Users who are viewing this thread

ulufarkas

Veteran
Tam sürüme az zaman kalıncaya kadar başarımlar ekleneceğini düşünmüyorum ama kendimce bazı başarı önerilerini buraya yazacağım. Çok oyunculu kısmında fazla vakit geçirmediğim için yalnızca tek oyunculu hakkında önerilerim var.

Savaş alanı başarımları genel olarak belirli bir sayıya ulaşmaktan oluşuyor ancak asıl eğlenceli olarak gördüğüm başarımlar sonraki başlıkların altında. Özellikle diğer başarımlar başlığı altındakiler oyunu tanıtmada ve oyunun ne kadar çok seçeneği olduğunu yeni başlayan oyunculara göstermek için birebir.

Savaş Alanı Başarımları

Savaş Alanına Hoş Geldin! (Welcome to Field!)
10 düşman öldür.

Düşman Avcısı (Enemy Hunter)
100 düşman öldür.

Kelle Avcısı (Head Hunter)
500 düşman öldür.

Kelle Koleksiyoncusu (Head Collectioner)
2000 düşman öldür.

Öldürmeden Ele Geçirin I (Capture Them Alive I)
10 düşman bayılt.

Öldürmeden Ele Geçirin II (Capture Them Alive I)
100 düşman bayılt.

Tek Elli Ustası (Master of One-Handed)
Tek elli silahlar ile 100 düşman öldür.

Çift Elli Ustası (Master of Two-Handed)
Çift elli silahlar ile 100 düşman öldür.

Atışçı (Shoter)
Menzilli silahlar ile 100 düşman öldür.

Atlı Birlik (Horsed Unit)
At üzerindeyken 100 düşman öldür.

Kanun Kaçağı Avcısı (Outlaw Hunter)
Bir haydut grubu yok et.

Yılanın Başını Ez! (Kill the Source)
Bir haydut sığınağını ortadan kaldır.

Canlı Savaş Ganimeti (Breathing War Loot)
Savaşlardan tutsak elde et.

Tutsak Avcısı I (Prisoner Hunter I)
10 tutsak ele geçir.

Tutsak Avcısı II (Prisoner Hunter II)
100 tutsak ele geçir.

Tutsak Avcısı III (Prisoner Hunter III)
1000 tutsak ele geçir.

Esir Taciri I (Slave Trader I)
10 tutsak sat.

Esir Taciri II (Slave Trader II)
100 tutsak sat.

Deneyimli Savaşçı (Experienced Warrior)
Ordunla birlikte toplamda 2500 düşman öldür veya tutsak al.

Keskin Nişancı (Sharp Shooter)
80 metre mesafeden düşmanı vur.

Kağan Muhafızı! (Khagan's Guard)
At üzerinde menzilli silahlarla 250 düşman öldür.

Başarılı Kuşatma (First Victorious Siege)
Başarıyla bir kuşatma kazan.

Savunma Zaferi (Victorious Defense)
Başarıyla bir kaleyi veya şehri savun.

Orta Çağ Kuşatması (Middle Ages Siege)
Kuşatmalar sırasında bir mancınık inşa et.

Ateşli Toplar! (Fireballs!)
Kuşatmalar sırasında bir ateşli mancınık inşa et.

Gelişmiş Orta Çağ Kuşatması (Advanced Middle Ages Siege)
Kuşatmalar sırasında bir trebuşe inşa et.

Kuşatma Kulesi (Siege Tower)
Kuşatmalar sırasında bir kuşatma merdiveni inşa et.

Kapıları Açın! (Open the Doors!)
Kuşatmalar sırasında bir koçbaşı inşa et.

Zırh Delindi!
Kuşatmalar sırasında kale duvarlarından birisini yık.

Savaşa Hoş geldin! (Welcome to Battle!)
Bir asilin seferberliğine katıl.

Devasa Ordu (Huge Army)
Toplam büyüklüğü 1000 birlikten fazla olan bir ordu seferberliği başlat.

Şimdi Onlar Düşünsün
Başlattığın ordu seferberliğine 15 veya daha fazla asil kat.

Safları Sıkı Tutun (Stick Together!)
Başlattığın seferberlikte nüfuz harcayarak ordu bütünlüğünü artır.


Toprak Başarımları

Kuzait Asili (Khuzait Noble)
Kuzait kültüründe bir toprak ele geçir.

Aseray Asili (Aserai Noble)
Aseray kültüründe bir toprak ele geçir.

İmparatorluk Asili (Imperial Noble)
İmparatorluk kültüründe bir toprak ele geçir.

