Antropoloji ve Fenotiplerle Türk Irkı

Currently viewing this thread:

TurkicKhan

Grandmaster Knight
WBWF&S
Öncelikle Türkler Altay ırkının bir koludur. Altay ırkının bilinen en eski kalıntıları "Afanasiyevo" ile M.Ö 3500 yılına gider. Ondan sonra "Andronovo" ile M.Ö 2100'e doğru devam eder. Bunlar bir devlet adı yada bir millet adı değildir. Bunlar birer kültür ismidir. Bu kültürlere doğrudan "Türk" diyemeyiz çünkü bu kültür ayrışarak içinden Türkü , Moğolu , Japonu , Koreliyi , Tunguzu çıkarmıştır. Bu ırk hakkında bildiklerimiz yazılı kaynakları bulunmadığı için sınırlıdır. Bu insanlar göçebedirler ve geçimini avcılıkla, hayvan sürüleriyle sağlarlar. Atı evcilleştiren ve onu ilk kez kullanan ırkta yine bu insanlardır.

Göçebe bir halk olduğu için genel olarak yerleştiği bölgenin halkıyla karışma ve onları asimile etme eğilimleri vardır. Bu yüzden zaman içinde çok farklı Altay fenotipleri(görünüm) ortaya çıkarmıştır. Bu Altay ırkı batıya doğru giderek Kafkas halkarıyla karışarak Türk ırkını oluşturmuştur. Türk ırkının Altay ırkları arasında en yakın akrabası Moğollardır. Çünkü Moğollarla Türklerin ayrılması M.Ö 46 yılında Büyük Hun Devletinin çöküşüyle olmuştur. Daha sonra bu "Türk" denen ırk İran ve Rus stepleri üzerinden Avrupa ve Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başlamıştır. Bu süreç içerisinde bir takım Hint-Avrupalı toplulukları içinde eritmiştir. Bazı Türk toplulukları ise batıya değil doğuya akınlar düzenleyerek Ural halklarıyla karışmışlardır. Bunun sonucunda çeşitli görünüşlere sahip Türk halkları meydana gelmiştir. Antropoloji biliminde bu ırkların genel adına "Turanid" denmiştir. Daha sonra bu ırkı "First-Tier Turanid" , "West Turanid" gibi çeşitli alt kollara ayırmışlardır.

humanphenotypes.com isimli bir sitenin araştırmasıyla (şuanda kapalı) dünyanın heryerinden insan fenotiplerinin genel görünümü çıkarılmıştır. Bu görünümler belirli bir ırka ait insanların görüntüsünün üst üste konularak tek bir insan modeli oluşturmasıyla elde edilmiştir. Çoğu zaman YouTube yada bu tarz forum platformlarında bazı yabancılar Türklere "Siz Türk değilsiniz, Anadolu halklarının kırmasısınız" veya "Kürt,Yunan,Ermeni,Arap birleşmesiyle Türkler oluşmuştur." gibi über saçma teoriler ortaya atmaktalar. Bir kısım cahil kesimde bunlara inanıp sağda solda "Sümerler Türktür" , "Biz Hititlerin torunuyuz" , "Bizans bizimdir" gibi saçma sapan söylevlerle kendini rezil ediyor. Şimdi sizlerle bu sitenin çıkartmış olduğu Turanid yani Türk fenotiplerini ve Turanid olmayan ama Türklerde görülen Altay fenotiplerini paylaşacağım.

