AİLE AĞACI VE DÜZENLEMESİ

Users who are viewing this thread

Lathrael

Recruit
Selamlar, zamanım olmadığı için bir süredir yazma fırsatı bulamadım. Bu derste module_scripts içerisindeki aile ağacını, ve yeni faction eklerken istediğiniz sayıda lord eklemek için gerekenlere deyineceğim.

Warband'ın faction sistemi 20 lord (8 baba, 8 oğul ve 4 aile ferdi olmayan) için hazırlanmış. Eğer yeni bir ırk ekleyip 20 den az ve tam aile olmayan lordları eklerseniz iş feci karışmakta. Ymira King Harlus'un babası olabilmekte :smile: Bunun sebebi module_script's teki "initialise_aristocracy" script'i. Şimdi öncelikle bunu inceleyelim;


("initialize_aristocracy",
[
  #LORD OCCUPATIONS, BLOOD RELATIONSHIPS, RENOWN AND REPUTATIONS

  #King ages
  (try_for_range, ":cur_troop", kings_begin, kings_end),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_occupation, slto_kingdom_hero),
(store_random_in_range, ":age", 50, 60),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_age, ":age"),
(eq, ":cur_troop", "trp_kingdom_5_lord"),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_age, 47),
  (try_end),

  #The first thing - family structure
  #lords 1 to 8 are patriarchs with one live-at-home son and one daughter. They come from one of six possible ancestors, thus making it likely that there will be two sets of siblings
  #lords 9 to 12 are unmarried landowners with sisters
  #lords 13 to 20 are sons who still live in their fathers' houses
  #For the sake of simplicity, we can assume that all male aristocrats in prior generations either married commoners or procured their brides from the Old Country, thus discounting intermarriage
  Burada açıklandığı gibi troops.txt'deki ilk 8 lord babalar, 9-12 arasındakiler evlenmemiş kız kardeşleri olan ailesi olmayan tek lordlar, ve 13-20 arası sırası ile ilk 8 lord'un oğulları oluyor. knight1'in oğlu knight 13, 2'nin 14 vs.
          (try_for_range, ":cur_troop", kingdom_ladies_begin, kingdom_ladies_end),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_occupation, slto_kingdom_lady),
  (try_end),

  (assign, ":cur_lady", "trp_kingdom_1_lady_1"),

          (try_for_range, ":cur_troop", lords_begin, lords_end),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_occupation, slto_kingdom_hero),

(store_random_in_range, ":father_age_at_birth", 23, 26),
# (store_random_in_range, ":mother_age_at_birth", 19, 22),

(try_begin),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_1_1", "trp_knight_2_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_1_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 1), Bu aile reisi olan lordların birbiri ile kardeş olma şanslarını etkiliyor. Ancestor seed artık esamesi okunmayan, bu lordların babalarını temsil etmekte. biraz aşşağıdaki satırda buna her lord için 0-5 arası bir sayı ekleniyor, bu sayı onların babalarını temsil ediyor. Sayıları eşit olanlar kardeş oluyor.

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_2_1", "trp_knight_3_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_2_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 7),

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_3_1", "trp_knight_4_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_3_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 13),

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_4_1", "trp_knight_5_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_4_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 19),

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_5_1", "trp_knight_6_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_5_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 25),

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_6_1",  lords_end),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_6_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 31),

(try_end),


(try_begin),
(lt, ":npc_seed", :cool:, #NPC seed is the order in the faction  Knight_1'den _8 dahil 8 e kadar lordlar aile reisi olacak demek.eğer azaltılırsa aile şeması aynı şekilde değişir.
(assign, ":reputation", ":npc_seed"),
(store_random_in_range, ":age", 45, 64),

(store_random_in_range, ":father", 0, 6), #six possible fathers Biraz önce bahsettiğim sayı, ne kadar az olursa kardeş olma olasılıkları o kadar artar. olasılığı düşürmek için sayı arttırılabilir (6 mesela 7 olabilir), fakat ancestor seed'in de aynı oranda arttırılması gerekir yoksa örnek olarak rhodok lordları ile sarranid lordlarını kardeş görmeniz olası olur.
(val_add, ":father", ":ancestor_seed"),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_father, ":father"),

