• Please note that we've updated the Mount & Blade II: Bannerlord save file system which requires you to take certain steps in order for your save files to be compatible with e1.7.1 and any later updates. You can find the instructions here.

Search results

  1. Nord Asilerine Yardım

    Nord krallığının kaçak prensine yardım ettim krallığı ele geçirdik artık asi olarak değil sadece nord krallığı olarak geçiyor isim ama görev hala tamamlanmış görünmüyor ve o kaçak prensi şimdi bulamıyorum nasıl çözülecek bu işi
Top Bottom