Paylaşmadan önce, aşağıda biri hariç bütün Turanid fenotiplerini bulabilirsiniz. Site kapandığından dolayı bunları bulmakta zorlandım fakat biri hariç hepsini bulabildim. (Bulamadığımın adı "Transcaspianid") Aşağıda paylaşacağım Turanid fenotiplerin hepsi aynı ırka yani "Türk" ırkına aittir. Hepsi aynı derecede Türktür. Göz ne kadar çekikse o kadar Türk olma gibi bir durum bulunmamaktadır. Doğuya gidildikçe çekik gözlülük oranı artmaktadır.TURANID 1 - Aralid :  Çoğunlukla Kazakistan ve Kırgızistanda olmak üzere Orta Asya'da görülür. Turanid ırk içinde en Asyatik özellikler bulunduran fenotiptir.
2ivbbsi.png

TURANID 2 - West Turanid : Kırımda, Balkanlarda, ve Türkiyede olmak üzere genellikle Tatarlarda ve nadiren Türklerde görülür. En çok Asyatik özellik bulunduran ikinci fenotiptir.
el4f8i.png

TURANID 3 - Pamirid : Adını Tacikistan - Çin sınırındaki Pamir dağlarından alır. Genellikle Özbekler ve Türkmenlerde görülür. (Türkiye Türkleri Türkmendir)
r8s5qp.jpg

TURANID 4 - Plains Pamirid: En çok Doğu Türkistandaki Uygurlarda ve Ferganadaki Özbeklerde görülür. Pamirid'in Asyatik özellikleri daha baskın olan halidir.
29m0upg.png

TURANID 5 - East Pamirid: Bu Pamirid diğerlerinden daha baskın kafkas özellikleri bulundurur. Genellikle Tacikistan , İran , Afganistan Türkleri ve Bazı Özbeklerde görülür.
1jlnux.jpg

TURANID 6 - Andronovo Turanid : Orta Asyada ve kısmen Türkiyede görülür.
av4j1u.jpg

TURANID 7 - Alföld : En çok Macaristan ve Balkanlarda görülür. Avrupa Türkleri ve Gagavuzların çoğu bu fenotipe sahiptir.
fm8i95.jpg

TURANID 8 - Central Pamirid : Pamir bölgesinde özellikle Türkmenlerde görülür.
25gtfug.jpg

TURANID 9 - Turanid : Turanid fenotiplerin birleşimine verilen addır. Orta Asya, Rusya, Anadolu ve Doğu Avrupa ve hatta Çin gibi Türklerin yaşadığı heryerde görülür.
16lg421.jpg
Şimdi gelelim Turanid olmayan fakat Türklerde görülebilen fenotiplere. Bu fenotipler genellikle Altay ırkının diğer Asya halklarıyla karışması sonucu oluşmuştur. Bu yüzden Türklerdede kabul edilen fenotiplerdir.

URALID : Baltid ırkın Aralidler ve Sibiridlerle karışması sonucu oluşmuştur. Türklerde genellikle Volga Tatarları, Çuvaşlar ve Başkurtlar arasında yaygındır.
2uzql8k.png

TAIGID: Yakutistan ve Sibiryada Tunguzca konuşanlar arasında yaygındır fakat Saka Türklerindede görülebilir.
2nqwd5d.jpg

KUMID: Orta Asyada görülür. Moğol İstilası sırasında Müslüman olup Türkler arasında asimile olan Türko-Moğollarda yaygındır.
2cncj9k.jpg

SIBIRID: Adındanda anlaşılacağı üzere Sibiryada görülür. Mansi ve Nenet gibi Sibiryanın yerli halklarıyla karışımlar sonucu ortaya çıkmış olması muhtemeldir.
14c5i8o.jpg

EAST SIBIRID: Buda az önceki gibi Sibiryada görülür. Türkleşmiş Sibirya yerlileri veya o yerlilerle karışan Türk halklarında görülebilir.
2urksy1.jpg
 

Dogukan

Banned
Irk diye bir şey yok.

Önce şuna güldüm:
Altay ırkı batıya doğru giderek Kafkas halkarıyla karışarak Türk ırkını oluşturmuştur

Sonrada şuna:
Çoğu zaman YouTube yada bu tarz forum platformlarında bazı yabancılar Türklere "Siz Türk değilsiniz, Anadolu halklarının kırmasısınız" veya "Kürt,Yunan,Ermeni,Arap birleşmesiyle Türkler oluşmuştur." gibi über saçma teoriler ortaya atmaktalar.