#wife  lady lerde 1. knight 1 in eşi, 2. kızı, 3. knight 2 nin eşi, 4. knight 2 nin kızı vs, son 4 lady ise 9-12 arası lordların kız kardeşleri. şema şeklinde daha sonra buraya geleceğim.
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_spouse, ":cur_lady"),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_spouse, ":cur_troop"),
(store_random_in_range, ":wife_reputation", 20, 26),
(try_begin),
(eq, ":wife_reputation", 20),
(assign, ":wife_reputation", lrep_conventional),
(try_end),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, ":wife_reputation"),


(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_lady", 49),
(call_script, "script_add_lady_items", ":cur_lady"),

(val_add, ":cur_lady", 1),

#daughter
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_father, ":cur_troop"),
(store_sub, ":mother", ":cur_lady", 1),
(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_lady", 19),
            ##diplomacy start+ fix native bug (daughters are their own mothers)
            #(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_mother, ":cur_lady"),
            (troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_mother, ":mother"),
            ##diplomacy end+
(store_random_in_range, ":lady_reputation", lrep_conventional, 34), #33% chance of father-derived
(try_begin),
(le, ":lady_reputation", 25),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, ":lady_reputation"),
(else_try),
(eq, ":lady_reputation", 26),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_conventional),
(else_try),
(eq, ":lady_reputation", 27),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_moralist),
(else_try),
(assign, ":guardian_reputation", ":reputation"),
(try_begin),
(this_or_next|eq, ":guardian_reputation", lrep_martial),
(eq, ":guardian_reputation", 0),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_conventional),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_quarrelsome),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_otherworldly),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_selfrighteous),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_ambitious),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_cunning),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_adventurous),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_goodnatured),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_adventurous),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_debauched),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_ambitious),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_upstanding),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_moralist),
(try_end),
(try_end),

(call_script, "script_add_lady_items", ":cur_lady"),
(val_add, ":cur_lady", 1),
#high renown

(else_try), #Older unmarried lords
(is_between, ":npc_seed", 8, 12),  Bu sayılar arasındaki lordlar (knight8-12 arası) babası veya oğlu olmayan sadece kız kardeşleri olan lordlar olmakta.

(store_random_in_range, ":age", 25, 36),
(store_random_in_range, ":reputation", 0, :cool:,

(store_random_in_range, ":sister_reputation", 20, 26),
(try_begin),
(eq, ":sister_reputation", 20),
(assign, ":sister_reputation", lrep_conventional),
(try_end),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, ":sister_reputation"),

(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_guardian, ":cur_troop"),

(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_lady", 21),
(call_script, "script_add_lady_items", ":cur_lady"),

(val_add, ":cur_lady", 1),

(else_try), #Younger unmarried lords  Aile reisi lordların oğulları
#age is father's minus 20 to 25
(store_sub, ":father", ":cur_troop", 12),  Lord'un sayısından 12 çıkartıyor, çıkan sayı babası oluyor. örnek; knight 14 ün babası (14-12=2) knight_2 olmakta. bunu değiştirerek yine aile şeması ile oynayabiliyoruz.
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_father, ":father"),
(troop_get_slot, ":mother", ":father", slot_troop_spouse),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_mother, ":mother"),

(troop_get_slot, ":father_age", ":father", slot_troop_age),
(store_sub, ":age", ":father_age", ":father_age_at_birth"),

(try_begin), #50% chance of having father's rep
(store_random_in_range, ":reputation", 0, 16),

(gt, ":reputation", 7),
(troop_get_slot, ":reputation", ":father", slot_lord_reputation_type),
(try_end),
(try_end),

(try_begin),
(eq, ":reputation", 0),
(assign, ":reputation", 1),
(try_end),

        (troop_set_slot, ":cur_troop", slot_lord_reputation_type, ":reputation"),

(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_troop", ":age"),
  (try_end),

  (try_begin),
    (eq, "$cheat_mode", 1),
    (assign, reg3, "$cheat_mode"),
    (display_message, "@{!}DEBUG -- Assigned lord reputation and relations"),

#     (display_message, "str_assigned_lord_reputation_and_relations_cheat_mode_reg3"), #This string can be removed
  (try_end),

  (try_for_range, ":cur_troop", pretenders_begin, pretenders_end),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_occupation, slto_inactive_pretender),
(store_random_in_range, ":age", 25, 30),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_age, ":age"),
(eq, ":cur_troop", "trp_kingdom_5_pretender"),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_age, 45),
  (try_end),
]),
 

