Forum Spel CIV III: Westeros

Currently viewing this thread:

Hietala

Grandmaster Knight
CIV III: Westeros
Westeros is altijd al een broeiplek geweest voor oorlog. De ene koning na de andere staat op, en valt weer om door de volgende usurpator vertrappelt te worden. Maar daar kwam allemaal verandering in toen rampspoed het land van Westeros trof. Bijna leek het alsof de mensheid voorgoed weggevaagd zou worden. Een kleine groep mensen overleefde het, en jij staat aan het hoofd van één van die groepen. En met die groep ben je van plan een machtig rijk uit te bouwen. Zul je een gehaaide handelsrijk leiden en het geld laten rollen? Zul je via diplomatie jezelf een weg naar de top intrigeren? Of zul je je rijk met het zwaard uitsnijden in een golf van vuur en bloed?
Wie zal er heersen over Westeros?
Om te beginnen...


Ieder speler kiest ten eerste een plek op de kaart om zich te vestigen en hun eerste stad stichten.
Kies je plaats met zorg uit, als je van plan bent een agrarisch rijk op te bouwen kun je maar beter niet in de woestijn beginnen.

Iedere stad begint met 100 inwoners. Je bevolking is volledig werkloos afgezien van de 10 die je nederige stadje – wat binnenkort een machtige sterkte wordt – te bewaken.

Wees ervan bewust dat niet alle plannen ten uitvoer komen. Het geluk mag eens tegenzitten. De bodem zit vol met onontgonnen rijkdommen die je zeker en vast hard nodig zult hebben.KAART: Hierop duid je aan waar je eerste stad komt. (op beide kaarten) Verzin een naam, verhaaltje, etc... voor je stad


28u2r86.jpg
w7lu03.png
2yts9vr.png

Veel van deze grondstoffen gaan jullie alleen tegenkomen als jullie verkennen. Ik heb nog een geheime kaart waar alle bonussen en grondstoffen op aangeduid zijn.


Tip van god: Je mag één van de volgende vragen stellen:
                  “In welke richting moet ik zoeken om metaal x te vinden?”
                  “Wat doet speler X op dit moment?”
                  “Hoeveel vakjes is metaal X van mijn hoofdstad verwijderd?”
                  “Welke grondstoffen zitten er onder deze 3 tegels?” (zelf aanduiden)

                  OF je kunt om een random event vragen, in dat geval gebeurt er iets goed in jouw
                  land

 

Hietala

Grandmaster Knight
Speluitleg


---
Bevolking

Uw bevolking is het bruto aantal mensen dat in uw stad woont. De bevolking is in drie groepen ingedeeld naar gelang de functie van die groep.                                                                     

-Werkende Bevolking (WB)
De Werkende bevolking is de bevolking die er iedere beurt voor zorgt dat je boerderijen, je mijnen, etc.. blijven draaien. Ze zitten vast aan hun job, en kunnen pas ontheven worden van hun plicht als hun job verdwijnt. Ze zijn passief, dus hoef je bij elke beurt niet opnieuw Werkkrachten toe te wijzen aan je boerderijen/mijnen etc…

-Soldaten
Uw leger bestaat uit 1/10 van uw bruto bevolking. Om deze te berekenen kun je deze formule gebruiken: Bruto Bevolking x 0.1 = Aantal soldaten.

                                                                                                                                                                                             
-Werkkrachten (WK)
Uw werkkrachten zijn uw actieve bevolking. Deze kun je inzetten om bijvoorbeeld dingen te bouwen, spionageopdrachten uit te voeren, etc…
Je kunt je aantal Werkkrachten berekenen met de volgende formule:

Bruto Bevolking – (Bruto Bevolking x 0.1) – Werkende Bevolking + Bonus werkkrachten= Totaal aantal WerkKrachten


Constructies

Met uw Werkkrachten kun je bepaalde Eenheden/Gebouwen maken die kunnen bijdragen tot uw stad. De meeste Eenheden/Gebouwen nemen 1 beurt in beslag, maar er zijn er ook die meer beurten nodig hebben. Gebouwen zoals een Boerderij of een Vissersvloot hebben een bepaalde ‘upkeep’ van een hoeveelheid WB nodig om elke beurt te kunnen functioneren.Eenheden/Gebouwen lijst