Batanya Asili (Battanian Noble)
Batanya kültüründe bir toprak ele geçir.

Vlandiya Asili (Vlandian Noble)
Vlandiya kültüründe bir toprak ele geçir.

Sturgiya Asili (Sturgian Noble)
Sturgiya kültüründe bir toprak ele geçir.

Toprak Sahibi (Landowner)
Bir toprak sahibi ol.

Kale Sahibi (Castle Owner)
Bir kale sahibi ol.

Şehir Sahibi (Town Owner)
Bir şehir sahibi ol.

Büyükşehir Zinciri (Metropolitan Chain)
Aynı anda 5 şehir sahibi ol.

Burayı Kimse Alamaz (None Can Take This Lands)
Yönettiğin bir toprağın garnizonunda 500'den fazla birliğe sahip ol.

Halka Kendi Payını Vermek Gerek (Giving to People their Part)
Yönettiğin bir toprağa para bağışla.

Cömert Asil (Generous Noble)
Yönettiğin topraklara toplamda 100,000 dinar bağışla.

Gelişmişlik Düzeyi: Maksimum (Development Level: Max!)
Yönettiğin bir toprağın tüm geliştirmelerini tamamla.

En Gelişmiş Yer (The Most Developed Place)
Yönettiğin bir toprağın tüm Kalradya'daki en yüksek refaha sahip olmasını sağla.

Fakir Kasaba (Poor Village)
Kalradya'daki en düşük refaha sahip olan toprağı yönet.


Ticaret Başarımları

Dükkan Sahibi (Shop Owner)
Bir dükkan kirala.

Mağaza Zinciri (Shop Chain)
Üç dükkan kirala.

Kervan Sahibi (Caravan Owner)
Bir kervan oluştur.

Haydut (Bandit)
Bir kervan yağmala.

Yağmacı (Marauder)
Bir köy yağmala.

Müşteri (Customer)
Bir eşya satın al.

Deneyimsiz Tüccar (Inexperienced Trader)
Bir eşya sat.

Zengin Tüccar (Prosperous Trader)
Satışlardan toplamda 100,000 dinar elde et.


Siyasi Başarımlar

Paralı Asker (Mercenary)
Bir paralı asker ol.

Bağlılık Yemini (Loyalty Oath)
Bir krallığa bağlılık yemini ederek o krallığa katıl.

Ejderha Sancağı (Dragon Flag)
Ejderha Sancağı'nın tüm parçalarını bul.

Kendini Tanıt (Introduce Yourself)
Bir asil ile tanış.

Beni Herkes Tanısın! (Everyone Must Know Me!)
Toplamda 100 asil ile tanış.

Bu Adı İyi Hatırlayın! (Remember This Name!)
Tüm krallık liderleri ile tanış.

İmparatorluk Bölünmeli! (Empire Must Disappear!)
Bir imparatorluk karşıtı fraksiyona katıl.

İmpartorluk Eski Günlerine Dönmeli! (Empire Must Rise!)
Bir imparatorluk fraksiyonuna katıl.

İmparatorluğu Bitireceğim! (I'll Finish Up the Empire!)
Bir imparatorluk karşıtı fraksiyon kur.

İmparatorluğu Tek Başıma Yükselteceğim! (I'll Make Empire Rise, but on My Own)
Bir imparatorluk fraksiyonu kur.

Düşman (Enemy)
Bir asil ile -100 ilişkiye sahip ol.

Kötü İlişkiler (Adversary)
Bir asil ile -30'dan daha kötü ilişkiye sahip ol.

İyi İlişkiler (Good Relationships)
Bir asil ile 30'dan daha iyi ilişkiye sahip ol.

Dost (Friend)
Bir asil ile 100 ilişkiye sahip ol.

Farklı Bir Hediye I (A Different Gift)
Bir asile tutsak bağışla.

Farklı Bir Hediye II (A Different Gift II)
Bir asile toplamda 30 tutsak bağışla.

İnsan Gücü Yardımı I (Manpower Support I)
Bir asile birlik bağışla.

İnsan Gücü Yardımı II (Manpower Support II)
Bir asile toplamda 30 birlik bağışla.

Tutsak Bağışçısı I (Prisoner Donator I)
Garnizonlara toplamda 100 tutsak bağışla.

Tutsak Bağışçısı II (Prisoner Donator II)
Garnizonlara toplamda 1000 tutsak bağışla.

Agresif Yönetim (Agressive Management)
Aynı anda 4 krallık ile savaşta ol.

Kervan Muhafızı (Caravan Guard)
Yağmalanmakta olan bir kervanı kurtar.