Lathrael

Recruit
Şimdi diyelim ki yeni bir krallık ekledik, fakat ufak bir krallık olacak ve sadece 6 lord istiyoruz, ama bu şemada 20 tane gerekiyor! Bunun için yapılacak en iyi şey, bu script i eklediğimiz lordlardan ayırarak yeni bir initialise_aristocracy script i eklemek. Öncelikle initialise aristocracy'de şu değişiklikleri yapıyoruz;


("initialize_aristocracy",
[
  #LORD OCCUPATIONS, BLOOD RELATIONSHIPS, RENOWN AND REPUTATIONS

  #King ages
  (try_for_range, ":cur_troop", kings_begin, kings_end),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_occupation, slto_kingdom_hero),
(store_random_in_range, ":age", 50, 60),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_age, ":age"),
(eq, ":cur_troop", "trp_kingdom_5_lord"),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_age, 47),
  (try_end),

  #The first thing - family structure
  #lords 1 to 8 are patriarchs with one live-at-home son and one daughter. They come from one of six possible ancestors, thus making it likely that there will be two sets of siblings
  #lords 9 to 12 are unmarried landowners with sisters
  #lords 13 to 20 are sons who still live in their fathers' houses
  #For the sake of simplicity, we can assume that all male aristocrats in prior generations either married commoners or procured their brides from the Old Country, thus discounting intermarriage
          (try_for_range, ":cur_troop", kingdom_ladies_begin, kingdom_ladies_end),
          (is_between, ":cur_troop", "trp_kingdom_1_lady_1", "trp_kingdom_7_lady_1"),  Eski lady ler ile yeni lady ler farklı script ler kullanacak
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_occupation, slto_kingdom_lady),
  (try_end),

  (assign, ":cur_lady", "trp_kingdom_1_lady_1"),

          (try_for_range, ":cur_troop", lords_begin, lords_end),
        (is_between, ":cur_troop", "trp_knight_1_1", "trp_knight_7_1"),  Yeni krallık kingdom 7 ve ilk knight'ı trp_knight_7_1. Bunu yaptığımızda yeni krallığın lord aile sistemi ile eski sistemi ayırmış oluyoruz.
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_occupation, slto_kingdom_hero),

(store_random_in_range, ":father_age_at_birth", 23, 26),
# (store_random_in_range, ":mother_age_at_birth", 19, 22),

(try_begin),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_1_1", "trp_knight_2_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_1_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 1),

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_2_1", "trp_knight_3_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_2_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 7),

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_3_1", "trp_knight_4_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_3_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 13),

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_4_1", "trp_knight_5_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_4_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 19),

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_5_1", "trp_knight_6_1"),
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_5_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 25),

(else_try),
(is_between, ":cur_troop", "trp_knight_6_1", "trp_knight_7_1"),  Yine aynı şekilde...
(store_sub, ":npc_seed", ":cur_troop", "trp_knight_6_1"),
(assign, ":ancestor_seed", 31),

(try_end),


(try_begin),
(lt, ":npc_seed", :cool:, #NPC seed is the order in the faction
(assign, ":reputation", ":npc_seed"),
(store_random_in_range, ":age", 45, 64),

(store_random_in_range, ":father", 0, 6), #six possible fathers
(val_add, ":father", ":ancestor_seed"),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_father, ":father"),

#wife
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_spouse, ":cur_lady"),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_spouse, ":cur_troop"),
(store_random_in_range, ":wife_reputation", 20, 26),
(try_begin),
(eq, ":wife_reputation", 20),
(assign, ":wife_reputation", lrep_conventional),
(try_end),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, ":wife_reputation"),


(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_lady", 49),
(call_script, "script_add_lady_items", ":cur_lady"),

(val_add, ":cur_lady", 1),

#daughter
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_father, ":cur_troop"),
(store_sub, ":mother", ":cur_lady", 1),
(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_lady", 19),
            ##diplomacy start+ fix native bug (daughters are their own mothers)
            #(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_mother, ":cur_lady"),
            (troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_mother, ":mother"),
            ##diplomacy end+
(store_random_in_range, ":lady_reputation", lrep_conventional, 34), #33% chance of father-derived
(try_begin),
(le, ":lady_reputation", 25),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, ":lady_reputation"),
(else_try),
(eq, ":lady_reputation", 26),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_conventional),
(else_try),
(eq, ":lady_reputation", 27),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_moralist),
(else_try),
(assign, ":guardian_reputation", ":reputation"),
(try_begin),
(this_or_next|eq, ":guardian_reputation", lrep_martial),
(eq, ":guardian_reputation", 0),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_conventional),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_quarrelsome),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_otherworldly),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_selfrighteous),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_ambitious),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_cunning),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_adventurous),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_goodnatured),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_adventurous),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_debauched),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_ambitious),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_upstanding),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, lrep_moralist),
(try_end),
(try_end),