Boerderij                        1 Beurt                                  20WK
Vissersvloot                    1 Beurt                                  20WK
Handelsvloot                  1 Beurt                                  20WK
Mijn                                2 Beurten                              40WK
Haven                            1 Beurt                                  40WK
Draineren                        2 Beurten                              30WK/Beurt 
Irrigeren                          2 Beurten                              30WK/Beurt
Hout Hakken                    1 Beurt                                  20WK
Transportvloot                  1 Beurt                                  20WK     
Graanschuur                    1 Beurt                                  20WK
Weg                                1 Beurt/Tegel                          10WK
Universiteit                      2 Beurten                                25WK (vereist: steengroeve)
Muur                              2 Beurten                                40WK (vereist: steengroeve)
Sept                              1 Beurt                                    25WK (vereist: steengroeve)
Grote Sept                      2 Beurten                              40WK (vereist: steengroeve)
Tempel van R'hllor          1 Beurt                                  30WK (vereist: steengroeve, minstens één woud gekapt)
Fort                                1 Beurt                                  30WK (vereist: steengroeve)
Godenwoud                    1 Beurt                                  20WK                                                                               
Oorlogsvloot                    1 Beurt                                  30WK
Steengroeve                    1Beurt                                  30WK


Expansie

Een rijk met veel aanzien heeft veel macht, en hoe meer grond, hoe meer macht. Om een tegel over te nemen, kun je daarvoor je beschikbare WK gebruiken. Maar daarmee heb je het gebied natuurlijk nog niet verkend. Als je een gebied verkent, heb je kans dat je op iets bijzonders stuit, zoals een waardevol mineraal., of op iets slechts stuit, iets dat jou en jouw volk problemen kan brengen.
Er zijn ook enkele eilanden die inpalmbaar zijn. Deze kun je bereiken door er met een transportvloot heen te gaan. Als het eiland binnen 2 zeetegels van jouw haven is, kun je het in één beurt innemen. Als het verder is dan 2 zeetegels, moet je dezelfde beurt alsnog WK opgeven om het vakje over te nemen. Die WK zal gedurende de reis niet gebruikt kunnen worden.


Overname                          1 Beurt                                10WK
Verkenning                        1 Beurt                                10WK   
         

Handel

Handel bevordert de relaties tussen de verschillende rijkjes. Het is mogelijk met een ander rijk handel te drijven, indien men verbonden is met een zee-of landroute. Voor een zeeroute heb je een haven en een handelsvloot nodig en moet die maximaal twee zeetegels verwijderd zijn van de andere haven. Als je een landroute wilt opzetten, moet je een weg bouwen tussen jouw stad en die van de andere speler. Het is mogelijk om een weg te bouwen over niet-ingepalmde gebieden, maar je mag geen weg bouwen over een andere speler zijn/haar tegel zonder diens toestemming.

Als je zowel een landroute als een zeeroute met een speler hebt, krijg je van allebeide routes WK.
Als je je midden op een handelsroute tussen twee spelers ligt, kun je van hen allebei tol eisen. Zeeroutes kun je geen tol heffen.Landroute                    Levert 10WK/beurt op
Zeeroute                      Levert 10WK/beurt op 
Beide routes                Levert 20WK/beurt op
Tol eisen                      Levert 5WK/speler/beurt op


Voedselvoorziening

Dit is misschien wel één van de belangrijkste onderdelen voor je stad. Om je bevolking te voeden, moet je voor voedsel zorgen. Is er een voedseltekort, dan sterft er populatie af. Heb je daarentegen een voedseloverschot, dan groeit er populatie bij. Om voor voedsel te zorgen kun je je bevolking laten jagen, laten vissen of graan telen. De productie is vaak afhankelijk van het soort bodem dat je gebruikt of bepaalde boosts etc…


-Jacht
10WK onderhoudskosten

Levert op:                1,5 VW – Woud/Gebergte
                                1 VW – Grasland/(Zeer)Vruchtbare grond/Moeras/Rotsbodem
                                0.5VW – Woestijn-Visvangst
20WK Onderhoudskosten

Levert op:                2VW – Zee
-Landbouw
20WK Onderhoudskosten

Levert op:                  1,5VW – Grasland
                                  2VW – Grasland + Graanschuur
                                  2,5VW – Grasland + Rivier
                                  3VW Grasland + Graanschuur + Rivier
           

                                  2,5VW – Vruchtbaar
                                  3VW – Vruchtbaar + Graanschuur
                                  3,5VW – Vruchtbaar + Rivier
                                  4VW – Vruchtbaar + Graanschuur + Rivier


