Search results

  1. Unsolved Sea Raider sığınakları hatalı

    Oyun içinde herhangi bir Sea Raider sığınağını basmak istediğimde oyun sonsuz bir yükleme ekranına giriyor donmamasına rağmen bölümü yüklemiyor