İnternet Sansürüne Lanet

Users who are viewing this thread

The Cemaat said:
ß@LK€$ said:
onu zaten biliyordum.

girme yollarını arttırıp hepsini denemeyi planlıyorum.

Yahu zaten bir şey izledin diye kimse sana ceza yazacak değil değiştirmezsen bile...
ceza konusuna gelirsek bence de zaten yalan o :grin:
 
öncelikle herhangi bir tube sitesinden yapılan izlemeler bir yasak kapsamına girmez. hatta ilgili siteye erişim engellenmiş bile olsa sorun olmaz. zira yasak sitenin görüntü yayınlamasına verilir. izlenmesine değil.

ha, download olayında kapsam değişir. download yaptığınız içerik yasaklı ise indirmeniz (muhtemelen) yayabileceğiniz anlamına da gelebilir. orda kanun nizam biraz sallantıda şu anda ne olacağı belli değil.  :mrgreen:
 
Erozbey said:
Şaka mısın? Korsanın darbe yemesi çok iyi bir şey. Tabi Torrent 'in de. Korsana yatırım yaptınız diye köpürmek nedir?

Korsan iyidir. Ben daha yıllar önceden gidip mount and blade'i crack'li indirmemiş ve beğenmemiş olmasaydım hiç de uğraşıp oyunu satın almazdım. Amerika'da çoğu grup korsan albümleri indirildiği için ünlü oluyor ve böylece yerel konserlere gelen kişi sayısı çoğalıyor. Hepten de kötü bir şey değil korsan. Ayrıca gel gör ki Electronic Arts'ın yaptığı oyunların fiyatları 70-150 lira arası bildiğin soygun. Ayda 2 tane oyun almak istesem hiçbir gün bişi yememem gerekir. Ama çok sevdiğin bir oyunsa gidip alırsın. Küçük İndie oyun yapımcılarını da ünlü eden bir şey. Zaten fiyatı düşük olduğundan oyunu beğenen gidip satın alıyor, dandik birşeyse de parasını boşa saçmamış oluyor. Benim vurgulamak istediğim o değildi zaten. Tamamen bireyin özel hayatını kısıtlayacak ve gerici bir politika izliyor AKP. Madem AB'ye katılmak istiyorsun, sen niye gelip milletine böyle zulümler ediyorsun be adam. Ülkeyi gerilettirdikçe geriletiyorsun. Bu gidişle Osmanlı'ya dönecek ülke gerilemekten. Yazıktır, günahtır. Allah'ın yok mu Recep. 2 cinsel içerikli film izledi diye adam gidip sapık mı olacak, tam tersi evdeki bilgisayarındaki "SİTE ENGELLENDİ" yazısını gören adam abazalığını diğerlerinden çıkarmak istemez mi? Yeterince tecavüzcü varken biraz daha mı artırmak istiyorsunuz o sayıyı anlayamıyorum. Ama şundan eminim ki bu oylar falan hepsi yalan. Bir ülkeyi bu kadar satan,yağmalayan,çapulculuğun alasını yapan,inanılmaz oranla ete,doğalgaza,petrole zam yapan, adaletin ırzına geçen,bölücü bir insanın halkın iradesiyle o mevkilere geleceğinden kuşkuluyum. Eğer oy ile, dürüst bir şekilde bu adamlar başa geçiyorsa, suç milletindir, halkın aptallığındandır. Avrupa'da böyle yasalar çıksa 2 günde devirirler o yönetimi. Adamlar zeki çünkü. Seslerini çıkarmazlarsa devletin daha da tepelerine bineceğini çok iyi biliyorlar. Çok kara günler bekliyor ülkemizi.
 
Alhedras said:
öncelikle herhangi bir tube sitesinden yapılan izlemeler bir yasak kapsamına girmez. hatta ilgili siteye erişim engellenmiş bile olsa sorun olmaz. zira yasak sitenin görüntü yayınlamasına verilir. izlenmesine değil.

ha, download olayında kapsam değişir. download yaptığınız içerik yasaklı ise indirmeniz (muhtemelen) yayabileceğiniz anlamına da gelebilir. orda kanun nizam biraz sallantıda şu anda ne olacağı belli değil.  :mrgreen:

Yani ben şimdi malum videoları izleyince birşey olmuyor öylemi? Yani gayet açıklayıcı anlatmışsın ama konu bu olunca insan ne yapıcağını bilemiyor :grin:D
 
Propaganda said:
Daha yasa resmi gazetede açıklanmadı sanırsam yani daha yürürlükte değil.
İnternette aradım bende bulamadım,resmi gazeteden olanını ne zaman giriyor,girdimi bir bilgide bulamadım anca içerikleri hakkında tutarsız şeyler.
 