                                  3,5VW – Zeer vruchtbaar
                                  4VW – Zeer vruchtbaar + Graanschuur
                                  4,5VW - Zeer vruchtbaar + Rivier
                                  5VW – Zeer vruchtbaar + Graanschuur + Rivier-Totale VW
Alle VW opgeteld x 0.3 = Totale VoedingsWaarde


-Minimale VoedingsWaarde
Bruto Bevolking x 0.02 = MVW


-Drainage
Als je een moerastegel ingepalmd hebt, kun je ervoor kiezen die te draineren. Als je een moerastegel gedraineerd hebt, beschik je over een tegel Zeer Vruchtbare grond


-Irrigeren
Als je een woestijntegel hebt, kun je die irrigeren. Irrigeren is duur, maar verandert het woestijntegeltje in een graslandtegel. Je kan ook graslandtegels of Vruchtbare tegels irrigeren waardoor ze één niveau opgewaardeerd worden. Je kan een tegel slechts éénmalig irrigeren.


-Hout hakken
Als je een woud omkapt, krijg je de volgende beurt 10WK extra. Bovendien wordt de nieuwe grond een tegel grasland.


Mijnbouw

Als je een tegel verkent, en op een metaal stuit, kun je dat metaal ontginnen. Hiervoor moet je een mijn bouwen. Metalen geven verschillende bonussen, bv. Ijzer verhoogt de waarde van je leger, etc… Eenmaal je een mijn gebouwd hebt, krijg je één eenheid van die metaalsoort per beurt.
Als je een handelsroute met een andere stad hebt, kun je die dan verhandelen tegen WK (prijs zelf overeen te komen) Als je je leger met metaal wilt bevoorraden, kost dat je één eenheid van een specifiek metaal per beurt. Eens je de bevoorrading hebt ingezet, kan je deze niet stoppen, tenzij je metaalvoorraad uitgeput is. Mijnen in oorlogstijd produceren 1 erts per drie beurten.

20WK Onderhoudskosten


-Tin
Dit is het zwakste en meest voorkomende metaal
Geeft een minimale boost aan je legerwaarde

LW x 1,1


-Koper
Zeldzamer dan Tin, maar sterker.

LW x 1,2


-Brons
Indien je beschikt over zowel een Tinmijn als een Kopermijn, kun je brons maken. Dit geeft een goede boost aan jouw legerwaarde

LW x 1,5


-Ijzer
Het zeldzaamste metaal, maar geeft de sterkste boost.

LW x 2


-Goud
Geeft geen bonus aan je legerwaarde, maar kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden-Steengroeves
Dit is een ander aspect van de mijnbouw. Als je een rotsbodemtegel bezit, kun je hierop een steengroeve bouwen. Steengroeves zijn noodzakelijk om forten, muren, etc.. te bouwen.

Kosten:
Steengroeve                                  1Beurt                          30WK   
 

Bijzondere Gebouwen

Er zijn twee bijzondere gebouwen. Ze leveren allebei verschillende bonussen op

-Universiteit
In de universiteit worden nieuwe maesters geschoold. Belangrijker is het een plaats waar nieuwe technologieën/ontwikkeld kunnen worden. De universiteit levert ook een bijdrage van 10WK/beurt

Bijdrage 10WK/beurt
Mogelijkheid nieuwe gebouwen te ontwikkelen
vereiste gebouwen: Steengroeve


-Tempel
Er zijn in Westeros drie belangrijke godsdiensten die elk hun eigen tempels hebben. Elk soort tempel geeft haar eigen bonussen.

--Sept
In de Sept worden de Zeven aanbeden. Dit zijn zeven goden met hun eigen aspecten, oftewel zeven aspecten van één dezelfde god, naargelang uw interpretatie. De Sept geeft een bonus van 5WK per beurt. De Sept kan ook omgebouwd worden tot een Grote Sept. Deze geeft een bonus van 10WK per beurt. De voorwaarden om een Sept te bouwen zijn dat je over een steengroeve moet bezitten EN de Sept mag slechts alleen in een tegel gebouwd worden waar zich een stad bevindt.