Sanıyor ki nesnel dünya ırk diye bir kategori var, belirli bileşimleri yakaladığında idealar dünyasındaki "Türk ırkı" standartlarına uyuyorsun.

Daha kendi yazdığın yazıda ırk kavramını kanıksayarak yola çıkıyorsun. Sosyal olarak üretilmiş bir kavramı bu kadar net nesnel bir kategori olarak lanse ediyor olman nerden baksan ya cahilliktir ya da beyin yıkanmışlıktır.

Türk Irkı diye nesnel bir kategori yok. Böyle biyolojik, bilimsel bir kategori yok.
Türk ırkı olmak için şu kadar şu gen, bu kadar bu gen, azıcıkta şu gen gerekmiyor. Böyle bilim adamları bir araya gelerek doğru karışımı yaparak Türk ırkına mensup bir birey yaratamazlar(yani böyle bir teknoloji olduğunu varsayarsak).  Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir.

Öyle gidip Andronovo kültürüne ona buna dayayarak bu meseleyi kapatamazsın. İnsanlığın ataları bellidir, nereden çıktıkları bellidir. Bunlar daha sonra belirli yerlerde, hiç bir ayrık ırka mensup olmadan, hepsinin atalarının bir olmasına rağmen FARKLI KÜLTÜRLER oluşturmuşlardır. Bunlarda tarih boyunca bir sürü süreçten geçmişlerdir. Dillerine, kültürlerine göre insanlar bunlara etnik bir kategori bahşetmiştir. Bizde bugün bu kategorileri doğal bir şey gibi sağda sol kullanıyoruz.

Türk ne zaman Türk oldu? Ataları Homo Sapiens Sapiens olan her insan evladından ayrı bir yol biçerek mi Türk oldular? Yerden biz Türk'üz diye mi çıktılar?
Böyle saçma davalar peşinde gidecek kadar boş musunuz gerçekten?
 
Kısaca anlatayım. Çekik gözlü değiliz çünkü uzak atalarımız gözlerimizin çekik olmasına neden olacak iklim ve coğrafyada yaşamamış.
 

TurkicKhan

Grandmaster Knight
WBWF&S
Dogukan said:
Irk diye bir şey yok.

Türk Irkı diye nesnel bir kategori yok. Böyle biyolojik, bilimsel bir kategori yok.

Aslına bakarsan Türk ırkı diye bir ırk vardır. Beyaz ırk yani Cacausoid ırkın bir alt kolu olan Turanid ve onun dallarını oluşturur. Bu ırk Mongoloid ırkın batıya doğru giderek Cacausoid ırkla karışmasıyla oluşmuştur. Altay ırkı ise Buz çağından sonra farklı bölgelere dağılarak izole ortamlarda kendi dillerini oluşturmuşlar ve ortak dilden ayrılmışlar. Bu diller Moğolca, Türkçe, Korece , Japonca , Tunguzca gibi dillerdir bu yüzden tarih boyunca hiçbir iletişimin hiçbir savaşın olmayan Japonlarla ortak kelimelere sahipsin. Irk diye bir şey vardır ve Antropoloji bilmiyle araştırılır Linguistic dil bilimiyle desteklenir. Bir bilimi reddedip ırkları milliyetçiliğe bağlamak kadarda aptal bir olay olamaz. Ben tüm bunları Celal Şengörden, Murat Bardakçıdan , Erhan Afyoncudan, İlber Ortaylıdan öğrendim. İstersen sende oku,izle,öğren.


 

Dogukan

Banned
Celal Şengörden, Murat Bardakçıdan , Erhan Afyoncudan, İlber Ortaylıdan

Bunlardan İlber Ortay'lı dışında hiç biri bu konu üzerinde ciddiye alınan kişiler değiller.
İlber Ortaylı'nın da uzmanlık alanı bu konu değil. İ.Ortaylı bir Osmanlı tarihçisidir. Erhan Afyoncu'da öyle, Murat Bardakçı ise Osmanlı üzerine yazan çizen bir araştırmacıdır. Antropoloji toplarında öyle çok birikimli değiller. Celal Şengör ise palyanço zaten, tarihle de alakası yok. Adına her profesör koyanı bir şey sanmayın.
Adamın alanı jeoloji.

