Kongl. Lifgardet till Häst

Users who are viewing this thread

Furrnox

Master Knight
det Konungliga Lifgardet till Häst
200px-Greater_coat_of_arms_of_Sweden.svg.png

Regementets Historia
Bakgrund:
Enheten formades år 1770, placerat vid Borgå vilket ligger Helsingfors, för att vakta Kymmene älv och den svensk-ryska gränsen. Den bestod av tre kompanier (vilka kom att kallas skvadroner) med femtio man vardera. När de inspekterades år 1771 av kommendören, så fann han att "alla dragoner var av svenskt och finskt ursprung, glada och livfulla".

210px-Gustavo-III%2C-Rey-de-Suecia_1777-by-Roslin.JPG
I den blodlösa statskuppen som genomfördes för att lyfta kung Gustav den tredjes makt i Sverige år 1772, tog enhetskommendören Jakob M. Sprengtporten en styrka på tusen man och seglade till Stockholm med Finland för att stödja konungen. Med dålig vind anlände styrka två veckor efter att kuppen var lyckad och över. Kungen var dock inget mindre tacksam när han valde hundra man utav enheten till konungens personliga livgarde som fick bostad i Stockholm. Sprengtporten blev då också befordrad till kommendör över både Fot- och Kavallerigardet. Reformerat kallades den nya enheten för de Lätta dragonerna av livgardet. Historian berättar om hur de tidigare livvaktsregementena fann det svårt att se dragonerna som sina jämlikar, vilket kunde ibland sluta med bråk mellan officerare och till slag mellan de värvade.

År 1777 sattes de båda delarna av regementet - från Finland och Sverige - in i Stockholm, och räknades ihop till 200 man.

Senare, år 1793, ändrades namnet till Livhusarregementet. I slutet på dåtidens 90-tal reducerade man mängden skvadroner till två och bytte igen namn till det Lätta livdragonregementet.


Napoleonkrigen:
Cirka nittio man från regementet var närvarande i kampanjen i och omkring Vorpommern mot Frankrike, mellan åren 1805 och 1807. Kampanjen var ett misslyckande, och trupperna var tvungna till att dra sig tillbaka för det överväldigande antalet fransmän. Dåtidens kommendör, Löwenhjelm, och fyra värvade fick dock medaljer för tapperhet och mod efter att de stoppat marschen över floden Elbe. Under kampanjen, år 1806, ändrade man om namnet återigen till "Konungens lifgarde till häst".

Regementet kom att se stridigheter i det Finska kriget, 1808-09. En skvadron tog bland annat del i landningsoperationen vid Åbo, vilket slutade med hård strid i fjorton timmar, samt reträtt. Den totala svenska styrkan bestod utav 3.000 man, mestadels milis. Kommendören von Vegesack skriver om Livgardet att "de stred som gardister skall strida; de har med det största manliga mod uthärdat återkommande attacker från fienden och ej tagit steget bakåt". Många utav trupperna nämndes för deras goda handlingar under denna strid, likt soldat nr. 4 Lind, som hade skjutit nio ryssar, samt friat han själv och fem mannar från milisen från fångenskap. De dåligt tränade och rustade milissoldaterna sågs som värdelösa i strid, och var huvudanledningen till varför de svenska trupperna drog sig ur och tillbaka mot skeppen. Märkt vid denna händelse, så var de flesta striderna i Finland simpla skärmytslingar och involverade inte stora mängder soldater likt ute på kontinenten. Många kavallerister kämpade också då till fots i det varierande landskapet i Sverige-Finland, eftersom det inte sågs som idealet för kavalleristrid. Under landningsoperationer var det mycket svårare och opraktiskt att transportera och landsätta hästar.

250px-Fi_krig_map1.jpg
Senare under sommaren, 1808, försökte man sig på en ny landningsoperation för att skära av ryska medeltransporter från deras bas i södra Finland. Tre reducerade infanteriregementen, ett batteri kanoner och två skvadroner från Livgardet till Häst deltog. Landningsstyrkan var i direkt strid mot ryssarna, men kunde ge stöd till en annan svensk brigad vid Lappfjärd, ledd av general von Döbeln. Efter en lyckad skärmytsling kunde Livgardet till häst jaga flyende ryssar. Von Vegesack gick med i huvudarmén i Finland och tog del i Slaget vid Oravais, beläget nära Vasa i västra Finland, den fjortonde september 1808. Den svenska styrkan bestod utav 5-6.000 män, vilka mötte den ryska hären på 6-7.000 man - vilket gör detta till det enda stora slaget i det Finska kriget, åren 1808 och 1809. Slaget blev en seger för Ryssland.

Under vintern befann sig fyra skvadroner ur Livgardet på Åland, mellan de svenska och finska fastlandet. De stred i enkla skärmytslingar mot ryska kosacker på de frusna havets is. Under en utav dessa skärmytslingar talas det om en man vid namnet Kämpe som bröt en kosacks lans, samt skar halsen av denne kosack. De svenska försvararna vid Åland var eventuellt tvungna till att dra sig tillbaka till fastlandet i Sverige över isen.

I augusti 1809 - more to come.


source - http://www.hat.com/Othr7/Berg02P.html


Träningar:
Tisdag och Söndag:
19:00

Specifika Händelser:
Linjeslag, fredagar ~20:00

Ta värvning:​
Om du vill gå med i regementet, kopiera detta [v] och svara på tråden, eller lägg till någon utav officerarna.
Namn i spel:
Steam länk:
Ålder:
Tidigare erfarenheter:


cizgii.png
Regler:​

1.Var inte taskigt mot medlemmar i gruppen, och utanför.
2.Ta inte hämnd mot folk som försöker mörda dig i spelet, kalla på administratör.
3.Var aktiv i TeamSpeak, och skriv lite på forumet ibland!
4.Tolvårsgräns! Förlåt oss, men inga personer under tolv år.
5.Namnregel, vilket kräver att man kan komma på ett för- och efternamn.

Graderingssystem:​
Officerare:
Överste
Major
Ryttmästare/Kapten
Löjtnant
Kornett

Underofficerare:
Fältväbel
Adjutant
Furir
Sergeant

Underbefäl:
Korpral
Vicekorpral
Livdragon

Meniga:
Dragon
Rekryt

Medlemmar:​
Officerare: [02]
Kapten Axel von Fersen
Löjtnant Samuel Lind

Underofficerare: [02]
Sergeant Kevin Andrezj Thein
Sergeant Erik Blomqvist

Underbefäl: [02]
Livdragon FURRNOX---
Livdragon Andrew Hoffelman

Värvade: [20]
Dragon Sven von Höpken
Dragon Tobias Karlsson
Dragon Viktor Larsson
Dragon Dennis Björk
Dragon Jonas Franzén
Dragon Olof Tyrbjörn
Dragon Lars Lundqvist
Dragon Gustaf Stridh
Dragon Daniel Sjöström
Dragon Hedvig Pettsson
Dragon Filip Eriksson
Dragon SWEDIE---
Dragon Magnus Fredriksson
Dragon Hugo Stark
Dragon Joel Johansson

Rekryt Karl Svensson
Rekryt Linus Eriksson
Rekryt Magnus Sverker
Rekryt Oskar Berg
Rekryt Lars Gathenhielm

 
Back
Top Bottom