Non-English Forums > Konu Dışı

Adnan Menderes Kimler Tarafından Neden İdam Edildi?

<< < (11/21) > >>

Artizan:
cami yıkılması değil tarihi eser yıkılması orda bahsedilen. 500-600 yıllık tarihi camiler yıkıldı. chp zihniyeti dediğin zihniyetin bu çapta yaptığı tarihi katliam varsa lütfen söyle.

Edit: Erdoğan'ın mavi ekran verdiği an:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3mc0trRL9C0#t=89s

Tatura:
1926-1950 arasında 513 camii satılıyor. 327 cami arsası ki, bunların çoğunun üzerinde camii var, bunlar da satılıyor. 1070 mescit satılıyor bu arada. Bunlarla birlikte, kilise mezarlık gibi çok sayıda tarihi eserin satışı yapılıyor. (click to show/hide)
 19 Ekim 1966′da Yeni İstiklal Gazetesi, İnönü’nün yalanlarına karşı vatandaşı ispata çağırıyor. Bir Müslüman değil, bir Hristiyan Ermeni vatandaş aynen şu mektubu yazıyor:

”Muhterem Yeni İstanbul gazetesi, İnönü’nün yalanlarına karşı yaptığınız ispat çağrısına Diyarbakır’dan, uyruğu bulunduğum Türkiye’ye karşı vazife diye yazıyorum. Ben bu zat’ın faaliyetini arz edeyim. Müslümanların Kurşunlu Camii dedikleri ibadethane 1941-1942 yılında depo yapılıp kapatılmıştı. İçerisinde pek az miktarda, kütüklük, kama at eğeri gibi döküntü konmuştu. Avlusunda hurda at arabası takoza alınmış ve nöbetçi dikilmişti. Bizim Latin Kilisesi’ne de bir manga asker yerleştirilmiştir. Dini ibadethanemizi tuvalet olarak kullanıyorlardı” (click to show/hide)
Kahramanmaraş’tan Mehmet Karaca şunları yazıyor:

“1945′te Ulu Camii kapatılmıştır. 1947 senesinde Şekerli ve Hatuniye Camii’si de kapatılmıştır. Biri ambar diğeri karakol olarak kullanılmıştır.”

Balıkesir’den mektup:

“Sayın muhalefet lideri İnönü, son konuşmalarında hiçbir camii ve mescit kapatılmamış diye milletin gözünün içine baka baka utanmadan bu yaştan sonra yalan söyleyerek milleti yanıltmak istemektedir. Balıkesir’de, bütün camiiler kapatılmış, içlerine ot saman askeri malzeme depo edilmiştir. Bu millet bir daha CHP’yi tekrar başa geçirip eski aç günlerinde dönmek niyetinde değildir. devir değişti paşam. Arayıp bulamadığın aptal köylü kalmadı. Bugünün kıymetini daha iyi anlıyor. Senin zamanında çarık alamayan köylü şimdi ayakkabı giyiyor. Senin zamanında yırtık pırtık gezen köylü, bugün ekstra kumaş giyiyor. Bizi artık rahat bırak paşam.”

Vakıflar umum müdürlüğünden Tekirdağ Valiliği’ne, satılmasına bakanlar kurulunca karar verilip tebliğ edilmiş olan camilerin satış ilanlarının mevki olarak adı tahsis edilmek suretiyle, harap bina şeklinde neşrettirilmesi rica olunur. Bunlar millet uyanmasın diye yapılıyor.

 Bir vatandaş vakıflar genel müdürlüğüne dilekçe yazıyor, genel müdürlük bunu başbakanlığa gönderiyor. Behçet Öner tarafından gönderilen tel yazıda kazada mevcut camilerin tamamen işgal edildiğinden bahisle, ramazanda cemaatle namaz kılmak üzere, Ulu Camii’nin tahliyesi istirham edilmektedir. Karacabey’de namaz kılacak yer kalmıyor.

 Gaziantep’teki Selim Efendi Camii. Ne olmuş biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi’ne satılmış. Çok manidar. Cumhuriyet Binası burası teşkilat binası olarak kullanıyor.

Edremit’teki Yıldırım Camii. O da halk evi yapılmak üzere CHP’ye satılıyor. 300 lira bedelle satılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü önemli ve acele notuyla bir belge gönderiyor. Üsküdar’da, Atik Valide Camii ve müştemilatından Efkan Tekkesi, vakıflar müdürlüğüne haber verilmeksizin işgal edilmiş ve yalnız Efkan Tekkesi’nin havuzlu odalarının işgaline devam edilmekte bulunmuştur. Emsalsiz, ince ve kıymetli yadigarlardır.

Bu ve benzeri bir çok örnek var.

Bu camii,mescit ve Kiliselerin tarihi eser değeri mutlaka vardır.

