Search results for query: *

  1. module_games_menu syntax error

    At the very top of module_game_menus.py, add these lines    In other files (such as dialogue) where you want to use Turkish or other unsupported characters, replace the line below with those two lines
    Thanks for your help, problem solved.
  2. module_games_menu syntax error

    Forumdaki ilk konum o yüzden pek alışkın değilim hatalı bişi yaptıysam affola. Kendi oyunuma şehir giriş menüsüne Lonca başkanıyla konuşma seçeneği ekledim fakat bunu türkçeye çevirmek için module dosyasında tırnak içindeki cümleyi türkçe şekilde yazdım fakat şöyle bir hata alıyorum.
Back
Top Bottom