• The forum has been updated. For an explanation of some of the changes, head over here.

Recent content by Vicilian

  1. Vicilian

    Kuşatma Saldırı Kısmında kolayca kaleye erişim

    Merdivenler tıpkı koçbaşı,kuşatma kulesi gibi yapılıp surların dibine askerler tarafından taşınmalı. Bu şekilde kuşatma mekaniğine gelen yeniliklerin hiçbir anlamı kalmıyor.
Top Bottom