Need More Info Katıldığın orduda yemin problemi

Users who are viewing this thread

cahit

Recruit
Düşman derebeyi ile takas yolu ile savaşmaktan kaçınırsanız 10 gün saldırmama yemini ediyor ancak kurulu bir orduya katılırsanız savaşa katılamıyorsunuz savaş ve askerleri yola seçenekleri çıkıyor ancak yeminden ötürü seçemiyorsunuz. gözden kaçan ufak detay güzel oyun içinde teşekkürler ^^
 
Top Bottom