bes-4795

  1. In Progress Last seen problem

    Summary:Türkçe dilinde soyluların son görülme yerleri yok. Bu problem bütün Türk oyuncularda var. yayıncılarda ve arkadaşlarımda da böyle. Turkish (Problem here) ---> https://klasresim.com/i/zvwpn English https://klasresim.com/i/zv6rl How to Reproduce: Have you used...
Top Bottom