızca gülüyordu.Herkesin içinde Rıdvan Bey'e:
-Eğer neden burada olduğunuzu söylemesseniz her geçen gün içinizden birinin sonu bu olacak!
Bu olanlar oba halkının kulağına gitmişti.Halk,cengaverler ve obanın beyleri çok sinirliydi.Özellikle Cengave Murad ve Ali.Oba bir yandan intikam ateşiyle tutuşuyor bir yandan da Rıdvan Bey ve yanındaki cengaverleri kurtarmak istiyorlardı.Bu yüzden Cengaver Murad oba beylerini toyda topladı:
-Bir şeyler yapmamız şart,dedi Ali
-Evet.Beyimizi ve yiğitlerimizi o kalleşlerin elinden kurtarmamız gerekiyor,diye ekledi beylerden biri.
-Beyler.Bilirim öfkelisiniz.Hepiniz intikam almak istersiniz.Beyimizi ve yiğitlerimizi kurtarmak ta istersiniz.Bunları bende isterim.Zaten bu yüzden sizi toy da topladım.Derhal yiğitleri alıp Beyimizi ve yanındaki yiğitleri kurtarmalıyız.Yarından tezi yok hazırlıklara başlansın.Gidiyoruz!
 

King12

Recruit
Güzele benziyor.İlk bölümde savaş olmadığı için bazı kişiler beğenmeyebilir ama bence daha sonradan savaşlar olur.Öyle değil mi?
Başarılar...
2.bölümü bekliyorum.
 

incili arwa

"Ve" bağlacını çok fazla kullanmışsın ve kısa,olmuş.Birinci bölümün girişi gibi olmuş hatta.
 

SilentDurdt

Sergeant Knight
WBNW
Olaylar çok hızlı geliştiği gibi okuyucuyu da içine çekemiyor. Şahsen beğenmedim ama kendini geliştirebilirsin.
 
Öncelikle birazdan eleştirilere başlayacağım. Bunu bilmeni istiyorum. Önerim; Bu eleştirileri dikkate alıp tekrar yazman yönünde. Umarım bu eleştirileri olgunlukla karşılarsın... Zira yıkıcı değil, yapıcı bir dil kullanacağım. Dinlemen senin yararına olur.

Şimdi, ilk olarak birinci bölüm bir hikaye olarak anılabilmek için çok kısa olmuş. Cidden, hani özet desen belki! Ama hikaye için böyle bir bölümü yazmakla hata yapmışsın.

Bölümün içeriğine geçersek, konuyu çok yüzeysel olarak yazıya aktarmışsın. Sanki hemen yazıp bitirmek amacı taşıyormuşsun gibi. Biraz daha detaya girmen gerçekten çok çok iyi olurdu. Betimleme demiyorum bile.Çünkü okuduğum özette -Bak ısrarla özet diyorum!- betimle gerektirecek bir kısım görmedim. Ortada bir kurgu ve kurgunun etrafında şekillenen olaylar yoktu.

Yazım şekline gelirsek, ve bağlacı çok sık kullanılmış daha önce bir arkadaşın bahsettiği gibi. Onun dışında, bazen cümleleri devam ettirebileceğin bölümlerde nokta işareti koyup sonlandırmışsın ve başka bir cümleye başlamışsın. Bunu çok sık tekrarlarsan, okuyucu rahatsız olmaya başlar bir süre sonra bundan...

Basit bir örnek;

İkinci krallık Vaegir Krallığıydı.Karlık bölgelere yerleşmişlerdi.Bu krallık ise Ruslar ve diğer Slavlardan oluşuyorlardı.

Bu cümleyi alıp; Karlı topraklara yerleşen Ruslar ve diğer Slav halkları ise Vaegir Krallığını kurmuştu gibi birleşik bir şekilde yazarsan göze daha hoş geldiği gibi, yazına akıcılık katarak daha kolay okunmasını sağlar.