(call_script, "script_add_lady_items", ":cur_lady"),
(val_add, ":cur_lady", 1),
#high renown

(else_try), #Older unmarried lords
(is_between, ":npc_seed", 8, 12),

(store_random_in_range, ":age", 25, 36),
(store_random_in_range, ":reputation", 0, :cool:,

(store_random_in_range, ":sister_reputation", 20, 26),
(try_begin),
(eq, ":sister_reputation", 20),
(assign, ":sister_reputation", lrep_conventional),
(try_end),
(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_lord_reputation_type, ":sister_reputation"),

(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_guardian, ":cur_troop"),

(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_lady", 21),
(call_script, "script_add_lady_items", ":cur_lady"),

(val_add, ":cur_lady", 1),

(else_try), #Younger unmarried lords
#age is father's minus 20 to 25
(store_sub, ":father", ":cur_troop", 12),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_father, ":father"),
(troop_get_slot, ":mother", ":father", slot_troop_spouse),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_mother, ":mother"),

(troop_get_slot, ":father_age", ":father", slot_troop_age),
(store_sub, ":age", ":father_age", ":father_age_at_birth"),

(try_begin), #50% chance of having father's rep
(store_random_in_range, ":reputation", 0, 16),

(gt, ":reputation", 7),
(troop_get_slot, ":reputation", ":father", slot_lord_reputation_type),
(try_end),
(try_end),

(try_begin),
(eq, ":reputation", 0),
(assign, ":reputation", 1),
(try_end),

        (troop_set_slot, ":cur_troop", slot_lord_reputation_type, ":reputation"),

(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_troop", ":age"),
  (try_end),

  (try_begin),
    (eq, "$cheat_mode", 1),
    (assign, reg3, "$cheat_mode"),
    (display_message, "@{!}DEBUG -- Assigned lord reputation and relations"),

#     (display_message, "str_assigned_lord_reputation_and_relations_cheat_mode_reg3"), #This string can be removed
  (try_end),

  (try_for_range, ":cur_troop", pretenders_begin, pretenders_end),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_occupation, slto_inactive_pretender),
(store_random_in_range, ":age", 25, 30),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_age, ":age"),
(eq, ":cur_troop", "trp_kingdom_5_pretender"),
(troop_set_slot, ":cur_troop", slot_troop_age, 45),
  (try_end),
]),
 

Lathrael

Recruit
Şimdi ekleyeceğimiz yeni script; mesela benim modumda adygh prensiği için yeni script'i initialise_aristocracy_for_adyghs olarak adlandırıyorum ve önceki script'i kopyalayıp 6 lord için şu değişiklikleri yapıyorum;


("initialize_aristocracy_for_adygh",
[

        (try_for_range, ":cur_troop2", kingdom_ladies_begin, kingdom_ladies_end),

        (is_between, ":cur_troop2", "trp_kingdom_7_lady_1", "trp_heroes_end"),  Bu script sadece yeni lady'ler için çalışacak.
(troop_set_slot, ":cur_troop2", slot_troop_occupation, slto_kingdom_lady),
  (try_end),

  (assign, ":cur_lady2", "trp_kingdom_7_lady_1"),
          (try_for_range, ":cur_troop2", lords_begin, lords_end),
(troop_set_slot, ":cur_troop2", slot_troop_occupation, slto_kingdom_hero),
        (is_between, ":cur_troop2", "trp_knight_7_1", "trp_kingdom_1_pretender"), Script'in sadece yeni lordlar için çalışması için...
(store_random_in_range, ":father_age_at_birth", 23, 26),
# (store_random_in_range, ":mother_age_at_birth", 19, 22),

(store_sub, ":npc_seed2", ":cur_troop2", "trp_knight_7_1"),
(assign, ":ancestor_seed2", 37), kingdom 7 için başlangıç ancestor seed'i.