Köyün Kahramanı (Hero of the Village)
Bir köyü yağmalanmaktan kurtar.

Yoldaş (Companion)
Yanına bir yoldaş al.

Yoldaşlar (Companions)
Klanında 5 yoldaş bulundur.

Kral Hakkında Ne Düşünüyorsun? (What do You Think About the King?)
Bir asili, senin üyesi veya lideri olarak bulunduğun krallığa katılması için ikna et.

Kalbinin Sesi mi Politikanın Gücü mü? (Listen to Your Heart or Political Power?)
Bir asil ile evlen.

Tahtın Varisi (A New Heir to Throne)
Bir asil ile çocuk yap.

Krallığa Savaşçı Gerek (Kingdom Needs Warriors)
4 çocuğa sahip ol.

Deneyimsiz Politikacı (Inexperienced Politician)
200 nüfuza ulaş.

Deneyimli Politikacı (Experienced Politician)
1000 nüfuza ulaş.

Saygın Politikacı (Respected Politician)
5000 nüfuza ulaş.

Sözü Dinlenen Politikacı (Influential Politician)
10000 nüfuza ulaş.

Beni de Dinleyin! (Ask Me About My Opinion!)
Bir krallık kararında oy ver.

Taht Oyunları (Game of Thrones)
Bir klana ait tüm yetişkin aile üyelerini idam et.

Artık Bizi Tanıyorlar! (Now They Know Us!)
500 üne sahip ol.

Adımız Bizden Önde Gidiyor (We are the Fame!)
1000 üne sahip ol.

Yeni Klan (Beginner Clan)
2. klan seviyesine ulaş.

Saygın Klan (Reputable Clan)
3. klan seviyesine ulaş.

Seçkin Klan (Distinguished Clan)
4. klan seviyesine ulaş.

Asil Klan (Royal Clan)
5. klan seviyesine ulaş.


Diğer Başarımlar

Hoş geldin! (Well come!)
Öğreticiyi tamamla.

Para Kazanmanın Zor Yolu (Hard Way to Earn Money)
Bir görev tamamla.

İnişli Çıkışlı Bir Dönem (Hard Days)
Tutsak düştükten sonra tutsaklıktan kurtul.

Hepsini Denemek İstiyorum! (I Want to Try Them All)
10 farklı görev tamamla.

Yaygın Olmayan İstek (Unusual Request)
Toplam 100 görev tamamla.

Ölüm Riski Olmayan Çarpışma Deneyimi (Combat Experience without Death Risk)
Bir turnuvaya katıl.

Yükselen Şövalye! (Rising Knight!)
Bir turnuva kazan.

Tüm Bahisler Bana! (All Bids on Me)
Bir turnuvada bahislerden maksimum kazanç elde et.

Gladyatör (Gladiator)
Toplamda 100 turnuva kazan.

Çeşit Çeşit Yemek (Kind & Kind Food)
Ordu erzağında aynı anda 5 çeşit yemek bulundur.

Köy Gezgini (Village Traveler)
Kalradya'daki tüm köyleri ziyaret et.

Kale Gözlemcisi (Castle Observer)
Kalradya'daki tüm kaleleri ziyaret et.

Şehir Kâşifi (Town Explorer)
Kalradya'daki tüm şehirleri ziyaret et.

Efsane Gezgin (Legendary Wanderer)
Kalradya'daki tüm yerleşkeleri ziyaret et.

Artık Daha da Güçlü! (Now Even More Stronger)
Bir birlik terfi et.

Daha İyisi Yok! (It's Best!)
Ordunda, birlik ağacında son seviyeye sahip bir birlik bulundur.

Karma Ordu (Every Kind of Unit)
Ordunda her kültürden en az bir birlik bulundur.

Emeği Geçenler (Credits)
Emeği geçenlere göz at.

Orta Çağ Kulübü (Middle-Ages Club)
Bir hana gir.

Uğraşsız Toplanan Birlikler (Easy Obtained Units)
Handa iş arayan paralı birlikleri orduna kat.

Akıl Oyunu (Mind Game)
Handa masa oyunu oyna.

Akıl Oyunu Zaferi (Mind Game Victory)
Bir masa oyunu kazan.

Kumarbaz (Gambler)
Bir masa oyununda en yüksek bahisi oyna ve oyunu kazan.

Hepsini Oynamak İstiyorum! (I Want to Play Them All)
Tüm masa oyunlarını en az bir kez oyna.

Bu İşler Benden Sorulur (We are Best on it!)
Tüm masa oyunlarını en az bir kez kazan.

Bana Güncel Olaylardan Bahset (Tell Me About the News)
Hancı ile konuş.