Realist Kupa said:
Alhedras said:
öncelikle herhangi bir tube sitesinden yapılan izlemeler bir yasak kapsamına girmez. hatta ilgili siteye erişim engellenmiş bile olsa sorun olmaz. zira yasak sitenin görüntü yayınlamasına verilir. izlenmesine değil.

ha, download olayında kapsam değişir. download yaptığınız içerik yasaklı ise indirmeniz (muhtemelen) yayabileceğiniz anlamına da gelebilir. orda kanun nizam biraz sallantıda şu anda ne olacağı belli değil.  :mrgreen:

Yani ben şimdi malum videoları izleyince birşey olmuyor öylemi? Yani gayet açıklayıcı anlatmışsın ama konu bu olunca insan ne yapıcağını bilemiyor :grin:D

Hiç bir şey olmuyor.

@Propaganda Çoktan yayınlandı gün onayladım dedi ondan 1 gün sonra yayınlandı.

@ErkutErdem resmi gazete :

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140219-1.htm

MADDE 85 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“n) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,

o) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini,

ö) İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılmasını,

p) URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini,

r) Uyarı yöntemi: İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması hâlinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemini,”

MADDE 86 – 5651 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir.”

MADDE 87 – 5651 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır.”

MADDE 88 – 5651 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.”

“(3) Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

(4) Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.

(5) Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(6) Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”

MADDE 89 – 5651 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde” ibaresi çıkartılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (ç) ve (d) bentleri eklenmiş, üçüncü fıkrasında geçen “(b) ve (c)” ibaresi “(b), (c), (ç) ve (d)” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla,

d) Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla,”

MADDE 90 – 5651 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 6/A maddesi eklenmiştir.

“Erişim Sağlayıcıları Birliği

MADDE 6/A – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.

(2) Birlik özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir. Birliğin merkezi Ankara’dır.

(3) Birliğin çalışma usul ve esasları Kurum tarafından onaylanacak Tüzükle belirlenir. Tüzük değişiklikleri de Kurumun onayına tabidir.

(4) Birlik, Tüzüğünün Kurum tarafından incelenerek uygun bulunmasını müteakip faaliyete başlar.

(5) Birlik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluştur.

(6) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir. Kararların uygulanması amacıyla gerekli her türlü donanım ve yazılım erişim sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır.

(7) Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararları gereği için Birliğe gönderilir. Bu kapsamda Birliğe yapılan tebligat erişim sağlayıcılara yapılmış sayılır.

(:cool: Birlik, kendisine gönderilen mevzuata uygun olmadığını düşündüğü kararlara itiraz edebilir.

(9) Birliğin gelirleri, üyeleri tarafından ödenecek ücretlerden oluşur. Alınacak ücretler, Birliğin giderlerini karşılayacak miktarda belirlenir. Bir üyenin ödeyeceği ücret, üyelerin tamamının net satış tutarı toplamı içindeki o üyenin net satışı oranında belirlenir. Üyelerin ödeme dönemleri, yeni katılan üyelerin ne zamandan itibaren ödemeye başlayacağı ve ödemelere ilişkin diğer hususlar Birlik Tüzüğünde belirlenir. Süresinde ödenmeyen ücretler Birlikçe kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

(10) Birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcıları faaliyette bulunamaz.”

MADDE 91 – 5651 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikte belirlenen tedbirleri almakla yükümlüdür.”

“(4) Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.”

MADDE 92 – 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere “Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir.” cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “(2) ve (5)” ibaresi “(2), (5) ve (6)” şeklinde değiştirilmiş, onuncu fıkrasındaki “altı aydan iki yıla kadar hapis cezası” ibaresi “beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 93 – 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi

MADDE 9 – (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

(2) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.

(3) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

(4) Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

(5) Hâkimin bu madde kapsamında verdiği erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir.

