Search results

  1. Sultan Berkuk

    Son Khuzait Varisi / En baştan

    [size=24pt]Son Khuzait Varisi[justify][right] ...1277 yılının soğuk bir günü Büyük Han’ın emriyle ordu Reyvadin Şehrinin bir günlük uzağına ordugah kurmuş ve kuşatma hazırlıklarına başlamıştı. Akşam sularında ordunun yetkin komutanları ve Büyük Han’ın önderliğinde harp meclisi kurulmuş ve şehrin...
Top Bottom