Irk kavramı ise biyolojik bir kategori değil, SOSYAL BİR KATEGORİ.
Yani senin anlattığın şekilde o genle bu genin karışmasından olmuyor, kültürel bir mesele.
Etnik grup demek çok daha yerinde olur. Irk diyemezsin, hele ki senin anlattığın şekliyle ırk kesinlikle diyemezsin.
https://en.wikipedia.org/wiki/Race_(human_categorization)#Biological_classification

By the 1970s, it had become clear that (1) most human differences were cultural; (2) what was not cultural was principally polymorphic – that is to say, found in diverse groups of people at different frequencies; (3) what was not cultural or polymorphic was principally clinal – that is to say, gradually variable over geography; and (4) what was left – the component of human diversity that was not cultural, polymorphic, or clinal – was very small.
A consensus consequently developed among anthropologists and geneticists that race as the previous generation had known it – as largely discrete, geographically distinct, gene pools – did not exist.

Hele ki Türk için bunu demek neredeyse hiç mümkün değil zira Türkler bir geçiş alanı olan Orta Asya ile bağdaştırılıyor ve bir sürü farklı etnik grubun olduğu yerlere yerleşiyor.
Bu bağlamda her bölgeden fenotiplerle karışıyor.
Ama dediğm gibi, bu bir ırkın gidip karışması değil, bir kültürün gidip karışması.

Yani Soghidan ve Tocharian'larla karışan Türkler bugün fiziksel olarak onlara benzerken ANadolu'dakiler Ortadoğululara veya Rum veya Ermenilerle benzeyebilmektedir, yahut Kırgızlar Moğollara benzeyebilmektedir yahut Kazaklar Ruslara benzeyebilmektedir.

Bunun tarihi "tersten bir okuma" olduğunu asla kenara atamazsın. Türkler yerden bitmiyor, bir gruba tarih içerisnde Türk deniyor. Ve bu grupta en çok oraya buraya dağılan ve karışanların başında gelir. Mesela Finliler için, oldukça kendi içlerine kapalı bir grup olduğu için binlerce yıl önceki yapılarını muhafaza ettikleri söylenebilir. Irksal bir argüman yapacaksan. Ama Türkler için bunu bile yapamazsın.
Kaldı ki Finliler ne zaman Finli oldu? Tarihin hangi spesifik dakikasında bir grup sarışın durdu da "lan biz Finliyiz galiba " dedi?

Türklerin "beyaz ırkın" alt kolu olması falan filan...yok öyle bir şey. Türkler diye tutarlı bir grup yok tarihte. Kara kuru tiplerde Türk, Mongoloidlerde Türk, İranik beyazlarla karışanlarda Türk olabiliyor. Bu kültürel bir kimliktir ve sosyal olarak yaratılmıştır.
 

Sly

Dogukan said:
Kaldı ki Finliler ne zaman Finli oldu? Tarihin hangi spesifik dakikasında bir grup sarışın durdu da "lan biz Finliyiz galiba " dedi?
Diğer topluluklarla olan alakalarını kesip, kendilerini kapatıp farklılaşmaya başladıkları vakit.
 

TurkicKhan

Grandmaster Knight
WBWF&S
Bu Kazak dediğinde Kırgız dediğinde Türkiye Türkü dediğinde aynı atalardan çıkan insanlardır. Bu atalar M.Ö 3000 yılında Afanasyevo ve ondan sonra Andronovo kültüründe yaşamış göçebe insanlar. Daha sonra bu insanlar birbirinden ayrılmış Türkiyedekilerin atası İran üzerinden buraya geçerken Hint Avrupalıyla Yakutların atası Nenetlerle karışmış yeni fenotipler ortaya çıkarmış. Bu atadan olan insanların şuanda sahip olduğu fenotiplerin hepsi aynı gruba bağlanmış bunada TURANID denmiş. Bu ırkta Mongoloid ırkla Beyaz ırkın yani Cacausoidin karışımı olduğu için Cacausoid ırka bağlanmış fakat kendi içinde Mongoloid admixture bulundurma oranlarına göre dallara ayrılmış. Bu benim görüşüm değil bunları bende sınıflandırmadım.