Onlar Savaşsın Ben İzleyeyim (Let Them Fight, I'll Watch)
Bir kuşatma sırasında bir sandalyeye otur.

Başlangıç Yardımı (Starting Boost)
Senin klanının bir parçası olan bir yoldaşa veya asile tek seferde 80 birlik bağışla.

Biz Aynı Taraftanız (We are On the Same Side)
Senden kaçmakta olan bir haydut grubunu yakala ve kan dökmeden sana katılmalarını sağla.

I'll Drink from Your Skull! (I'll Drink from Your Skull!)
Bir yerleşkenin kuytu köşelerine kök salmış haydutların üstesinden gel.

Emrinizdeyim, Kraliçem. (I'm on Your Serve, My Empress)
Kraliçe Rhagaea'ya bağlılık yemini et.

Çoban (Cowboy)
Grubunda toplamda 50 sığıra veya koyuna sahip ol.

Masa-başı Diplomasisi (Board Diplomacy)
Bir asil ile masa oyunu oyna ve kazan.

Gururlu Onursuz (Vain)
Sığınak liderinin düello teklifini kabul et ve düelloyu kazan.

Derin İşler (Trade Rumors)
Halk ile konuşarak ticaret hakkında bilgi edin.

Haklı Karar (Right Decision)
Başlattığın bir karar oylamasını başarıyla kabul ettir.

Demirci (Smithy)
Başarıyla bir savaş aracı üret.


Oyun-sonu Başarımları

Gökten Üç Elma Düşmüş (End.)
Hikayeyi tamamla.

Milyoner (Millionaire)
1,000,000 dinara sahip ol.

Tek Devlet Tek Millet (One Nation, One Kingdom)
İmparatorluk kültüründeki tüm toprakları, imparatorluk kültürüne sahip bir krallık adına ele geçir.

Altın Kalradya Tacı (Golden Calradia Crown)
Bağlı olduğun krallığın haritadaki tüm Kalradya topraklarını kontrol etmesini sağla.

Maksimum Güvenlik (Maximum Security)
Kendi krallığını kur ve krallık ordu büyüklüğünü 20,000'e ulaştır.

Hepsi Bana Ait! (That's All Mine!)
Kendi krallığını kur ve tüm toprakları kontrolüne geçir.

Alanında En İyisi (Best of It)
Bir yetenekte maksimum seviyeye ulaş.

Fatih! (The Conqueror!)
Kuşatma yetenek ağacında son seviyeye ulaş.

Acımasız (Cruel)
Tüm krallıkların liderlerini idam et.

Her Şeyin Bir Bedeli Var (Everything Has a Cost)
Kan dökmeden bir tımar satın al.Umarım Warband'deki gibi amaçsız, sadece zorluk olsun diye konulan başarılarla dolu olmaz.
Kendi önerilerinizi de yazmayı unutmayın. Ayrıca başarım isimlerine öneriler de sunabilirsiniz.
Düzenleme 3/8/2020 13.50 > RkaR kullanıcısının önerilerinin bir çoğu eklendi.
Düzenleme 4/8/2020 13.50 > Kategoriler düzenlendi.
 
Last edited:
Hocam eline sağlık çok güzel olmuş, favorim "tek devlet tek millet" :smile:
 