Menderes yapmamıştır demiyorum. CHP yaptı diye Menderesin yaptığını da meşrulaştırmıyorum.

Tektabanca28:
Cami olayını geçtim hadi dediğin gibi olsun, bana şunun cevabını versinler peki; "ecdatımızdan" bize kalan tarihi eserleri(kılıç,kalkan vb.) başka denize döken var mı "elimizde zaten çok var" diye menderes zihniyetinden başka ?

altolgali:
Adam ülkeye amerikan mandasını sokmuş. Devleti ilk borca girdirenlerden. Aldığı paralarla amaçsızca otoyol yapıp otomotiv sektörünün pazarı haline getirmiş. Askerlerimizin adını 25 Cent'lik askere çıkartıp Kore savaşı için pazarlamış. Binlerce gazeteciyi hapse atmış. Sansürün Allahını uygulamış. 2 din kelamı edip herkesi uyutmuş. Üst düyez yüzlerce askeri görevden aldırıp Amerikancı askeri orduya sokmuş. Ondan sonra da ABD'yi keriz yerine koyup başka taraflara dönünce de kesmişler cezasını dış deştekli darbeyle.

Adam hala utanmadan cami diyor. Bilmemkim emmi şöyle demiş diyor. Götünüzden uydurduğunuz şeylerle gelmeyin şuraya. Aptal aptal stv haberlerini belge diye koyuyor bide utanmadan. Bulabilirsem sana gerçek belgelerle hazırlanmış olanını koyayım da bi oku. Götünden kaynak koyup,bak cami yıkmışlar demekle olmuyor. Kaldıki,şehir planlamasına ters düşen,hasarlı camiler yıkılsa nolur yıkılmasa nolur?

Etmiyim etmiyim diyorum da,sövdüreceksiniz en sonunda kendinize. Bu nasıl bir salaklıktır.

Artizan:
Aşağıda verdiğim kaynaklardan alıntılar:

"Mehmet Şevket Eygi, 1966 yılında Yeni İstiklal gazetesinde vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, "CHP döneminde yıkılan, satılan, kiraya verilen, depo ve müze yapılan camiler hakkında resim, yazı ve bilgi" göndermelerini istemiştir. Gelen yazı ve resimlerin bir kısmı Yeni İstiklal gazetesinde yayımlanmış; bu resimleri kimlerin nasıl çekip gönderdiği ise sır olarak kalmıştır. Mehmet Şevket Eygi, bu konuyu 2003 yılında "Yakın Tarihimizde Câmi Kıyımı" adıyla kitaplaştırmıştır. Kitabın başlığının altında ise "Kapatılan, satılan, yıkılan, kiraya verilen, depo yapılan, CHP ocağı, saz ve içki evi, spor kulübü lokali haline getirilen, müzeye dönüştürülen binlerce mâbedin hazin hikayesi" şeklinde bir ibare vardır. Yani, "CHP, Tek Parti döneminde camiler kapatıldı, depo ve hatta tuvalet yapıldı" iddiasını ileri sürenlerin "en büyük kanıtı", Mehmet Şevki Eygi’nin yazdıkları ve söyledikleridir."

"Evet! Gerçekten de CHP ve İsmet İnönü, 1939-1946 arasında Türkiye’ deki bazı camileri "depo" yapmış, bu camilerin kapısına “kilit” vurmuş, etrafına asker dikmiş ve bu camileri ibadete kapatmıştır!
Peki Ama Neden?
(...)
İsmet İnönü, II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1939-1946 yılları arasında, Türkiye’ye yönelik muhtemel bir saldırıda, camilerin hedef alınmayacağını düşünerek, müzelerimizdeki tarihi ve dini değeri olan eserleri, zarar görmemeleri için, bazı camilere koydurarak koruma altına almıştır. Evet, İsmet İnönü, 1939-1946 arasında bazı camileri “depo” yapmıştır, ama bu depolar, Kutsal emanetler, Hz. Muhammed’in sancağı, kılıcı, hırka-i saadeti, Hz. Osman’ın kanlı Kuran’ı Kerim”i gibi "dinsel ve tarihsel" değeri olan eşyaların deposudur. Örneğin, Topkapı Sarayı’ndaki "Kutsal Emanetler", bu emanetlerle ilgilenen görevlilerle birlikte Niğde’ye götürülerek, Niğde’deki bazı camilere konulmuştur. Dolayısıyla, "Kutsal Emanetlerin" bulunduğu bu "cami depolar", ibadete kapatılmış ve kapısına kilit vurulup asker dikilmiştir. Ayrıca İsmet İnönü, içinde kıymetli tarihi eserlerin saklandığı bu camilere çok iyi bakılmasını istemiştir. Örneğin, 21 Ağustos 1944 tarihli bir kararla, "Milli Saraylardan Divriği'deki Ulu Cami’ye korunması için konulan kıymetli eşya, kubbeleri aktığı için korunamayacağından süratle Caminin tamiratının yapılması" istenmiştir. (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Sayı: 6061, Dosya: 25945, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 213.448..18.)"