Finlerin ataları İskandinav değil Ural halkı olduğu ve oraya göçtükleri için Fin oldular ve şuanda diğerlerinden farklı bir dil ailesine mensuplar. Tarih boyunca Finlerle ne bağın oldu ? Olmadı. Ama senin ataların olan Altaylı insanlar onlarla bağlantıya geçtikleri için Türkçeyle arasında ortak kelimeler var.

Alttan- Alta
Ulu- Jalo
İri - Ori
Bıyık - Viyik
Böyle - Möinen
Katmak - Kaata
Doksan - Yhdeksan


Diğer topluluklarla bağını kesen şey ortamdır. Mesela adadır mesela bir dağdır. Adaya gidersen dilin diğer dillerden etkilenmez Japonlar gibi. Adamlar yüzyıllarca adada yaşamışlar dil kendi içinde gelişmiş yabancı kelimeler sonradan girmiş veya hiç girmemiş. Bu adamın dilinde Türkçe kelimeler olmasını nasıl açıklıyorsun?

İyi - İi
Koyu - Koi
Yabancı - Yabanhito
Tepe - Teppen
Yamaç - Yama


Antropology bilimi bunları bu milletlerin tek bir atadan türeyip göç ettiğini, zamanla yerli halkla karıştığını ve diğer ortak dillerden yani birbirlerinden izole olarak, ya kendi içinde yada yabancı dillerle etkileşime geçerek dillerini geliştirdiğini söyleyerek açıklıyor. Sen nasıl açıklıyorsun?
 

Sly

Dogukan said:
Peki bu diğer topluluklarla bağını kesen özne kim veya ne?
Herkesi ele alarak sıralayalım;
1-)Ulaşım sıkıntısı.Atlar evcilleştirilmedikleri için bulundukları yerden başka bir yere gezintiye çıkmak veya toplu göç yapmaları çok zor,coğrafi koşulları göz önünde bulundurursak.
2-)Korktukları için ya da herhangi bir keşiflerini saklamak için kendilerini soyutlamış olabilirler.Çinlileri buna örnek gösterebiliriz.
3-)Kıtaların kayması.Amerika Kıtası'nın, Britanya Adası'nın, Japon Adası'nın, Avustralya'nın anakara ile olan bağının kopması yalıtıma zemin hazırlamıştır.

Bizim çağımızda yalıtım neredeyse hiç kalmadı.
 
Türkiye'de atalarını Türk olarak adlandıran ve uzun süredir burada yaşayan kişilerin  en yakın genetik akrabaları Britanya adasında yaşayan İngilizler. İkinci en yakın akrabalarımız Orta Asya Türkleri. Üçüncü en yakın akrabalarımız Finler. Dördüncü en yakın akrabalarımız Bulgarlar. Beşinci en yakın akrabalarımız Yunanlar.

Göründüğü gibi ırk ile Türklük arasında bir bağ olsaydı bugün İngilizler kendilerine Türk diyor olurdu ya da biz kendimize İngiliz diyor olurduk. Düşünün bi; Orta Asya Türkleri bize genetik olarak İngilizlerden daha uzak. İngilizlerle Türklerin genetik yakınlığını açıklayabilecek tek şey de efsaneler çünkü arada çok büyük bir mesafe var. Bu efsane de İngilizlerin de Türklerin de atalarının bir zamanlar ve/veya bir takım kişiler tarafından Troyalılara dayandırılmış olması.

Türklüğün ırk ile bir akalası yok Doğukan'ın dediği gibi.
 
Bahadır Hattab said:
ingiliz ? wtf açıklasana biraz ne alaka ?

