bes-4959

  1. Resolved Beta 1.5.10 Özellik Çalışmıyor

    Liderlik becerisindeki tutsakları moral kaybı olmadan birliğe katma özelliği çalışmıyor.
Top Bottom