Umarım Warband'deki gibi amaçsız, sadece zorluk olsun diye konulan başarılarla dolu olmaz.
Başarımlar farklı oyun tarzlarına yönlendirerek oyunun farklı mekaniklerini tanıtmakta ve teşvik etmekte bir araç ve oyuncunun oyun ilerlemesini göz önüne sunacak bir ölçüt olması gerektiğini düşünüyorum ve bu yazdıklarının neredeyse hiçbiri bu koşula uygun değil. 1000 asker öldürmenin veya bir lordla ilişkimi 100 yapmamın herhangi bir ilgi çekiciliği yok. Açıkçası ben hiçbir M&B oyununda herhangi bir lordla ilişkimi tamladığımı bile hatırlamıyorum. Neden mi? Çünkü herhangi bir amaç atfedilmemişti. Oyunun şu anki sürümüne bakacak olursak yine herhangi bir amacı yok ve tam da eleştirdiğin şey ile çelişmene neden oluyor. (Zorluk olsun diye koyulmuş en ufak ilgi çekiciliğinden uzak vasat başarımlar) Sadece o örnek değil, neredeyse tüm yazdıklarında durum böyle. Açıkçası eleştirdiğin Warband başarımlarını -ne kadar kötü olsa da- şu yazdıklarına yeğlerim. Buna ek olarak tek bir eylemin birden fazla geri dönüş sağlamasına yol açar yazdığın bu başarımlar. 2000 asker öldüren biri bir başarım kazanmanın yanı sıra bu duruma gelebilmek için belirli miktarlarda daha asker öldürdüğün için zincirleme olarak 3 başarımı da açmış oluyorsun. Tek bir şey yapmanın oyuncuya birçok ödül sunması gerçekten saçma. Sadece eleştirip köstek olmayı kesecek olursam yazdıklarından bana göre mantıklı olanlar ve benim önerilerim şunlar:
Asil:
Bir soyluyla evlen
Zanaatkar:
Efsanevi bir kılıç üret
Ticaret Ağı
Birden fazla kervana aynı anda sahip ol
Vali
Şehrininin tüm gereksinimlerini son seviyeye
ulaştır
Her Şeyin Bir Bedeli Var
Kan dökmeden bir tımar satın al
Masabaşı Diplomasi
Lordla oynadığın bir masa oyununu kazan
Kumarbaz
Handa bir masa oyununa en yüksek bahsi bas ve kazan
Yükselen Şövalye
Bir turnuva kazan
Hazırlıklar Tam!
Bir şehri kuşatırken tüm aletleri inşaa et
Zor zamanlar
At kes :ppp
Hırslı bir onursuz
Sığınak liderine düello teklif et
Derin İşler
Şehirlilerle konuşarak ticaret hakkında bilgi edin
Ayyaşlar Birliği
Askerlerine handan şarap ısmarla
Asker
Bir orduya katıl
Sadık Komutan
Komutanın verdiği emirleri uygulayarak ona göre emir ver(bu nasıl uygulanır bilmiyorum ama komutanlar bizim verdiğimiz komut dizisine göre uygulayıp uygulamadığımızı alıyorlar demişlerdi)
Süslü
Kendine 1000 dinarın üstünde bir sivil kıyafet al
Cömert
Dilenciye yardımda bulun
Sürü Güdücü
Grubunda 10'dan fazla ineğe sahip ol
Gelecek...
Bir çocuk yap
Taht Oyunları
Çocuğunu tahta geçir
Kültür Taşıyıcılığı
İki farklı kültür arasında yaptığın ticaretten tek seferde 1000 dinar kâr edin
Haydut
Kervan ve köy yağmala
Yol Kesen
Köylülerden haraç al
Masum Köylü
Haydutlara haraç ver
Kaçakçı
Şehirden mal kaçır
Çete Savaşları
Şehirdeki bir çeteyi mağlup et
Haklı Karar
Açtığın bir oylamanın kabul edilmesini sağla
Yadigar
Yaptığın kılıcı çocuğuna hediye et
[Bunları yazarken Warband ile ufak bir karşılaştırma yaptım ve oyunun şu an ne kadar eksik olduğunu ve başarım bulmakta çok zorlandığımı gördüm:sad:]
 
Last edited:
Tam sürüme az zaman kalıncaya kadar başarımlar ekleneceğini düşünmüyorum ama kendimce bazı başarı önerilerini buraya yazacağım. Çok oyunculu kısmında fazla vakit geçirmediğim için yalnızca tek oyunculu hakkında önerilerim var.


Savaş Alanı Başarımları

Savaş Alanına Hoş Geldin! (Welcome to Field!)
10 düşman öldür.

Düşman Avcısı (Enemy Hunter)
100 düşman öldür.

Kelle Avcısı (Head Hunter)
500 düşman öldür.

Kelle Koleksiyoncusu (Head Collectioner)
2000 düşman öldür.

Öldürmeden Ele Geçirin I (Capture Them Alive I)
10 düşman bayılt.

Öldürmeden Ele Geçirin II (Capture Them Alive I)
100 düşman bayılt.

Tek Elli Ustası (Master of One-Handed)
Tek elli silahlar ile 100 düşman öldür.

Çift Elli Ustası (Master of Two-Handed)
Çift elli silahlar ile 100 düşman öldür.

Atışçı (Shoter)
Menzilli silahlar ile 100 düşman öldür.

Atlı Birlik (Horsed Unit)
At üzerindeyken 100 düşman öldür.

Kanun Kaçağı Avcısı (Outlaw Hunter)
Bir haydut grubu yok et.

Yılanın Başını Ez! (Kill the Source)
Bir haydut sığınağını ortadan kaldır.

Canlı Savaş Ganimeti (Breathing War Loot)
Savaşlardan tutsak elde et.

Tutsak Avcısı I (Prisoner Hunter I)
10 tutsak ele geçir.

Tutsak Avcısı II (Prisoner Hunter II)
100 tutsak ele geçir.