Bijdrage 5WK/Beurt
Grote Sept Bijdrage 10WK/Beurt
vereiste gebouwen: steengroeve


--Godenwoud
In een Godenwoud worden de Oude Goden van de Eerste Mensen aanbid. In een Godenwoud kan men tegenover een Hartboom bidden tegenover de vele naamloze goden die deze religie rijk is. Een Godenwoud kun je slechts bouwen op een woudtegel die je toebehoort. Als je eenmaal een Godenwoud hebt, krijg je een permanente aanvalsbonus van 1,2xLW

Bijdrage 1,2xLW permanente aanvalsbonus (alleen als jij de aanvaller bent.)


--Tempel van R'hllor
Het geloof in R'hllor is de jongste in Westeros. Deze godsdienst kent twee goden, R'hllor, de vuurgod en De Ander, zijn vijand. De volgelingen van R'hllor geloven ook in de wederopstanding van Azor Ahai, een legendarische Held die met zijn zwaard Lichtbrenger de demonische Anderen bestreed. Een Tempel van R'hllor kan slechts gebouwd worden als je minstens één woudtegel gekapt hebt. Deze tempel kan ook slechts in een tegel waar een stad zich bevindt, gebouwd worden. Een steengroeve is ook een vereiste. De Tempel van R'hllor geeft een Aanvals OF Verdedigingsbonus van 1,2LW. Vooraleer je de aanvalsbonus krijgt, echter, moet je 20 van je bevolking opofferen. Je bonus geldt dan voor 5 beurten.

Bijdrage 1,1xLW Aanvals/Verdedigingsbonus INDIEN 20 bevolking opgeofferd wordt.


--Vernietiging
Als je tegel wordt overgenomen door een leger van een rijk dat een ander geloof aanbidt, wordt je tempel op dat vakje meteen verwoest.


-Weg
Wegen zorgen ervoor dat de rijkjes met elkaar verbonden worden zodat handel, communicatie en verplaatsing vlugger gebeurt. Als er een weg ligt tussen twee rijkjes, kunnen deze twee rijkjes handel drijven met elkaar. Als een leger over een weg marcheert, zijn ze in staat meerdere mijlen per dag af te leggen en zo een grotere afstand kunnen overbruggen.

Wegsegmentjes worden per tegel gebouwd (je mag natuurlijk verschillende tegels tegelijk per beurt bouwen) en is het ENIGE gebouw dat op ongeclaimde grond gebouwd mag worden. Indien je een weg over een andere speler zijn/haar tegel wil bouwen, moet je aan die speler eerst toestemming vragen.

Als je een rivier wil oversteken, kan je daar een weg(brug) over bouwen. Dit is de enige manier om de rivier rechtstreeks over te steken, tenzij je helemaal rond wil gaan.

Weg                        1 Beurt (per wegsegment)                10WK (wegsegment)


De Nachtwacht

De nachtwacht zijn de gezworen broeders die het land beschermen tegen de gevaren ten noorden van de Muur. De muur is een enorm hoog bouwwerk in het noorden, die het land als een lijn doorstreept. Het bouwsel is vervaardigt uit ijs en grind, en aan de muur liggen verschillende forten ten dienste van de Nachtwacht. Soms kan de nachtwacht de verschillende rijken om hulp vragen in de vorm van WK.


Diplomatie

Door middel van diplomatie (PMs) kun je met elkaar onderhandelen. Er zijn drie statussen die de relaties tussen de rijken weergeven: Neutraal, Geallieerd en In oorlog.

-Neutraal
Dit is de basisstatus van waaruit iedereen begint. In neutrale stand kunnen twee rijkjes handel met elkaar drijven. Om vanuit de status ‘In Oorlog’ naar ‘Neutraal’ te gaan, moeten beide partijen akkoord gaan


-Geallieerd
Dit is de vriendschappelijke status. In deze status kunnen twee rijkjes handel drijven met elkaar, en kunnen ze hun legers over elkaars tegels laten marcheren. Als iemand één van de bondgenoten de oorlog verklaard, is heel het bondgenootschap in oorlog met die speler. Om van ‘Neutraal’ naar ‘Geallieerd’ te gaan, moeten beide partijen akkoord gaan.


-In oorlog
Dit is de vijandelijke status. Rijkjes die met elkaar in oorlog verkeren kunnen geen handel drijven met elkaar. Als een speler de oorlog verklaard aan de andere, zijn de twee spelers in oorlog.


Diplomatie wordt gevoerd via onderlinge PMs. Als het resulteert in een Vredesverdrag, een Alliantie of een Oorlogsverklaring, moet dat aan de spelmeesteres (MorningRain) worden gemeld. Een bondgenootschap dat niet openbaar gemaakt wordt telt als neutraal.