Anlatım tarzına gelirsek, şu anki gördüğümü söylüyorum; Biraz acemice. Bunu söyleyerek seni üzmek, yazma şevkini kırmak istemem. Ama yazmak ve bunu yaparken Dörtyol hanında kabul edilmek, kendini geliştirmek istiyorsan böyle eleştirilere açık olmanı öneririm. Cidden eline bir kitap alıp, senin yazdığınla karşılaştır ve anlatım tarzında nerelerde eksiklik yaptığını bulmaya çalış. Bir sonraki yazılarında da bu eksiklikleri düzelmeye çabala. Burada profesyonel yazarlık yap demiyorum kesinlikle. Sadece kendine kitaplardaki anlatım tarzlarını örnek alırsan gelişimin daha da kolay olur. Çok kitap okumakta büyük yardımcı etmenlerden birisi tabi ki bu konuda...

Son olarak diyeceğim şudur ki, bence 1. bölümü özet yada giriş kısmı olarak değiştir ve ve yeniden bir bölüm yazmaya koyul. Bu eleştirilerimi dikkate alıp almamak sana kalmış bir şey. Ben sana burada çok güzel olmuş, devamını bekliyorum gibi basit, ne benim zamanımı harcayan, ne de senin gelişmene yardımcı olacak bir yorum da atabilirdim. Ama bunun ne Dörtyol hanına, ne de sana bir katkısı olurdu... Gelişmene yardımcı olacak yorumlar, böyle eleştiri yüklü, eksikliklerini gösterecek yorumlardır.

Umarım yazdıklarımdan dolayı kırılmamışsındır. Başarılar hikayende...
   
 

Alves

Çok fazla -dı, -di eki var. Arada cümleleri devir, veya -mış gibi eklerle bitir. Zaman kavramı çok önemli burada tabii.
 

aloNeDark

Banned
Kızıl $aman said:
Öncelikle birazdan eleştirilere başlayacağım. Bunu bilmeni istiyorum. Önerim; Bu eleştirileri dikkate alıp tekrar yazman yönünde. Umarım bu eleştirileri olgunlukla karşılarsın... Zira yıkıcı değil, yapıcı bir dil kullanacağım. Dinlemen senin yararına olur.

Şimdi, ilk olarak birinci bölüm bir hikaye olarak anılabilmek için çok kısa olmuş. Cidden, hani özet desen belki! Ama hikaye için böyle bir bölümü yazmakla hata yapmışsın.

Bölümün içeriğine geçersek, konuyu çok yüzeysel olarak yazıya aktarmışsın. Sanki hemen yazıp bitirmek amacı taşıyormuşsun gibi. Biraz daha detaya girmen gerçekten çok çok iyi olurdu. Betimleme demiyorum bile.Çünkü okuduğum özette -Bak ısrarla özet diyorum!- betimle gerektirecek bir kısım görmedim. Ortada bir kurgu ve kurgunun etrafında şekillenen olaylar yoktu.

Yazım şekline gelirsek, ve bağlacı çok sık kullanılmış daha önce bir arkadaşın bahsettiği gibi. Onun dışında, bazen cümleleri devam ettirebileceğin bölümlerde nokta işareti koyup sonlandırmışsın ve başka bir cümleye başlamışsın. Bunu çok sık tekrarlarsan, okuyucu rahatsız olmaya başlar bir süre sonra bundan...

Basit bir örnek;

İkinci krallık Vaegir Krallığıydı.Karlık bölgelere yerleşmişlerdi.Bu krallık ise Ruslar ve diğer Slavlardan oluşuyorlardı.

Bu cümleyi alıp; Karlı topraklara yerleşen Ruslar ve diğer Slav halkları ise Vaegir Krallığını kurmuştu gibi birleşik bir şekilde yazarsan göze daha hoş geldiği gibi, yazına akıcılık katarak daha kolay okunmasını sağlar.