Tutsak Avcısı III (Prisoner Hunter III)
1000 tutsak ele geçir.

Esir Taciri I (Slave Trader I)
10 tutsak sat.

Esir Taciri II (Slave Trader II)
100 tutsak sat.

Deneyimli Savaşçı (Experienced Warrior)
Ordunla birlikte toplamda 2500 düşman öldür veya tutsak al.

Keskin Nişancı (Sharp Shooter)
80 metre mesafeden düşmanı vur.

Kağan Muhafızı! (Khagan's Guard)
At üzerinde menzilli silahlarla 250 düşman öldür.

Başarılı Kuşatma (First Victorious Siege)
Başarıyla bir kuşatma kazan.

Savunma Zaferi (Victorious Defense)
Başarıyla bir kaleyi veya şehri savun.

Orta Çağ Kuşatması (Middle Ages Siege)
Kuşatmalar sırasında bir mancınık inşa et.

Ateşli Toplar! (Fireballs!)
Kuşatmalar sırasında bir ateşli mancınık inşa et.

Gelişmiş Orta Çağ Kuşatması (Advanced Middle Ages Siege)
Kuşatmalar sırasında bir trebuşe inşa et.

Kuşatma Kulesi (Siege Tower)
Kuşatmalar sırasında bir kuşatma merdiveni inşa et.

Kapıları Açın! (Open the Doors!)
Kuşatmalar sırasında bir koçbaşı inşa et.

Zırh Delindi!
Kuşatmalar sırasında kale duvarlarından birisini yık.

Savaşa Hoş geldin! (Welcome to Battle!)
Bir asilin seferberliğine katıl.

Devasa Ordu (Huge Army)
Toplam büyüklüğü 1000 birlikten fazla olan bir ordu seferberliği başlat.

Şimdi Onlar Düşünsün
Başlattığın ordu seferberliğine 15 veya daha fazla asil kat.

Safları Sıkı Tutun (Stick Together!)
Başlattığın seferberlikte nüfuz harcayarak ordu bütünlüğünü artır.


Toprak Başarımları

Kuzait Asili (Khuzait Noble)
Kuzait kültüründe bir toprak ele geçir.

Aseray Asili (Aserai Noble)
Aseray kültüründe bir toprak ele geçir.

İmparatorluk Asili (Imperial Noble)
İmparatorluk kültüründe bir toprak ele geçir.

Batanya Asili (Battanian Noble)
Batanya kültüründe bir toprak ele geçir.

Vlandiya Asili (Vlandian Noble)
Vlandiya kültüründe bir toprak ele geçir.

Sturgiya Asili (Sturgian Noble)
Sturgiya kültüründe bir toprak ele geçir.

Toprak Sahibi (Landowner)
Bir toprak sahibi ol.

Kale Sahibi (Castle Owner)
Bir kale sahibi ol.

Şehir Sahibi (Town Owner)
Bir şehir sahibi ol.

Büyükşehir Zinciri (Metropolitan Chain)
Aynı anda 5 şehir sahibi ol.

Burayı Kimse Alamaz (None Can Take This Lands)
Yönettiğin bir toprağın garnizonunda 500'den fazla birliğe sahip ol.

Halka Kendi Payını Vermek Gerek (Giving to People their Part)
Yönettiğin bir toprağa para bağışla.

Cömert Asil (Generous Noble)
Yönettiğin topraklara toplamda 100,000 dinar bağışla.

Gelişmişlik Düzeyi: Maksimum (Development Level: Max!)
Yönettiğin bir toprağın tüm geliştirmelerini tamamla.

En Gelişmiş Yer (The Most Developed Place)
Yönettiğin bir toprağın tüm Kalradya'daki en yüksek refaha sahip olmasını sağla.

Fakir Kasaba (Poor Village)
Kalradya'daki en düşük refaha sahip olan toprağı yönet.


Ticaret Başarımları

Dükkan Sahibi (Shop Owner)
Bir dükkan kirala.

Mağaza Zinciri (Shop Chain)
Üç dükkan kirala.

Kervan Sahibi (Caravan Owner)
Bir kervan oluştur.

Haydut (Bandit)
Bir kervan yağmala.

Yağmacı (Marauder)
Bir köy yağmala.

Müşteri (Customer)
Bir eşya satın al.

Deneyimsiz Tüccar (Inexperienced Trader)
Bir eşya sat.

Zengin Tüccar (Prosperous Trader)
Satışlardan toplamda 100,000 dinar elde et.


Siyasi Başarımlar

Paralı Asker (Mercenary)
Bir paralı asker ol.