OORLOG

Oorlog gaat gepaard met agressieve handelingen en ‘passieve’ handelingen. Agressieve handelingen zijn direct terwijl Passieve handelingen subtiel zijn.

-Passieve handelingen
Passieve handelingen worden niet door legers, maar door louche personen uitgevoerd. Spionage, sabotage zijn dingen waarvoor een heerser zich niet terugtrekt.

Spionage                                1 Beurt                            20WK (alleen 1 persoon)
                                                                                    25WK Indien anoniem

Sabotage                                1 Beurt                            35WK (alleen 1 gebouw van 1 persoon)
                                                                                    40WK Indien anoniem         

Als je 5WK (voor beide) toevoegt krijg je anonimiteit, dit wilt zeggen dat niemand erachter komt wie de handeling bevolen heeft. Als je de gewone prijs betaalt, wordt het openbaar gemaakt

-Agressieve handelingen
Als je passieve handelingen kunt vergelijken met een mes, kun je agressieve handelingen vergelijken met een strijdhamer. Dit gaat om kracht en prestige, niet om woordjes te fluisteren en doen alsof je neus bloedt.


--Zee
Als je een haven hebt, of een stad die aan zee gelegen is, kun je daar een oorlogsvloot bouwen. Een oorlogsvloot kan verschillende handelingen doen, zoals een zeehandelsroute of een haven blokkeren, transportvloten beschermen, of kusten overvallen. Als ze een kusttegel overvallen, hebben ze twee mogelijkheden: Roven of Brandstichten.

Als ze Brand stichten kunnen ze een gebouw naar believen verwoesten, als ze roven, kunnen ze 15WK stelen van de vijand.

Een oorlogsvloot kan geen leger transporteren, daarvoor dient een transportvloot.


20WK onderhoudskosten
Je wint 15WK bij een roof


Een oorlogsvloot kan 2 zeetegels per beurt zeilen
--Land

---Huurlingen:
Dit zijn de mannen die de vuile opdrachtjes kunnen vervullen. Als je een bende huurlingen aanschaft en hen op een vijandelijke tegel laat lopen, kunnen ze drie handelingen uitvoeren:
Bezet houden, plunderen of brandstichten.

Als ze het tegeltje bezet houden, blijft het tegeltje van de vijand, maar kan hij alle faciliteiten op dat tegeltje niet meer gebruiken, die worden dan uitgeschakeld zolang jouw huurlingen het bezet houden.

Roven en Brandstichten: zie: Oorlogsvloot.

Huurlingen kunnen ook bij het gewone leger toegevoegd worden, zij geven dan 15 extra troepen aan jouw leger, zonder bonussen. Als huurlingen alleen zijn, en een gewoon leger tegenkomen, vluchten ze en verdwijnen ze. Huurlingen kunnen ook forten zonder garnizoen aanvallen, maar moeten dan een beurt extra wachten


3 eenheden goud aanschaffingswaarde
15WK bij een roof


Huurlingen marcheren twee tegels per beurt, drie indien er een weg is.
---Leger
Een leger samenroepen kost 25WK. Hiermee wordt 10% van je bevolking in één (of meer) legers gevormd.

De grootte van je leger hangt niet enkel van je bevolking af. Er zijn andere factoren, zoals terrein, verdediging, aanwezigheid van metalen etc.. Eenmaal je je leger samengeroepen hebt, blijft je legersterkte constant ongeacht je bevolking stijgt of daalt. De enige manier om troepen te verliezen is door de Strijd, door Attritie en door de uitwerking van uw metalen. De enige manier om je leger bij te vullen, is door middel van huurlingen.


----Garnizoenen
Als een leger in een stad of fort verblijft, is het een garnizoen.

Een stad zonder muur geeft 1.1xLW aan het garnizoen
Een ommuurde stad geeft 1,2xLW aan het garnizoen
Een gewoon fort geeft 1,1xLW aan het garnizoen
Een rivier naast het fort/stad geeft 1,2xLW aan het garnizoen
Een fort op een rotsbodem geeft 1,1xLW aan het garnizoen


Met andere woorden, als je een garnizoen in een fort hebt, kun je de legerwaarde met 1,1 vergroten. Als die dan nog is op een rotsbodem staat, kun je dat vorig totaal nog eens vermeerderen met 1,1.----Metalen
Als je metalen in voorraad hebt, en ze nuttigt, krijg je ook een bonus. Als je een metaalvoorraad bezit en deze in gebruik stelt, gaat het gebruik van de metalen door tot ofwel het leger waarop het toegepast wordt, ontbonden of vernietigd is. Of wanneer de metaalvoorraad uitgeput is. In oorlogstijd produceren mijnen slechts 1E metaal per 3 beurten ipv. 1E metaal/beurt.

