bes-4711

  1. dijiTurk

    In Progress taş stoğugörünmezliği + isim yanlışlığı

    Kuşatmalarda bazen taş stoğu görünmez oluyor, etkileşim kurulamıyor. Küpler de "taş istifi" olarak isimlendirilmiş.
Top Bottom