(6) Hâkim bu madde kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar. Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(:cool: Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

(9) Bu madde kapsamında hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararına konu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının veya aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde de yayınlanması durumunda ilgili kişi tarafından Birliğe müracaat edilmesi hâlinde mevcut karar bu adresler için de uygulanır.

(10) Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 94 – 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.

“Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi

MADDE 9/A – (1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Başkanlığa doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkanlık, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir.

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Başkanlığa gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.

(6) Hâkim tarafından verilen bu karara karşı Başkanlık tarafından 5271 sayılı Kanun hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

(7) Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

(:cool: Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi Başkanlık tarafından yapılır. Bu karara karşı sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.”

MADDE 95 – 5651 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “yayınları önlemeye” ibaresinden sonra “, internetin güvenli kullanımını sağlamaya, bilişim şuurunu geliştirmeye” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Başkanlık; Bakanlık bünyesinde 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca oluşturulan İnternet Geliştirme Kurulunca internetin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, yaygın ve güvenli kullanılması gibi konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.”

“(6) Başkanlık, ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında, siber saldırıların tespiti ve önlenmesi konusunda, içerik, yer, erişim sağlayıcılar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlar, gerekli tedbirlerin aldırılması konusunda faaliyet yürütür ve ihtiyaç duyulan çalışmaları yapar.

(7) Başkanlık kanunlarla kendisine verilen görevlerin ifası amacıyla araştırma ve geliştirme merkezleri kurabilir.”
 
Inanch-Bilge said:
E hani url falan birşey diyorlardı ?

Her zamanki balon haberler.Film indiren ceza alacak haberlerini hatırla  :razz: 500.000 dolarlık yazılımla takip edeceklerdi :grin:D

http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/814052-korsan-film-indiren-yandi

 
Realist Kupa said:
Alhedras said:
öncelikle herhangi bir tube sitesinden yapılan izlemeler bir yasak kapsamına girmez. hatta ilgili siteye erişim engellenmiş bile olsa sorun olmaz. zira yasak sitenin görüntü yayınlamasına verilir. izlenmesine değil.

ha, download olayında kapsam değişir. download yaptığınız içerik yasaklı ise indirmeniz (muhtemelen) yayabileceğiniz anlamına da gelebilir. orda kanun nizam biraz sallantıda şu anda ne olacağı belli değil.  :mrgreen:

Yani ben şimdi malum videoları izleyince birşey olmuyor öylemi? Yani gayet açıklayıcı anlatmışsın ama konu bu olunca insan ne yapıcağını bilemiyor :grin:D

malum şey neysede benim bir arkadaş arşiv yapamadım diye ağlanıp duruyor  :mrgreen:
 
Bu yasalarla gurur duyan adamlar var lan, yazık.

Cinsel içerikler umrumda bile değil, çok da güzel kullandılar İncici Bebeler'i kılıf olarak.

Çok güzel yazılar yazan, internette çok güzel şeyler paylaşan, herşeyi açığa süren insanlar var. Hepiniz biliyorsunuz eminim ama bir daha söylemek istedim,

Bunların bizim pornonuza elleyeceği falan yok. İnternetten anlayacağımız tek şey porno olacak kadar cahilken, istenmeyen bilgilerden uzak tutularak sosyalizmin ilacı(!) İslam'ı başka bir yerimizden daha dayatacaklar.

Akp ve cemaat yandaşlarına İnternet Ütopyaları hayırlı olsun :smile:
 
millet ben p*rno izleyemicem diye yakınıyor. Olay p*rnoda degil olay iktidarın hosuna gitmeyen eğlemlerin destek almasını önlemek. Kısaca sosyal medya özgürlüğünü yoketmek. Tube sitelerinde bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Belki girmesi zorlaşır okadar.
 
w4hammer said:
millet ben p*rno izleyemicem diye yakınıyor. Olay p*rnoda degil olay iktidarın hosuna gitmeyen eğlemlerin destek almasını önlemek. Kısaca sosyal medya özgürlüğünü yoketmek. Tube sitelerinde bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Belki girmesi zorlaşır okadar.

forumun yaş ortalaması ile paralel bir durum. çoğu kişinin durumun ciddiyetini kavradığını sanmıyorum.
 
Back
Top Bottom