Bağlılık Yemini (Loyalty Oath)
Bir krallığa bağlılık yemini ederek o krallığa katıl.

Ejderha Sancağı (Dragon Flag)
Ejderha Sancağı'nın tüm parçalarını bul.

Kendini Tanıt (Introduce Yourself)
Bir asil ile tanış.

Beni Herkes Tanısın! (Everyone Must Know Me!)
Toplamda 100 asil ile tanış.

Bu Adı İyi Hatırlayın! (Remember This Name!)
Tüm krallık liderleri ile tanış.

İmparatorluk Bölünmeli! (Empire Must Disappear!)
Bir imparatorluk karşıtı fraksiyona katıl.

İmpartorluk Eski Günlerine Dönmeli! (Empire Must Rise!)
Bir imparatorluk fraksiyonuna katıl.

İmparatorluğu Bitireceğim! (I'll Finish Up the Empire!)
Bir imparatorluk karşıtı fraksiyon kur.

İmparatorluğu Tek Başıma Yükselteceğim! (I'll Make Empire Rise, but on My Own)
Bir imparatorluk fraksiyonu kur.

Düşman (Enemy)
Bir asil ile -100 ilişkiye sahip ol.

Kötü İlişkiler (Adversary)
Bir asil ile -30'dan daha kötü ilişkiye sahip ol.

İyi İlişkiler (Good Relationships)
Bir asil ile 30'dan daha iyi ilişkiye sahip ol.

Dost (Friend)
Bir asil ile 100 ilişkiye sahip ol.

Farklı Bir Hediye I (A Different Gift)
Bir asile tutsak bağışla.

Farklı Bir Hediye II (A Different Gift II)
Bir asile toplamda 30 tutsak bağışla.

İnsan Gücü Yardımı I (Manpower Support I)
Bir asile birlik bağışla.

İnsan Gücü Yardımı II (Manpower Support II)
Bir asile toplamda 30 birlik bağışla.

Tutsak Bağışçısı I (Prisoner Donator I)
Garnizonlara toplamda 100 tutsak bağışla.

Tutsak Bağışçısı II (Prisoner Donator II)
Garnizonlara toplamda 1000 tutsak bağışla.

Agresif Yönetim (Agressive Management)
Aynı anda 4 krallık ile savaşta ol.

Kervan Muhafızı (Caravan Guard)
Yağmalanmakta olan bir kervanı kurtar.

Köyün Kahramanı (Hero of the Village)
Bir köyü yağmalanmaktan kurtar.

Yoldaş (Companion)
Yanına bir yoldaş al.

Yoldaşlar (Companions)
Klanında 5 yoldaş bulundur.

Kral Hakkında Ne Düşünüyorsun? (What do You Think About the King?)
Bir asili, senin üyesi veya lideri olarak bulunduğun krallığa katılması için ikna et.

Kalbinin Sesi mi Politikanın Gücü mü? (Listen to Your Heart or Political Power?)
Bir asil ile evlen.

Tahtın Varisi (A New Heir to Throne)
Bir asil ile çocuk yap.

Krallığa Savaşçı Gerek (Kingdom Needs Warriors)
4 çocuğa sahip ol.

Deneyimsiz Politikacı (Inexperienced Politician)
200 nüfuza ulaş.

Deneyimli Politikacı (Experienced Politician)
1000 nüfuza ulaş.

Saygın Politikacı (Respected Politician)
5000 nüfuza ulaş.

Sözü Dinlenen Politikacı (Influential Politician)
10000 nüfuza ulaş.

Beni de Dinleyin! (Ask Me About My Opinion!)
Bir krallık kararında oy ver.

Taht Oyunları (Game of Thrones)
Bir klana ait tüm yetişkin aile üyelerini idam et.

Artık Bizi Tanıyorlar! (Now They Know Us!)
500 üne sahip ol.

Adımız Bizden Önde Gidiyor (We are the Fame!)
1000 üne sahip ol.

Yeni Klan (Beginner Clan)
2. klan seviyesine ulaş.

Saygın Klan (Reputable Clan)
3. klan seviyesine ulaş.

Seçkin Klan (Distinguished Clan)
4. klan seviyesine ulaş.

Asil Klan (Royal Clan)
5. klan seviyesine ulaş.


Diğer Başarımlar

Hoş geldin! (Well come!)
Öğreticiyi tamamla.

Para Kazanmanın Zor Yolu (Hard Way to Earn Money)
Bir görev tamamla.

İnişli Çıkışlı Bir Dönem (Hard Days)
Tutsak düştükten sonra tutsaklıktan kurtul.

