• Please note that we've updated the Mount & Blade II: Bannerlord save file system which requires you to take certain steps in order for your save files to be compatible with e1.7.1 and any later updates. You can find the instructions here.

Search results

  1. Kara gürz yardım!

    Januzs'u kral yapma aşamasında tıkandım.Lehistan'ın bütün kalelerini ve şehirlerini fethettim. Fakat yanıma sadece 5 kişiyi çekebildim ve şimdi hiç kaleleri veya şehirleri kalmadığından diğerlerini bulamıyorum.Nasıl çözülür bu durum?
Top Bottom