(try_begin),
(lt, ":npc_seed2", 2), İlk 2 lord aile reisi olacak.
(assign, ":reputation", ":npc_seed2"),
(store_random_in_range, ":age", 45, 64),

(store_random_in_range, ":father", 0, 2), Ancestor seed'e 0 ya da 1 eklenecek, yani bu iki aile reisi lord %50 ihtimal ile kardeş.
(val_add, ":father", ":ancestor_seed2"),
(troop_set_slot, ":cur_troop2", slot_troop_father, ":father"),

#wife
(troop_set_slot, ":cur_troop2", slot_troop_spouse, ":cur_lady2"),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_troop_spouse, ":cur_troop2"),
(store_random_in_range, ":wife_reputation", 20, 26),
(try_begin),
(eq, ":wife_reputation", 20),
(assign, ":wife_reputation", lrep_conventional),
(try_end),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, ":wife_reputation"),


(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_lady2", 49),
(call_script, "script_add_lady_items", ":cur_lady2"),

(val_add, ":cur_lady2", 1),

#daughter
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_troop_father, ":cur_troop2"),
(store_sub, ":mother", ":cur_lady2", 1),
(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_lady2", 1:cool:,
            ##diplomacy start+ fix native bug (daughters are their own mothers)
            #(troop_set_slot, ":cur_lady", slot_troop_mother, ":cur_lady"),
            (troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_troop_mother, ":mother"),
            ##diplomacy end+
(store_random_in_range, ":lady_reputation", lrep_conventional, 34), #33% chance of father-derived
(try_begin),
(le, ":lady_reputation", 25),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, ":lady_reputation"),
(else_try),
(eq, ":lady_reputation", 26),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, lrep_conventional),
(else_try),
(eq, ":lady_reputation", 27),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, lrep_moralist),
(else_try),
(assign, ":guardian_reputation", ":reputation"),
(try_begin),
(this_or_next|eq, ":guardian_reputation", lrep_martial),
(eq, ":guardian_reputation", 0),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, lrep_conventional),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_quarrelsome),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, lrep_otherworldly),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_selfrighteous),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, lrep_ambitious),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_cunning),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, lrep_adventurous),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_goodnatured),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, lrep_adventurous),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_debauched),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, lrep_ambitious),
(else_try),
(eq, ":guardian_reputation", lrep_upstanding),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, lrep_moralist),
(try_end),
(try_end),

(call_script, "script_add_lady_items", ":cur_lady2"),
(val_add, ":cur_lady2", 1),
#high renown

(else_try), #Older unmarried lords
(is_between, ":npc_seed2", 2, 4),  Knight_7_3 ve Knight_7_4 sadece kızkardeşleri olan lordlar

(store_random_in_range, ":age", 25, 36),
(store_random_in_range, ":reputation", 0, :cool:,

(store_random_in_range, ":sister_reputation", 20, 26),
(try_begin),
(eq, ":sister_reputation", 20),
(assign, ":sister_reputation", lrep_conventional),
(try_end),
(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_lord_reputation_type, ":sister_reputation"),

(troop_set_slot, ":cur_lady2", slot_troop_guardian, ":cur_troop2"),

(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_lady2", 19),
(call_script, "script_add_lady_items", ":cur_lady2"),

(val_add, ":cur_lady2", 1),

(else_try), #Younger unmarried lords
#age is father's minus 20 to 25
(store_sub, ":father", ":cur_troop2", 4),  Yine aile reisi lordların oğulları için bu sayıyı uygun değere getiriyoruz.
(troop_set_slot, ":cur_troop2", slot_troop_father, ":father"),
(troop_get_slot, ":mother", ":father", slot_troop_spouse),
(troop_set_slot, ":cur_troop2", slot_troop_mother, ":mother"),

(troop_get_slot, ":father_age", ":father", slot_troop_age),
(store_sub, ":age", ":father_age", ":father_age_at_birth"),

(try_begin), #50% chance of having father's rep
(store_random_in_range, ":reputation", 0, 16),

(gt, ":reputation", 7),
(troop_get_slot, ":reputation", ":father", slot_lord_reputation_type),
(try_end),
(try_end),

(try_begin),
(eq, ":reputation", 0),
(assign, ":reputation", 1),
(try_end),

        (troop_set_slot, ":cur_troop2", slot_lord_reputation_type, ":reputation"),

(call_script, "script_init_troop_age", ":cur_troop2", ":age"),
  (try_end),

  (try_begin),
    (eq, "$cheat_mode", 1),
    (assign, reg3, "$cheat_mode"),
    (display_message, "@{!}DEBUG -- Assigned lord reputation and relations"),

#     (display_message, "str_assigned_lord_reputation_and_relations_cheat_mode_reg3"), #This string can be removed
  (try_end),

]),
 

Lathrael

Recruit
Son olarak eklediğimiz yeni script'i aktive etmek için module_scripts'te "game_start" altında;