Tin geeft een bonus van LW x 1,1
Koper geeft een bonus van LW x 1,2
Brons geeft een bonus van LW x 1,5
Ijzer geeft een bonus van LW x 2


----Terrein
Verschillende soorten terrein kunnen een leger in het voordeel brengen.

Woestijn geeft een bonus van LW x 1,1 voor de eigenaar
Rotsbodem geeft een bonus van LW x 1,1 voor de verdediger
Berggebied geeft een bonus van LW x 1,1 voor de verdediger


----Verplaatsing
Een leger verplaatst zich met 2 tegels/beurt, 3 indien er een weg is. Een leger kan zich moeiteloos door Geallieerd gebied verplaatsen. Als een leger door omstandigheden over tegels moet gaan die tot een Neutrale speler toebehoren, moet je die speler eerst toestemming vragen. Trek je door dat tegeltje zonder toestemming, dan verlies je een deel van je leger per beurt dat je op die speler zijn/haar gebied staat. De formule daarvoor is de volgende: TLW – (TLW x 0,05) = Schade


----Handelingen


-----Brandstichten
Zie: eerder, maar als deze handeling op een stad uitgevoerd wordt, worden alle gebouwen gesloopt.


-----Plunderen
Zie: eerder


-----Bezet houden
Zie: eerder


-----Annexeren
Als je een tegel annexeert, kost je dat 20WK en is de tegel met al haar gebouwen van jou


-----Belegeren
Als je een fort of een stad wilt innemen, moet je dat eerst belegeren. Een fort en een stad zonder muur vereisen één beurt belegering. Een ommuurde stad heeft twee beurten belegering nodig voor het kan aangevallen worden. Als de aanval lukt, kan je met de tegel/stad doen wat je wilt. Je aantal slachtoffers wordt met 1/4de verminderd.
Je kan overnemen, brandstichten (in dit geval zullen alle gebouwen vernield worden), plunderen, of bezet houden.
Als je een stad net overgenomen hebt, kan je uit die stad voor één beurt geen leger vormen. Ook bestaat er een kans dat de stad rebelleert of zelfs terug overloopt naar de vijand.
Als de aanval faalt, moet je je leger tot aan de grens van die speler zijn/haar rijk terugtrekken en verlies je de helft van je overgebleven leger.


-----Leger aanvallen
Als je op weg een leger van de vijand tegenkomt, heb je de mogelijkheid dat leger aan te vallen en te vernietigen. Als je de strijd wint, worden je verliezen met 1/4de verminderd. Als je een nederlaag lijdt, verlies je de helft van je overgebleven troepen en trekt je leger zich terug.Elke soldaat die sterft zorgt voor een bevolkingsverlies van -3. Als er dus 1 soldaat sterft verliest jouw stad 3 bevolking.

DE GEVECHTEN WORDEN BEREKEND MET DOBBELSTENEN: GROTERE LEGERS HEBBEN EEN GROTERE KANS OM TE WINNEN.


-----Leger samenroepen
Je leger samenroepen kost 25WK de onderhoudskosten zijn verschillend: Indien je In Oorlog bent met een andere speler, kost je onderhoud slechts 20WK, terwijl het 30WK kost wanneer je in vrede bent.


-----Laatste conscriptie
Als je aan de verliezende kant bent, kun je een 'laatste conscriptie' doorvoeren. Daarmee kun je een extra aantal soldaten oproepen om een laatste stand te houden of de vijand van uw erfgebied te verdrijven. Bij deze laatste conscriptie kun je voor 10WK slechts 1 soldaat oproepen. Je kunt zoveel soldaten oproepen als je wilt, afhangende van uw aantal WK natuurlijk. Laatste conscriptie kan slechts éénmalig per oorlog opgeroepen worden, en kan slechts door de 'winnende' partij opgeroepen worden eenmaal de 'verliezende' partij de conscriptie doorgevoerd heeft.