Açıklayacak bir şey yok. İngilizler Avrupa'daki en yakın akrabalarımız. Aynı zamanda Bulgarların da Avrupa'daki en yakın akrabaları. Ada oldukları için izole olmuş olabilirler. Bağlantı bana kalırsa büyük bir olasılıkla Troy.

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/41TurkicInEnglish/EnglishTurkicLexiconEn.htm
 

TurkicKhan

Grandmaster Knight
WBWF&S
O dediğin mtDNA dizilimi açısından yakınlık. Genetik akrabalıkla HİÇBİR ilgisi bulunmuyor. İzole olması Türklere yakın olmasını sağlamaz. Her izole olan yakın olsa Aborjinler en izole toplum.

Neigbour-joining-tree-of-population-genetic.png
 
Hun said:
O dediğin mtDNA dizilimi açısından yakınlık. Genetik akrabalıkla HİÇBİR ilgisi bulunmuyor. İzole olması Türklere yakın olmasını sağlamaz. Her izole olan yakın olsa Aborjinler en izole toplum.

Neigbour-joining-tree-of-population-genetic.png

Peki ne ile alakası var?

https://www.familytreedna.com/tr_mtDNA.pdf

Burda yalan mı söylüyor?
 
Adam geldi koskoca antropoloji bilimine bildiğin "yok" dedi. Tarihe, bilime yıllarını vermiş Proflara bu onların alanı değil bilmezler dedi. Bre aptal sen Ordinaryus musun? Bu alanda ne kadar uzmansın ki senin kifayetsiz sözlerine güvenelim? Yemin ediyorum art niyetlisin.
 

Redstone Knight

Grandmaster Knight
WB
Verdiğiniz fenotiplere iyice göz gezdirdim. Diğer SSCB ile ilgili konuda Lenin için Jewish fenotip sahibi olduğunu ve bizden olamayacağını iddia ettiniz fakat bugün sokakta gördüğüm çoğu insan da bu fenotiplere uymuyor. Buna ben de dahilim. Peki biz neyiz? Büyük oranda ailemin Türk olduğunu düşünüyorum. Öyle mübadeleden kaçan Rum, sürgünden kurtulmak için İslâma geçen Ermeni de yok. Çevresel etmenler de bizi bu kadar değiştirmiş olamaz.
 
Genelde bu işin başlarında fenotipleri inceleyen insanlar kendilerini insan fenotiplerinin hiçbirine benzetemez. Bu duruma bende dahildim. Eğer senin için problem olmazsa fotoğrafını at inceleyelim ya da race of man'e atsanda olur.

Şunu da söyleyim, incelerken yüzün geneline bakmayın. Gözü, burnu, çeneyi hepsini ayrı inceleyin.

Burnunuz Pamirid iken gözleriniz West Turanid olabilir. Doğal bir şey.
 

Dogukan

Banned
Deli Kurt said:
Adam geldi koskoca antropoloji bilimine bildiğin "yok" dedi. Tarihe, bilime yıllarını vermiş Proflara bu onların alanı değil bilmezler dedi. Bre aptal sen Ordinaryus musun? Bu alanda ne kadar uzmansın ki senin kifayetsiz sözlerine güvenelim? Yemin ediyorum art niyetlisin.

Bana mı diyorsun? Şayet öyleyse antropolojiye yok demedim. Aksine, antropolojide böyle bir şey yok dedim. Referans verilen adamların hiçbiri de antropolog değil.

not: Sık sık antropoloji okuyan ve akademide bütün sosyal bilimlere çok meraklı bir arkadaşınız
 

TurkicKhan

Grandmaster Knight
WBWF&S
Siyaset konusundanda takip ettiğim üzere kürtsün herhalde. kürt ırkının fenotipleride;

Armenid
İranid
East İranid
Roboust İranid
İranian Nordoid

olarak ayrılıyor.

Türk ırkı yoktur, Türk fenotipi olmaz diyen ve Antrolopolojiyle "ilgilenen" biri olarak girer bakarsın boş zamanında.
 
Top Bottom