Hepsini Denemek İstiyorum! (I Want to Try Them All)
10 farklı görev tamamla.

Yaygın Olmayan İstek (Unusual Request)
Toplam 100 görev tamamla.

Ölüm Riski Olmayan Çarpışma Deneyimi (Combat Experience without Death Risk)
Bir turnuvaya katıl.

Ün! (Renown!)
Bir turnuva kazan.

Tüm Bahisler Bana! (All Bids on Me)
Bir turnuvada bahislerden maksimum kazanç elde et.

Gladyatör (Gladiator)
Toplamda 100 turnuva kazan.

Çeşit Çeşit Yemek (Kind & Kind Food)
Ordu erzağında aynı anda 5 çeşit yemek bulundur.

Köy Gezgini (Village Traveler)
Kalradya'daki tüm köyleri ziyaret et.

Kale Gözlemcisi (Castle Observer)
Kalradya'daki tüm kaleleri ziyaret et.

Şehir Kâşifi (Town Explorer)
Kalradya'daki tüm şehirleri ziyaret et.

Efsane Gezgin (Legendary Wanderer)
Kalradya'daki tüm yerleşkeleri ziyaret et.

Artık Daha da Güçlü! (Now Even More Stronger)
Bir birlik terfi et.

Daha İyisi Yok! (It's Best!)
Ordunda, birlik ağacında son seviyeye sahip bir birlik bulundur.

Karma Ordu (Every Kind of Unit)
Ordunda her kültürden en az bir birlik bulundur.

Emeği Geçenler (Credits)
Emeği geçenlere göz at.

Orta Çağ Kulübü (Middle-Ages Club)
Bir hana gir.

Uğraşsız Toplanan Birlikler (Easy Obtained Units)
Handa iş arayan paralı birlikleri orduna kat.

Akıl Oyunu (Mind Game)
Handa masa oyunu oyna.

Akıl Oyunu Zaferi (Mind Game Victory)
Bir masa oyunu kazan.

Hepsini Oynamak İstiyorum! (I Want to Play Them All)
Tüm masa oyunlarını en az bir kez oyna.

Bu İşler Benden Sorulur (We are Best on it!)
Tüm masa oyunlarını en az bir kez kazan.

Bana Güncel Olaylardan Bahset (Tell Me About the News)
Hancı ile konuş.

Onlar Savaşsın Ben İzleyeyim (Let Them Fight, I'll Watch)
Bir kuşatma sırasında bir sandalyeye otur.

Başlangıç Yardımı (Starting Boost)
Senin klanının bir parçası olan bir yoldaşa veya asile tek seferde 80 birlik bağışla.

Biz Aynı Taraftanız (We are On the Same Side)
Senden kaçmakta olan bir haydut grubunu yakala ve kan dökmeden sana katılmalarını sağla.

I'll Drink from Your Skull! (I'll Drink from Your Skull!)
Bir yerleşkenin kuytu köşelerine kök salmış haydutların üstesinden gel.

Emrinizdeyim, Kraliçem. (I'm on Your Serve, My Empress)
Kraliçe Rhagaea'ya bağlılık yemini et.


Oyun-sonu Başarımları

Gökten Üç Elma Düşmüş (End.)
Hikayeyi tamamla.

Milyoner (Millionaire)
1,000,000 dinara sahip ol.

Tek Devlet Tek Millet (One Nation, One Kingdom)
İmparatorluk kültüründeki tüm toprakları, imparatorluk kültürüne sahip bir krallık adına ele geçir.

Altın Kalradya Tacı (Golden Calradia Crown)
Bağlı olduğun krallığın haritadaki tüm Kalradya topraklarını kontrol etmesini sağla.

Maksimum Güvenlik (Maximum Security)
Kendi krallığını kur ve krallık ordu büyüklüğünü 20,000'e ulaştır.

Hepsi Bana Ait! (That's All Mine!)
Kendi krallığını kur ve tüm toprakları kontrolüne geçir.

Alanında En İyisi (Best of It)
Bir yetenekte maksimum seviyeye ulaş.

Fatih! (The Conqueror!)
Kuşatma yetenek ağacında son seviyeye ulaş.

Acımasız (Cruel)
Tüm krallıkların liderlerini idam et.


Umarım Warband'deki gibi amaçsız, sadece zorluk olsun diye konulan başarılarla dolu olmaz.
Kendi önerilerinizi de yazmayı unutmayın. Ayrıca başarım isimlerine öneriler de sunabilirsiniz.
Efsane post. Emek kokuyor. @MArdA TaleWorlds arda hocam alın hazır başarım listesi. :grin:
 
Back
Top Bottom