[Ders]OSP Türkçe Çevirileri [Yetenekler]

Users who are viewing this thread

Asker oranı barını ortada sevenler için düzeltme yaptım kodun üzerinde oran barı üst kısımda orta bloğa taşınmıştır.

Code:
##################################################
##### troop_ratio_bar
##################################################
 ("troop_ratio_bar",prsntf_read_only,0,[
   (ti_on_presentation_load,
    [
    (assign, "$presentation_troop_ratio_bar_active", 1),
    (set_fixed_point_multiplier, 1000),
    
    (create_mesh_overlay, "$g_presentation_obj_1", "mesh_status_troop_ratio_bar"),
    (position_set_x, pos1, 375),
    (position_set_y, pos1, 700),
    (overlay_set_position, "$g_presentation_obj_1", pos1),
    
    (position_set_x, pos1, 380),
    (position_set_y, pos1, 713),
    
    (create_mesh_overlay, "$g_presentation_obj_2", "mesh_white_plane"),
    (overlay_set_color, "$g_presentation_obj_2", 0xAA1F1F),
    (overlay_set_position, "$g_presentation_obj_2", pos1),
    
    (create_mesh_overlay, "$g_presentation_obj_3", "mesh_white_plane"),
    (overlay_set_color, "$g_presentation_obj_3", 0x1F1FAA),
    (overlay_set_position, "$g_presentation_obj_3", pos1),
  
    (create_mesh_overlay, "$g_presentation_obj_4", "mesh_white_plane"),
    (overlay_set_color, "$g_presentation_obj_4", 0x1FAA1F),
    (overlay_set_position, "$g_presentation_obj_4", pos1),
    
    (create_mesh_overlay, "$g_presentation_obj_5", "mesh_status_troop_ratio_bar_button"),
    (position_set_x, pos1, 380),
    (position_set_y, pos1, 700),
    (overlay_set_position, "$g_presentation_obj_5", pos1),
    
    (create_mesh_overlay, "$g_presentation_obj_6", "mesh_status_troop_ratio_bar_button"),
    (position_set_x, pos1, 620),
    (position_set_y, pos1, 700),
    (overlay_set_position, "$g_presentation_obj_6", pos1),

    (create_mesh_overlay, "$g_presentation_obj_7", "mesh_status_troop_ratio_bar_button"),
    (create_mesh_overlay, "$g_presentation_obj_8", "mesh_status_troop_ratio_bar_button"),

    
    (presentation_set_duration, 999999),
    ]),
   (ti_on_presentation_run,
    [
    (store_trigger_param_1, ":cur_time"),
    
    (set_fixed_point_multiplier, 1000),
    (assign, ":player_count", 0),
    (assign, ":ally_count", 0),
    (assign, ":enemy_count", 0),
    (assign, ":total_count", 0),
    
    (try_for_agents, ":cur_agent"),
     (agent_is_human, ":cur_agent"),
     (agent_is_alive, ":cur_agent"),
     (agent_get_party_id, ":agent_party", ":cur_agent"),
     (try_begin),
      (eq, ":agent_party", "p_main_party"),
      (val_add, ":player_count", 1),
     (else_try),
      (agent_is_ally, ":cur_agent"),
      (val_add, ":ally_count", 1),
     (else_try),
      (val_add, ":enemy_count", 1),
     (try_end),
    (try_end),
    (val_add, ":total_count", ":player_count"),
    (val_add, ":total_count", ":ally_count"),
    (val_add, ":total_count", ":enemy_count"),

    (position_set_x, pos1, 12000),
    (position_set_y, pos1, 300),
    (overlay_set_size, "$g_presentation_obj_2", pos1),
  
    (store_add, ":ally_percent", ":player_count", ":ally_count"),
    (val_mul, ":ally_percent", 12000),
    (val_div, ":ally_percent", ":total_count"),
    (position_set_x, pos1, ":ally_percent"),
    (position_set_y, pos1, 300),
    (overlay_set_size, "$g_presentation_obj_3", pos1),
  
    (store_mul, ":player_percent", ":player_count", 12000),
    (val_div, ":player_percent", ":total_count"),
    (position_set_x, pos1, ":player_percent"),
    (position_set_y, pos1, 300),
    (overlay_set_size, "$g_presentation_obj_4", pos1),
    
    (store_add, ":ally_percent_2", ":player_count", ":ally_count"),
    (val_mul, ":ally_percent_2", 0),
    (val_div, ":ally_percent_2", ":total_count"),
    (val_add, ":ally_percent_2", 380),
    (position_set_x, pos1, ":ally_percent_2"),
    (position_set_y, pos1, 700),
    (overlay_set_position, "$g_presentation_obj_7", pos1),
    
    (store_mul, ":player_percent_2", ":player_count", 240),
    (val_div, ":player_percent_2", ":total_count"),
    (val_add, ":player_percent_2", 380),
    (position_set_x, pos1, ":player_percent_2"),
    (position_set_y, pos1, 700),
    (overlay_set_position, "$g_presentation_obj_8", pos1),
    
    (try_begin),
     (eq, "$presentation_troop_ratio_bar_active", 1),
     (gt, ":cur_time", 200),
     (game_key_clicked, gk_view_orders),
     (assign, "$presentation_troop_ratio_bar_active", 0),
     (presentation_set_duration, 0),
     (start_presentation, "prsnt_battle"),
    (try_end),
    ]),
   
   ]),
##################################################
##### troop_ratio_bar
##################################################
 
Back
Top Bottom