  (call_script, "script_initialize_aristocracy"),

satırını bulup altına şu şekilde yeni yazdığımız script'i ekliyoruz;

  (call_script, "script_initialize_aristocracy"),
        (call_script, "script_initialize_aristocracy_for_adygh"),


Bu kadar  :cool:

Yine unuttuğum birşey yoksa... :roll: :lol:
 

UngaBunga

harikasın bende bunu arıyodum ancak orjinal link belirtirsen iyi olur uxc eklemiyor yoksa
 

gLadi

Grandmaster Knight
NWWF&SWBM&BVC
Nerden Alarak çevirdiğini ve Ubilesor Xefor Cioss'a (Kesin yanlış yazdım) İletmeni söylüyor.
 

Agression

emre9823 said:
Nerden Alarak çevirdiğini ve Ubilesor Xefor Cioss'a (Kesin yanlış yazdım) İletmeni söylüyor.
Ubsilon Xefor Cioss  :cool:
 

UngaBunga

:O uu beybi iyi bir kodlamacı olur senden kendin yazdıysan bizim moda katılır mısın?
 

Lathrael

Recruit
UngaBunga said:
:O uu beybi iyi bir kodlamacı olur senden kendin yazdıysan bizim moda katılır mısın?

İsterdim ama ekip olarak yapılacak bir proje için gerçekten vaktim yok. En son bu başlığı attığımdan beri iş seyehatleri vs yüzünden doğru düzgün mod üzerinde çalışamadım bile :sad: Ama şu an üzerinde çalıştığım mod bitmek üzere :smile: Eğer tamamlayabilirsem module dosyalarını da ekleyeceğim, isteyen istediği kadar yağmalayabilir :grin:
 
en son mesaj atılan yıl 2011 ama bir sorum var ben warbandda zaten olan bir kadının/erkeğin nasıl ailesini değiştirebilirim
 
Last edited:

deli43

Knight
yıl 2011 olmuş ama bir sorum var ben warbandda zaten olan bir kadının/erkeğin nasıl ailesini değiştirebilirim
belki yapmışsındır belki yapmamışsındır ama büyük ihtimal yapamamışsındır çünkü aile düzeninin bir sıralaması var yukarıda dersi veren arkadaş açıklamıştı sanırım (konuya en son bakalı 1 yıl falan oldu tekrar bakmadım sadece senin soruna yanıt vermeye çalışıyorum) bu sıralama 4 8 12 diye 4er 4er gidiyodu sanırım sen burdan ilk 4ü farklı bi krallığa veremezsin verirsende mutlaka hata verir burda genç lordları ve sadece küçük aileleri farklı krallığa vermeni öneririm bunlar ise orta grupta olanlardır lordun notlardan ailesine bakıp moduleden kaçıncı sırada olduğunu bulursun bu genel bilgi gibi bi şeydi
senin soruna gelirsek istediğin lordu istediğin bi aileye vermezsin aile düzeni her yeni oyuna girdiğinde değişir sadece kayıtlı oyunda aynı olarak kalır değiştireceksende sadece kız kardeşi olan lordların kız kardeşlerini falan kendi aralarında değiştirirsin diye düşünüyorum anca onu yapabilirsin
 
belki yapmışsındır belki yapmamışsındır ama büyük ihtimal yapamamışsındır çünkü aile düzeninin bir sıralaması var yukarıda dersi veren arkadaş açıklamıştı sanırım (konuya en son bakalı 1 yıl falan oldu tekrar bakmadım sadece senin soruna yanıt vermeye çalışıyorum) bu sıralama 4 8 12 diye 4er 4er gidiyodu sanırım sen burdan ilk 4ü farklı bi krallığa veremezsin verirsende mutlaka hata verir burda genç lordları ve sadece küçük aileleri farklı krallığa vermeni öneririm bunlar ise orta grupta olanlardır lordun notlardan ailesine bakıp moduleden kaçıncı sırada olduğunu bulursun bu genel bilgi gibi bi şeydi
senin soruna gelirsek istediğin lordu istediğin bi aileye vermezsin aile düzeni her yeni oyuna girdiğinde değişir sadece kayıtlı oyunda aynı olarak kalır değiştireceksende sadece kız kardeşi olan lordların kız kardeşlerini falan kendi aralarında değiştirirsin diye düşünüyorum anca onu yapabilirsin
tamam teşekkürler
 
Top Bottom