Nieuwe stad oprichten
Kost 100WK en 100Bevolking om op te richten. Een nieuwe stad moet minstens vier tegels verwijderd zijn van een andere stad. Een nieuwe stad is één beurt immuun voor voedseltekorten.
 

Hietala

Grandmaster Knight
Beurt 0:

zraqx.png
2s14oc4.jpg
White Harbour - Icock : 100
Irronneck - Wolfang : 100
Fordon - Rams : 100
Acros - TheAvenger : 100
Plainhouse - Jezze : 100


Beurt 1: Een nederig begin

2dvkehg.png
i2inbp.jpg
White Harbour - Icock : 92
Irronneck - Wolfang : 128
Fordon - Rams : 146
Acros - TheAvenger : 122
Plainhouse - Jezze : 116


Beurt 2: Overvloed

2znn0c3.png
141tlc9.png
Bevolkingscijfers
White Harbour - Icock : 128
Irronneck - Wolfang : 254
Fordon - Rams : 230
Acros - TheAvenger : 164
Plainhouse - Jezze : 140


Beurt 3: Groei brengt kracht

fu10es.png
dxnz95.png
White Harbour - Icock : 152
Irronneck - Wolfang : 380
Fordon - Rams : 320
Acros - TheAvenger : 224
Plainhouse - Jezze : 176


Beurt 4: Grenzen verleggen
1z4iquu.png
2hfj5fa.png
White Harbour - Icock : 211
Irronneck - Wolfang : 502
Fordon - Rams : 483
Acros - TheAvenger : 323
Plainhouse - Jezze : 211


Beurt 5: Ijzersterk
30wkthf.png
eal0f5.png
White Harbour - Icock : 252
Irronneck - Wolfang : 520
Fordon - Rams : 630
Acros - TheAvenger : 358
Plainhouse - Jezze : 276


Beurt 6: Hoe sterker, hoe beter
2j44upc.png
10wlj84.png
White Harbour - Icock : 294
Irronneck - Wolfang : 716
Fordon - Rams : 696
Acros - TheAvenger : 413
Plainhouse - Jezze : 349


Beurt 7: Imperialisme
swxocm.png
21mci1w.png
White Harbour - Icock : 364
Irronneck - Wolfang : 827
Fordon - Rams : 709
Acros - TheAvenger : 484
Plainhouse - Jezze : 429


Beurt 8: Rebels gespuis...
2w6vv9w.png
10wqwdc.png
White Harbour - Icock : 369
Irronneck - Wolfang : 790
Fordon - Rams : 753
Acros - TheAvenger : 600
Plainhouse - Jezze : 493


Beurt 9: Pater noster...
25t98as.png
2vs0vf8.png
White Harbour - Icock : 439
Irronneck - Wolfang : 1160
Fordon - Rams : 960
Acros - TheAvenger : 654
Plainhouse - Jezze : 554
 

Jome

HM, ziet er goed uit. Ik denk dat ik me morgen of vanavond aanmeld indien ik niet al te laat terug ben van Shi Pal Khi.
 

Chechen!

fordon-1.jpg

Fordon

Hoofdstad ;Fordon.

Wolf van het zuiden
imagesDe rest komt later wel, denk ik.
 

Wolfang

Baron
DE MIDDTLANDEN

Leeuw van de Middtlanden.
brabant2.jpgHoofdstad: Ironneck.
Een Middtlander.
uhtred.jpg


Laatste stad in het vruchtbare zuiden voor de eindeloze leegte en kou van het noorden. Deze stad werd gesticht na de destructie van verschillende steden rondom. Er wordt gezegd dat er eeuwen geleden een gigantische veldslag hier plaatsvond, dat zijn maar verhalen.

Middtlanders zijn lang, blond, blank, hebben grijze of licht blauwe ogen.

Middtlanders zijn een eervolle volk, het beste van het kille noorden en het warme zuidelijke landen zeggen ze zelf.