Anlatım tarzına gelirsek, şu anki gördüğümü söylüyorum; Biraz acemice. Bunu söyleyerek seni üzmek, yazma şevkini kırmak istemem. Ama yazmak ve bunu yaparken Dörtyol hanında kabul edilmek, kendini geliştirmek istiyorsan böyle eleştirilere açık olmanı öneririm. Cidden eline bir kitap alıp, senin yazdığınla karşılaştır ve anlatım tarzında nerelerde eksiklik yaptığını bulmaya çalış. Bir sonraki yazılarında da bu eksiklikleri düzelmeye çabala. Burada profesyonel yazarlık yap demiyorum kesinlikle. Sadece kendine kitaplardaki anlatım tarzlarını örnek alırsan gelişimin daha da kolay olur. Çok kitap okumakta büyük yardımcı etmenlerden birisi tabi ki bu konuda...

Son olarak diyeceğim şudur ki, bence 1. bölümü özet yada giriş kısmı olarak değiştir ve ve yeniden bir bölüm yazmaya koyul. Bu eleştirilerimi dikkate alıp almamak sana kalmış bir şey. Ben sana burada çok güzel olmuş, devamını bekliyorum gibi basit, ne benim zamanımı harcayan, ne de senin gelişmene yardımcı olacak bir yorum da atabilirdim. Ama bunun ne Dörtyol hanına, ne de sana bir katkısı olurdu... Gelişmene yardımcı olacak yorumlar, böyle eleştiri yüklü, eksikliklerini gösterecek yorumlardır.

Umarım yazdıklarımdan dolayı kırılmamışsındır. Başarılar hikayende...
   
Eleştirin ve tavsiyelerin için teşekkür ederim.Bağlaçları azaltmaya çalıştım,hikayeyi ide olabildiğince uzatmaya çalıştım.Bu hikayeyi acele ile yazdığım düşünülmesin.Ben bu konuyu bir kaç gün önce açmış olmama rağmen hikayenin bir çok bölümü hazırdı.Ama aceleyle yazmış olabilirim.O ayrı mesele.Yinede teşekkür ederim mümkün oldukça hatalarımı düzeltmeye çalıştım.
2.Bölüm geldi.Umarım hatalarımı bir nebze dahi düzeltmişimdir.
Bu arada hikayenin ilk başları olduğu için pek fazla detaya girilmiyor.İlerleyen zamanlarda daha da detaya girmeye çalışacağım.
 

King12

Recruit
Bence güzel gidiyorsun.Sezon finalini erken yapmışsın fakat olsun.Devamı merak konusu.
Başarılar..
 

aloNeDark

Banned
King12 said:
Bence güzel gidiyorsun.Sezon finalini erken yapmışsın fakat olsun.Devamı merak konusu.
Başarılar..
Teşekkürler.Şu anda 2.Sezonu yazmaktayım.Daha doğrusu 1.bölümü yazmaktayım.En kısa sürede yayınlamayı planlıyorum.
 

coco4565

Eline sağlık çok güzel olmuş devamını dilerim.Benim son proje olan Ysgramor batmak üzerede  :mrgreen:
 

aloNeDark

Banned
coco4565 said:
Eline sağlık çok güzel olmuş devamını dilerim.Benim son proje olan Ysgramor batmak üzerede  :mrgreen:
coco4565 said:
Çok yüklenmeyin bence arkadaşa sonuçta ilk hikayesi
Desteğin için teşekkürler.Bence senin Ysgramor güzeldi.
2.Sezon 1.Bölüm geldi.Umarım beğenirsiniz.
 

coco4565

aloNeDark said:
coco4565 said:
Eline sağlık çok güzel olmuş devamını dilerim.Benim son proje olan Ysgramor batmak üzerede  :mrgreen:
coco4565 said:
Çok yüklenmeyin bence arkadaşa sonuçta ilk hikayesi
Desteğin için teşekkürler.Bence senin Ysgramor güzeldi.
2.Sezon 1.Bölüm geldi.Umarım beğenirsiniz.


Ysgramor' düzelttim biraz 4 bölüm oldu.Okursanız sevinirim.Ayrıca sanada desteğin için teşekkür ederim.
 
Top Bottom