"Belge istendi
Araştırmacı-Yazar Av. Hulusi Yetkin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından Sabah’ın konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, “Gaziantep’te Selim Efendi Cami’ni hiç duymadım. Ancak CHP’nin, Halkevi’nin faaliyet gösterdiği yere en yakın camii Çınarlı Camisi idi. Onun yerine de Şehitler Abidesi yapıldı” diye konuştu. Araştırmacı-Yazar Adil Dai de Selim Efendi Cami ismini daha önce duymadığını ifade etti. Bu arada CHP Gaziantep Milletvekili Dr. Mehmet Şeker de, Başbakan Erdoğan’ın Gaziantep’te bir caminin CHP’ye satıldığı ve teşkilat binası olarak kullanıldığı yönündeki iddiasının belgelenmesini istedi.

"

"20 Nisan 1936 tarihli
Cumhuriyet gazetesi.

'Bu ne insafsızlık, Seferihisar’da tarihi cami ahır yapılmış' başlıklı haberin kupürü.

O caminin bulunduğu köyün ismi, Düzce... Küçücük, yemyeşil, şirin bi köydür. Eski adı, Hereke’ydi. Heraklia antik kentinin üzerine kurulduğu rivayet edilir, ismi ordan gelirdi. Osmanlı döneminde nüfusunun yüzde 60’ı 70’i Rum’du. İşgal sırasında neredeyse hiç Türk kalmadı. (...)

20 Nisan 1936 tarihli, Cumhuriyet gazetesinde “Bu ne insafsızlık, Seferihisar’da tarihi cami ahır yapılmış” başlıklı haber var mı?

Var.

Peki haberin içinde ne yazıyor?

Şu yazıyor...

“Seferihisar’ın Hereke Köyü’nde bir cami tahrip edilmiş ve ahır haline getirilmiştir. Müze müdürü, tahkikat yapmıştır. Verdiği malumata göre, kütüphane ve medresesi vardır. Kütüphanesinden eser kalmamıştır. Evren oğullarından Kasım tarafından inşa ettirilmiştir. Üstündeki Arapça yazıya göre, 641 yıllık olduğu anlaşılmıştır. Osmanlı-Türk stilindedir. Tahribata rağmen, geriye kalan kısmı muhafaza edilirse, kıymettir.”

Yani?

Camiyi ahır haline getiren, CHP değil, işgal sırasındaki vandallıktı. Türk nüfusun seneler süren yokluğunda, caminin insafsızca ahır haline getirildiğini tespit eden ve bu bilgiyi Cumhuriyet gazetesine veren, bizzat, CHP’nin İzmir Müze Müdürü’ydü.

(Antik bölge olduğu için, Müze Müdürü tarafından tespit edildi... Cami ibadete açık olsaydı, 1936’da ahır yapılsaydı, 1924’te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilirdi. Diyanet’in haberi bile yoktu, çünkü, senelerdir cami olarak kullanılmıyordu, ibadete kapalıydı. O nedenle, arkeolojik sayım yapan Müze Müdürü tarafından bulundu.)

Bu sonuca nereden varıyorsun derseniz... 1936’da CHP tarafından ahır haline getirildiği iddia edilen o köydeki camiyi, 1936’da, bizzat CHP cami yaptı."

"Kasım Çelebi Camii...

Metruk halde bulundu. Sadece antik ören yerlerinden araklanarak monte edilen sütun duvarı ayaktaydı. Revakları temizlendi. Minaresi onarıldı. İbadete açıldı.

İzmir Seferihisar’daki o tarihi caminin tarihi medresesini yeniden açmak da CHP’ye nasip oluyor!

Seçimi ezici üstünlükle kazanan CHP’li Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP tarafından ibadete açılmasına rağmen, CHP tarafından ahır yaptırıldı denilen Kasım Çelebi Camii’nin medresesini restore ettiriyor. Proje hazırlandı, Anıtlar Kurulu’na sunuldu, kabul edildi, kaynak tahsis edilmesi için İl Özel İdaresi’ne başvuruldu, bugün yarın inşaatına başlanacak."

http://www.odatv.com/n.php?n=iste-ahir-yapildi-denen-camiinin-gercek-hikayesi-2504121200
http://www.odatv.com/n.php?n=inonu-camileri-neden-depo-yapti-2407121200
http://www.gaziantepsabah.com/nerede-bu-selim-efendi-camisi.html(dikkat edin haberi yapan iktidar yalakası sabah gazetesi)

Diğer satıldı denilen Yıldırım Camii ve Maraş Ulu Camii'nin hala yerli yerinde durduğunu azcık araştırma yapan herkes bulabilir.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version