Starplaats.jpg
 

Wolfang

Baron
Ik herken het naam Fordon, is het mogelijk dat je deze al gebruikt hebt? (indien wel zou ge kunnen veranderen indien je akkoord zijt? :smile: clean-slate en all :p )

Zeer goeie inleiding MR, heel overzichtelijk en beter geschreven als mijn nederlands met gebrekken :grin:

Indien ik mag, zou ik je graag advies geven op een paar punten want ik zie dat je V1 aan't gebruiken zijt van civ rules :smile:
 

Hietala

Grandmaster Knight
Wolfang said:
Ik herken het naam Fordon, is het mogelijk dat je deze al gebruikt hebt? (indien wel zou ge kunnen veranderen indien je akkoord zijt? :smile: clean-slate en all :p )

Zeer goeie inleiding MR, heel overzichtelijk en beter geschreven als mijn nederlands met gebrekken :grin:

Indien ik mag, zou ik je graag advies geven op een paar punten want ik zie dat je V1 aan't gebruiken zijt van civ rules :smile:
Bedankt, ik had gewoon jouw versie van de speluitleg genomen en het wat meer op mijn manier gevat. Advies zou heel welkom zijn, ik heb de meeste regels wel door, maar het is de eerste keer dat ik zo'n spel leid.  :lol:
 

Jome

Ik zou graag het grote moeras claimen in het noorden simpelweg omdat moerassen epic zijn om te roleplayen.
Oh en PS: zitten er nog speciale dingen aan moerassen e.d vast?
 

Wolfang

Baron
Moerassen kunde 2 beurten niks farmen= Dood...

Dus advies:
Defense bonus van muren was te hoog in mijn spel
Dit kunde tegenwerken door bvb
Earth wall= 1.05
Pallisade=1.1
Stone Wall= 1.15 (of 1.2)

Waarbij elk 2 beurten neemt en da ge vr pallisade een houthakkerij nodig hebt, en vr stone wall een quarry of twee (geef tnut aan u wouden/steengebieden)


Havens zouden ook generfd moeten worden, oftewel meer kosten, oftewel midner trade opbrengen, ofwel dat weg-trade veel meer opbrengt (deze kost immers veel meer om aan te leggen)


Het nut van 'raiders' zag ik ook nietmeer in. en nog veel dingen dak vergeten zal zijn.

Ah en paardenfokkerijen vond ik ook leuk ..

En we moeten zeker nog wegen bouwen over rivier eer we daar mogen overnemen?
 

Chechen!

Shhhh, Wolf.

iCock said:
Ik zou graag het grote moeras claimen in het noorden simpelweg omdat moerassen epic zijn om te roleplayen.
Oh en PS: zitten er nog speciale dingen aan moerassen e.d vast?
Goed idee, Jome. Moet je doen!
 

Wolfang

Baron
Rams said:
Shhhh, Wolf.

iCock said:
Ik zou graag het grote moeras claimen in het noorden simpelweg omdat moerassen epic zijn om te roleplayen.
Oh en PS: zitten er nog speciale dingen aan moerassen e.d vast?
Goed idee, Jome. Moet je doen!
Nu gaat hij daar sowieso niet hé  :razz:
 

Jome

o5p6w9.png

Een lang vergeten plek, beheerst door kwade soldaten, sterke koopmannen en slimme diplomaten. Ze zijn erg slinks, en zullen toeslaan waar je het niet verwacht, ze zijn moedig en zullen toeslaan in je linies zo hard ze kunnen, ze zijn machtig en zullen met hun woorden jou weten om te halen. Maar boven alles zullen ze overheersen.

CernunnosChrisReach.jpg

Deze man is Cernunoss, de leider van White Harbour. Zijn diplomatieke skills zijn wat hem zo ver heeft gebracht en hij weet ook vrij veel van militaire kunde. Hij straalt angst uit tegen zijn vijanden en vriendelijkheid jegens zijn vrienden.

Er is verder niet veel te zeggen, ze zijn een geïsoleerd dorp.
 

Hietala

Grandmaster Knight
Alle tot nu toe ingeschreven spelers zijn aanvaard. We wachten nog op Jezze en Ger, en dan kunnen de orders ingegeven worden.

Ik had een zeemeerman verwacht, Jome  :lol:

Wolfang, is dat niet iets te uitgebreid? Dat van die havens om te handelen is beperkt omdat er maar tot 2 zeetegels maximaal mag gehandeld worden rond uw haven. Ik ga de kaart later nog verbeteren en meer zeetegels toevoegen.

Dat van die muren ga ik misschien tweaken en steengroeves zullen waarschijnlijk ook ingevoerd worden zodat rotsbodems toch een beetje nut hebben. Verscheidene gebouwen zullen steengroeves nodig hebben en forten op een rotsbodem krijgen extra verdedigingsbonus.


Noot: de Ijzereilanden (je weet wel welke) behoren tot één groep. Als je er één inneemt neem je ze allevier in.
 
Top Bottom